DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-5.014

Взаємозв’язок морфо-функціональних показників зі спортивним результатом у кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні вільним стилем на дистанціях різної довжини

Ольга Пилипко, Аліна Пилипко

Анотація


Мета: визначити ступінь взаємозв’язку між морфо-функціональними показниками та спортивним результатом у кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні вільним стилем на дистанціях різної довжини.

Матеріал і методи: аналіз літературних джерел, хронометрування, антропометричні та фізіологічні вимірювання, методи математичної статистики. Контингент обстежуваних склали кваліфіковані спортсмени, які спеціалізувалися в плаванні вільним стилем на спринтерських, середніх і стаєрських дистанціях. Спортивна кваліфікація обстежуваного контингенту відповідала рівню КМС та МСУ.

Результати: авторами сформований морфо-функціональний профіль кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні вільним стилем на дистанціях різної довжини, досліджені відмінності, які мають місце в показниках рівня морфо-функціонального розвитку спортсменів у залежності від їхньої дистанційної спеціалізації, визначений ступінь кореляційного взаємозв'язку між морфо-функціональними показниками та спортивним результатом у кваліфікованих плавців, які спеціалізуються на спринтерських, середніх і стаєрських дистанціях.

Висновки: визначення ступеня взаємозв’язку між морфо-функціональними показниками та спортивним результатом на дистанціях різної довжини в плаванні вільним стилем може бути використано для вдосконалення системи відбору та орієнтації кваліфікованих спортсменів-плавців.


Ключові слова


плавці; вільний стиль; дистанції; морфо-функціональні показники; відмінності; взаємозв'язок

Повний текст:

PDF

Посилання


Булгакова, Н.Ж. (1997), Проблема отбора в процессе многолетней подготовки (на материале плавания): автореф. дис. д-ра пед. наук, Москва, 65 с.

Волков, Л.В. (1997), Теория спортивного отбора: способности, одаренность, талант, Киев.

Ганчар И.Л. (2006), Методика преподавания плавания: технологии обучения и совершенствования: учебник, Одесса,. Ч. II.

Давыдов, В.Ю., Авдиенко, В.Б. (2012), Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе многолетней подготовки (Теоретические и практические аспекты). Волгоград.

Пилипко О.А. (2014), "Моделирование профиля высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в плавании способом кроль на груди", Science Rise, № 3/1 (3), С.78-86.

Пилипко, О.А., Дружининская, Е.А. (2015), "Моделирование морфофункционального профиля спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в плавании способом брасс на дистанциях различной длины", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 12, С. 74-81.

Пилипко, О.А., Пилипко, А. (2017), Моделювання морфо-функціонального профілю спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в плаванні способом батерфляй на дистанціях різної довжини. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків, № 1(57), С. 88-93.

Платонов, В.Н. (2000), Плавание, Киев.

Платонов, В.Н. (2011), Спортивное плавание: путь к успеху: в 2-х кн., Киев,. Кн. 1.

Попов, О.И., Партыка, Л.И. (2001), "Эволюция технологи подготовки, морфологического профиля сильнейших пловцов и мирових рекордов в спортивном плавании на протяжении XX века", Наука в олимпийском спорте, № 1, С. 43-48.

Сергієнко, Л.П. (2009), Спортивний відбір: теорія та практика. Теоретичні основи спортивного відбору, Тернопіль.

Соломатин, В.Р. (2009), "Модельные характеристики и нормативные требования специальной работоспособности высококвалифицированных пловцов", Вестник спортивной науки, № 3, С. 17-20.

Филимонова И.Е. (1997), Морфофункциональные особенности пловцов высокого класса и их значение для отбора и дальнейшего спортивного совершенствования: автореф. дис. канд. пед. наук, Москва, 25 с.

Шинкарук, О.А. (2011), Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта), Киев.

Шустин, Б.Н. (1995), Моделирование в спорте высших достижений, Москва.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Ольга Пилипко, Аліна Пилипко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge