DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-5.010

Дослідження рівня фізичної підготовленості юних спортсменів-акробатів на початковому етапі підготовки

Тетяна Черних, Вячеслав Мулик, Дар’я Окунь

Анотація


Мета: визначити рівень фізичної підготовленості юних спортсменів-акробатів першого року навчання.

Матеріал і методи: дослідження проводилося на базі Комплексної дитячої спортивної школи № 6 Слобідського району (м. Харків). У дослідженні прийняли участь 16 дітей 5–6 років, що займаються спортивною акробатикою у спортивно-оздоровчих групах. Зарахування до груп початкової підготовки здійснювалося відповідно до регламенту, встановленому адміністрацією дитячої спортивної школи. Педагогічне тестування фізичної та функціонально-рухової підготовленості дітей проводилося за допомогою тестів, передбачених Державним стандартом спортивної підготовки зі спортивної акробатики для оцінки загальної та спеціальної фізичної підготовленості. Визначали рівень швидкісної сили, спеціальної гнучкості у тазостегновому суглобі та хребетному стовпі, динамічну силу, швидкість, статичну силу.

Результати: за допомогою кореляційного аналізу встановлено наявність взаємозв’язків переважно середнього рівня між показниками загальної та спеціальної фізичної підготовленості юних спортсменів.

Висновки: дослідженнями визначено, що у юних акробатів-початківців існує високий рівень гнучкості, інші показники фізичних якостей мають неоднорідні результати переважно середнього рівня кореляції між вправами загальної та спеціальної фізичної підготовленості.


Ключові слова


акробатика; фізичні якості; навчання; юні спортсмени

Повний текст:

PDF

Посилання


Болобан, В.Н. (1988), "Методика отбора детей для занятий акробатикой", Спортивная акробатика, Выща школа, Киев, С. 18-32; 59-64.

Волков, Л.В. (2002), Теория и методика детского и юношеского спорта, Олимпийская литература, Киев

Губа, В.П. (2008), "Инновационная методология и технология ранней спортивной ориентации и отбора", ХII Международный научный конгресс «Современный олимпийский и паралимпийский спорт и спорт для всех», Физическая культура, Москва, Т. 1, С. 157-158.

Иссурин, В.Б. (2016), Подготовка спортсменов XXI века: научные основы и построение тренировки, Спорт, Москва.

Каленская, Г.А., Барбашов С.В. (2017), "Теоретическое обоснование программы хореографической подготовки юных акробатов", Вестник Югорского государственного университета, Выпуск 1 (44), С. 105-112.

Костюкевич, В.М. (2007), Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації: Навчальний посібник, Вінниця.

Матвеев, Л.П. (1999), Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов, Олимпийская литература, Киев.

Платонов, В.Н., Сахновский, К.П. (1988), Подготовка юного спортсмена, Радянська школа, Киев.

Помазан, А.А. (2011), "Рухові характеристики хлопчиків 4-6 років для визначення перспективності до занять гімнастикою", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, №. 10, С. 57-60.

Розин, Е.Ю. (1999), Методика отбора и прогнозирования способностей к занятиям спортивной гимнастикой: Учебное пособие для студентов факультета физической культуры, Москва.

Суровов, О.А., Бондар, Т.С., Коваль, С.С. (2012), "Соціально-педагогічні передумови впровадження інтерактивних технологій навчання у процес фахової підготовки вчителів фізичної культури", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4, С. 169-172.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Тетяна Черних, Вячеслав Мулик, Дар’я Окунь

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge