DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-5.008

Особливості тактичної підготовки гімнасток, які виступають у групових вправах

Ольга Кожанова, Наталія Гаврилова, Євгенія Цикоза

Анотація


Мета: проаналізувати досвід тренерів щодо особливостей застосування тактичних прийомів при побудові сучасних композицій групових вправ у художній гімнастиці.

Матеріал і методи: в анкетному опитуванні взяли участь 41 тренер з художньої гімнастики зі стажем роботи від 1 до 40 років, серед яких були 3 Заслужені тренери України з художньої гімнастики. Тренерам було запропоновано заповнити анкету, питання в якій стосувалися проблеми тактичної підготовки у художній гімнастиці. Застосовувалися методи: аналіз науково-методичної літератури, анкетування, методи математико-статистичної обробки отриманих даних.

Результати: дослідження свідчить про те, що 74% тренерів володіють недостатньою кількістю інформації про тактичну підготовку. Тільки власні спостереження та досвід провідних тренерів для вибору тактичної поведінки з гімнастками при підготовці у групових вправах використовують 60% опитаних.

Висновки: сучасна наукова література не містить достатньо інформації і практичних рекомендацій щодо розвитку тактичного мислення і вдосконалення тактичної підготовки гімнасток у групових вправах художньої гімнастики. Результати анкетування показали, що на сучасному етапі розвитку художньої гімнастики тактичній підготовці не приділяється належна увага, оскільки 55% тренерів не застосовують оперативний контроль за ефективністю та швидкістю тактичних рішень гімнасток, не враховують переваги гімнасток при виборі музичного супроводу, костюмів і елементів композиції, під час навчання гімнасток складним елементам техніки віддають перевагу лише методу багаторазового повторення.


Ключові слова


групові вправи художньої гімнастики; методика підготовки; тактична підготовка; тактичні прийоми; досвід тренерів

Повний текст:

PDF

Посилання


Быстрова, И.В. (2008), Психолого-педагогическая технология управления адаптацией гимнасток к спортивной деятельности (на примере групповых упражнений): автореф. дисс. канд. псих. наук: спец. 13.00.04, СПбГУФК им. Лесгафта, 22 с.

Габрильчук, І., Передерій, А. (2016), "Структура і зміст тактичної підготовки у художній гімнастиці", Молода спортивна наука України: зб. наук. праць, Львів, Т. 1, С. 36-41.

Карпенко, Л.А. (2014), Художественная гимнастика: учеб. для тренеров, преподавателей и студентов физ. культуры, Советский спорт, Москва.

Кожанова, О.С. (2013), "Сумісність спортсменок при відборі в команди з групових вправ художньої гімнастики з урахуванням їх технічної та спеціальної фізичної підготовленості", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 2, С. 34-37.

Топол, Г.А. (2017), Комплексна оцінка підготовленості кваліфікованих спортсменок у художній гімнастиці: автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.01 Олімпійський та професійний спорт, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, Київ, C. 24.

FIG (2017), Художественная гимнастика: правила соревнований на 2017–2020 гг., Женева, режим доступa: http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/rg/RG_CoP%202017-2020_updated%20with%20Errata_February%202017_r_V2.pdf.

Шинкарук, О.А., Сиваш, И.С. (2016), Художественная гимнастика: отбор и ориентация подготовки спортсменок в групповых упражнениях: Монография, Олімпійська література, Київ.

Аvila-Carvalho, L., Klentrou, P. & Levre, E. (2013), "Handling, throws, catches and collaborations in elite group rhythmic gymnastics", Sci. Gymnastics J., No. 4, pp. 37-47.

Bobo-Arce, M. & Rial, Belia (2013), "Determinants of competitive performance in rhythmic gymnastics. A review", Journal of Human Sport and Exercise, availible at: https://www.researchgate.net/publication/262010011_Determinants_of_competitive_performance_in_rhythmic_gymnastics_A_review.

Hökelmann, A., Breitkreutz, T. & Livioty, G. (2012), “Changes in performance structure during group competitions in rhythmic gymnastics”, Abstracts of the World Congress of the Performance Analysis of Sport IX, M. Peters and P. O. Ďonoghue (eds), University of Worcester, Worcester.

Leandro, C., Ávila-Carvalho, L., Sierra-Palmeiro, E. & Bobo Arce, M. (2017), "Judging in rhythmic gymnastics at diferente levels of performance", J. Hum. Kinet., No. 60, pp. 159-165, doi: 10.1515/hukin-2017-0099.

Sierra-Palmeiro, E., Bobo-Arce, M., Pérez-Ferreirós, A. & Fernández-Villarino, M.A. (2019), "Longitudinal Study of Individual Exercises in Elite Rhythmic Gymnastics", availible at: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01496/full

Purenovic-Ivanovic, T., Popović, R., Stanković, D. & Bubanj, S. (2016), "The importance of motor coordination abilities for performance in rhythmic gymnastics", Facta Universitatis Series Physical Education and Sport, pp. 63-74, availible at: https://www.researchgate.net/publication/310477945_The_importance_of_motor_coordination_abilities_for_performance_in_rhythmic_gymnastics

Tsopani, D., Dallas, G., Tasika, N. & Tinto, A. (2012), "The effect of different teaching system in learning rhythmic gymnastics apparatus motor skills", Sci. Gymnastics J., No. 4, pp. 55-62.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Ольга Кожанова, Наталія Гаврилова, Євгенія Цикоза

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.