DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-5.014

Взаємозв’язок морфо-функціональних показників зі спортивним результатом у кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні вільним стилем на дистанціях різної довжини

Ольга Пилипко, Аліна Пилипко

Анотація


Мета: визначити ступінь взаємозв’язку між морфо-функціональними показниками та спортивним результатом у кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні вільним стилем на дистанціях різної довжини.

Матеріал і методи: аналіз літературних джерел, хронометрування, антропометричні та фізіологічні вимірювання, методи математичної статистики. Контингент обстежуваних склали кваліфіковані спортсмени, які спеціалізувалися в плаванні вільним стилем на спринтерських, середніх і стаєрських дистанціях. Спортивна кваліфікація обстежуваного контингенту відповідала рівню КМС та МСУ.

Результати: авторами сформований морфо-функціональний профіль кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні вільним стилем на дистанціях різної довжини, досліджені відмінності, які мають місце в показниках рівня морфо-функціонального розвитку спортсменів у залежності від їхньої дистанційної спеціалізації, визначений ступінь кореляційного взаємозв'язку між морфо-функціональними показниками та спортивним результатом у кваліфікованих плавців, які спеціалізуються на спринтерських, середніх і стаєрських дистанціях.

Висновки: визначення ступеня взаємозв’язку між морфо-функціональними показниками та спортивним результатом на дистанціях різної довжини в плаванні вільним стилем може бути використано для вдосконалення системи відбору та орієнтації кваліфікованих спортсменів-плавців.


Ключові слова


плавці; вільний стиль; дистанції; морфо-функціональні показники; відмінності; взаємозв'язок

Повний текст:

PDF

Посилання


Булгакова, Н.Ж. (1997), Проблема отбора в процессе многолетней подготовки (на материале плавания): автореф. дис. д-ра пед. наук, Москва, 65 с.

Волков, Л.В. (1997), Теория спортивного отбора: способности, одаренность, талант, Киев.

Ганчар И.Л. (2006), Методика преподавания плавания: технологии обучения и совершенствования: учебник, Одесса,. Ч. II.

Давыдов, В.Ю., Авдиенко, В.Б. (2012), Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе многолетней подготовки (Теоретические и практические аспекты). Волгоград.

Пилипко О.А. (2014), "Моделирование профиля высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в плавании способом кроль на груди", Science Rise, № 3/1 (3), С.78-86.

Пилипко, О.А., Дружининская, Е.А. (2015), "Моделирование морфофункционального профиля спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в плавании способом брасс на дистанциях различной длины", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 12, С. 74-81.

Пилипко, О.А., Пилипко, А. (2017), Моделювання морфо-функціонального профілю спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в плаванні способом батерфляй на дистанціях різної довжини. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків, № 1(57), С. 88-93.

Платонов, В.Н. (2000), Плавание, Киев.

Платонов, В.Н. (2011), Спортивное плавание: путь к успеху: в 2-х кн., Киев,. Кн. 1.

Попов, О.И., Партыка, Л.И. (2001), "Эволюция технологи подготовки, морфологического профиля сильнейших пловцов и мирових рекордов в спортивном плавании на протяжении XX века", Наука в олимпийском спорте, № 1, С. 43-48.

Сергієнко, Л.П. (2009), Спортивний відбір: теорія та практика. Теоретичні основи спортивного відбору, Тернопіль.

Соломатин, В.Р. (2009), "Модельные характеристики и нормативные требования специальной работоспособности высококвалифицированных пловцов", Вестник спортивной науки, № 3, С. 17-20.

Филимонова И.Е. (1997), Морфофункциональные особенности пловцов высокого класса и их значение для отбора и дальнейшего спортивного совершенствования: автореф. дис. канд. пед. наук, Москва, 25 с.

Шинкарук, О.А. (2011), Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта), Киев.

Шустин, Б.Н. (1995), Моделирование в спорте высших достижений, Москва.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Ольга Пилипко, Аліна Пилипко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.