DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-5.003

Нормативно-правове регулювання фізичного виховання дітей шкільного віку

Тарас Бондар, Ірина Головійчук

Анотація


Мета: аналіз та узагальнення нормативно-правового регулювання фізичного виховання дітей у шкільний та позашкільний час.

Матеріал і методи: у процесі дослідження були використані методи аналізу літературних джерел та документів, індукції та дедукції, аналізу та синтезу, що дало змогу визначити нормативно-правове забезпечення системи фізичного виховання школярів в урочний та позаурочний часи, а також його сучасний стан.

Результати: у процесі аналізу встановлено, що на законодавчому рівні унормовано фізичне виховання школярів в усіх компонентах шкільної та позашкільної освіти. Проте основне навантаження щодо формування фізичної культури особистості покладено державою на урочну форму занять. Утім, виходячи з матеріалів досліджень багатьох науковців, можна стверджувати, що сформувати фізичну культуру особистості за рахунок лише уроків майже неможливо.

Висновки: одержані під час дослідження результати засвідчили, що на законодавчому рівні не розроблено, а й відповідно не закріплено, методологію оцінювання показників сформованості фізичної культури особистості школярів, а й відтак, не існує ефективної системи контролю реалізації визначених цілей.


Ключові слова


: фізичне виховання; школярі; діти шкільного віку; фізична активність; організація; управління; нормативна база

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна аудиторська служба України (2018), Аудиторський звіт «Про результати державного фінансового аудиту виконання бюджетної програми «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту» за період з 01.01.2014 по 31.12.2017», режим доступу: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=138615.

Бондар, Т.С. (2010), Організаційно-педагогічна технологія менеджменту учнівських фізкультурно-оздоровчих клубів: Дис. канд. наук фіз. вих.: 24.00.02, Харківська державна академія фізичної культури, Харків, 232 с.

ВРУ (1999), Закон України «Про загальну середню освіту», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14.

ВРУ (2000), Закон України «Про позашкільну освіту», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14.

ВРУ (2008), Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-17.

ВРУ (1996), Конституція України, режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Міністерство освіти і науки України (2005), Наказ «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0909-05.

Міністерство освіти і науки України (2009), Наказ «Про затвердження Положення про центри, палаци, будинки, клуби художньої творчості дітей, юнацтва та молоді», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1152-09.

Міністерство освіти і науки України (2009), Наказ "Про затвердження Положення про дитячо-юнацькі клуби юних моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1153-09.

Міністерство освіти і науки України (2002), Наказ «Про утворення фізкультурно-спортивних клубів та їх осередків у вищих, середніх і професійно-технічних навчальних закладах», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0210290-02.

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту (2009), Наказ «Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0854-09.

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту (2013), Наказ «Про затвердження Положення про Центр патріотичного виховання», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1941-13.

Міністерство молоді та спорту України (2016), Наказ «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1610-16.

Верховна Рада України (2011), Постанова «Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні «Молодь за здоровий спосіб життя», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2992-17.

Кабінет Міністрів України (2001), Постанова «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-п.

Кабінет Міністрів України (2010), Постанова «Про затвердження Державної цільовій соціальній програмі розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2010-п.

Кабінет Міністрів України (2008), Постанова «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993-2008-п.

Кабінет Міністрів України (2010), Розпорядження «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2056-2010-р.

Ротерс, Т.Т. (1998), Ритмическое развитие личности школьника (аналіз взаимодействия физического и эстетического воспитания, Знание, Луганск.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Тарас Бондар, Ірина Головійчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.