DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-5.010

Дослідження рівня фізичної підготовленості юних спортсменів-акробатів на початковому етапі підготовки

Тетяна Черних, Вячеслав Мулик, Дар’я Окунь

Анотація


Мета: визначити рівень фізичної підготовленості юних спортсменів-акробатів першого року навчання.

Матеріал і методи: дослідження проводилося на базі Комплексної дитячої спортивної школи № 6 Слобідського району (м. Харків). У дослідженні прийняли участь 16 дітей 5–6 років, що займаються спортивною акробатикою у спортивно-оздоровчих групах. Зарахування до груп початкової підготовки здійснювалося відповідно до регламенту, встановленому адміністрацією дитячої спортивної школи. Педагогічне тестування фізичної та функціонально-рухової підготовленості дітей проводилося за допомогою тестів, передбачених Державним стандартом спортивної підготовки зі спортивної акробатики для оцінки загальної та спеціальної фізичної підготовленості. Визначали рівень швидкісної сили, спеціальної гнучкості у тазостегновому суглобі та хребетному стовпі, динамічну силу, швидкість, статичну силу.

Результати: за допомогою кореляційного аналізу встановлено наявність взаємозв’язків переважно середнього рівня між показниками загальної та спеціальної фізичної підготовленості юних спортсменів.

Висновки: дослідженнями визначено, що у юних акробатів-початківців існує високий рівень гнучкості, інші показники фізичних якостей мають неоднорідні результати переважно середнього рівня кореляції між вправами загальної та спеціальної фізичної підготовленості.


Ключові слова


акробатика; фізичні якості; навчання; юні спортсмени

Повний текст:

PDF

Посилання


Болобан, В.Н. (1988), "Методика отбора детей для занятий акробатикой", Спортивная акробатика, Выща школа, Киев, С. 18-32; 59-64.

Волков, Л.В. (2002), Теория и методика детского и юношеского спорта, Олимпийская литература, Киев

Губа, В.П. (2008), "Инновационная методология и технология ранней спортивной ориентации и отбора", ХII Международный научный конгресс «Современный олимпийский и паралимпийский спорт и спорт для всех», Физическая культура, Москва, Т. 1, С. 157-158.

Иссурин, В.Б. (2016), Подготовка спортсменов XXI века: научные основы и построение тренировки, Спорт, Москва.

Каленская, Г.А., Барбашов С.В. (2017), "Теоретическое обоснование программы хореографической подготовки юных акробатов", Вестник Югорского государственного университета, Выпуск 1 (44), С. 105-112.

Костюкевич, В.М. (2007), Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації: Навчальний посібник, Вінниця.

Матвеев, Л.П. (1999), Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов, Олимпийская литература, Киев.

Платонов, В.Н., Сахновский, К.П. (1988), Подготовка юного спортсмена, Радянська школа, Киев.

Помазан, А.А. (2011), "Рухові характеристики хлопчиків 4-6 років для визначення перспективності до занять гімнастикою", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, №. 10, С. 57-60.

Розин, Е.Ю. (1999), Методика отбора и прогнозирования способностей к занятиям спортивной гимнастикой: Учебное пособие для студентов факультета физической культуры, Москва.

Суровов, О.А., Бондар, Т.С., Коваль, С.С. (2012), "Соціально-педагогічні передумови впровадження інтерактивних технологій навчання у процес фахової підготовки вчителів фізичної культури", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4, С. 169-172.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Тетяна Черних, Вячеслав Мулик, Дар’я Окунь

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.