DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-5.002

Функціональні показники організму спортсменок, що спеціалізуються у веслуванні на байдарках

Володимир Богуш, Сергій Гетманцев, Костянтин Богатирьов, Оксана Резниченко, Володимир Косенчук, Олег Вертелецький, Юрій Кулаков

Анотація


Мета: провести комплексне дослідження функціонального стану спортсменів, які спеціалізуються у веслуванні на байдарках, для подальшого визначення перспективності у даному виді спорту.

Матеріал і методи: обстежувалися дівчата різних вікових груп і спортивної кваліфікації. Досліджувався функціональний стан спортсменок за розробленою методикою вимірювання ефекту тренувальної дії, а також визначалися сенсомоторні реакції на звуковий і світловий подразники, потужність форсованих вдиху і видиху, рівень м'язово-суглобової чутливості та координації рухів. Процес тестування моделює типові умови тренувальної та змагальної діяльності.

Результати: на підставі проведених комплексних досліджень показано, що найважливішою методичною умовою формування раціональної техніки є взаємозв'язок і взаємозалежність структури рухів і розвитку фізичних якостей. Відповідність фізичної підготовленості спортсмена рівню володіння спортивною технікою, структурою і ступеню досконалості її характеристик обумовлює технічну підготовленість у спорті. Запропонована методика досліджень і порівняльного аналізу середніх величин, а також відносних відхилень показників функціонального стану обстежених спортсменів можуть свідчити про рівень спортивної підготовленості веслярів.

Висновки: використання запропонованої методики дозволить максимально орієнтуватися на індивідуальні особливості та здібності кожного конкретного спортсмена при виборі спортивної спеціалізації, розробці системи багаторічної підготовки, визначення раціональної структури тренувальної та змагальної діяльності.


Ключові слова


темп і точність рухів; час сенсомоторних реакцій на звуковий і світловий подразники; швидкість вдиху і видиху; рівень координації рухів

Повний текст:

PDF

Посилання


Платонов, В.Н. (2013), Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и практическое применение, Олимп. лит., Киев.

Ланда, Б.Х. (2017), Диагностика физического состояния: обучающие методика и технология, Москва.

Селуянов, В.Н. (2003), "Биологические закономерности в планировании физической подготовки спортсменов", Теория и практика физической культуры, № 7, С. 29-33.

Кондратьєв, В.О., Вакуленко, Л.І., Бідогіна, Л.П., Різник, А.В., Савченко, А.В. (2014), Оцінка фізичного розвитку дітей різного віку, Дніпропетровськ.

Гуніна, Л., Чередниченко, О. (2012), ″Оцінювання поєднаного впливу позатренувальних засобів на показники спеціальної працездатності та параметри гомеостазу кваліфікованих веслувальників″, Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 2, С. 103-107.

Таймазов, В.А., Голуб, Я.В. (2004), Психофизиологическое состояние спортсмена. Методы оценки и коррекции, Олимп СПб, СПб.

Туревский, И.М. (2009), ″Экстремальные условия как фактор адаптации юных спортсменов к двигательной деятельности″, Одаренность в сфере спортивной и экстремальной деятельности. Сборник статей Первой международной научно-практической конференции, C. 80.

Ровный, А.С. (2015), ″Особенности функциональной активности кинестетической и зрительной сенсорных систем у спортсменов различных специализаций″, Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1 (45), С. 104-108, dx.doi.org/10.15391/snsv.2015-1.020.

Ровный, А.С., Романенко, В. В. (2016), "Модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий единоборцев высокой квалификации", Единоборства, № 12, С. 54-57.

Политько, Е. (2018), ″Модельные характеристики физического развития и специальной физической подготовленности девушек-пловцов 12-15 лет″, Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2 (64), С. 45-49, doi:10.15391/snsv.2018-2.009.

Камаєв, О.І (2017), ″Структурные особенности и характеристика процесса подготовки спортсмена как системного объекта″, Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1 (57), C. 41-48, doi.: 10.15391/snsv.2017-1.007.

Шинкарук О.А. (2013), Теорія і методика підготовки спортсменів: управління, контроль, відбір, моделювання та прогноз в олімпійському спорті. Навчальний посібник, Поліграф експрес, Київ.

Богуш, В., Гетманцев, С., Богатырев, К., Тарасова, А., Кулаков Ю., Яцунский, Е. (2019), ″Функциональное состояние гребцов на байдарках на этапе специальной базовой подготовки″, Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3 (71), C. 10-17, doi.: 10.15391/snsv.2019-3.002.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Володимир Богуш, Сергій Гетманцев, Костянтин Богатирьов, Оксана Резниченко, Володимир Косенчук, Олег Вертелецький, Юрій Кулаков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.