DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-5.015

Структура захворюваності людей похилого віку у демографічному контексті

Анна Гакман

Анотація


Наукова стаття присвячена вивченню захворюваності осіб похилого віку крізь призму демографічного стану населення України протягом 2010–2019 років.

Мета: дослідження динаміки постаріння населення України та визначення захворюваності людей похилого віку.

Матеріал і методи: аналіз науково-методичної, нормативно-правової літератури, дослідження даних Держаної статистики України, викопіювання із медичних карток. Під час дослідження було опрацьовано 487 медичних картки осіб похилого віку.

Результати: за даними Державної служби статистики України з 2010 по 2019 рр. було визначено частку осіб старше працездатного віку, що становить 1/6 частину населення і має деяку тенденцію до зростання. У структурі захворюваності осіб похилого віку найчастіше зустрічалися захворювання хвороби системи кровообігу, хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини та хвороби нервової системи.

Висновки: в Україні, як і у більшості країн світу, спостерігається старіння нації. У зв’язку із погіршенням здоров’я населення України, про що свідчать результати скринінгових досліджень, науковці звертають увагу на проблему залучення до рухової активності.


Ключові слова


похилий вік; здоров’я; захворюваність; рухова активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Гакман, А.В. (2018), «Роль рухової активності та процесів старіння для осіб похилого віку», Young, № 55 (3.3), С. 34-37.

Дудіцька, С.П. (2019), «Вітчизняний та зарубіжний досвід використання засобів оздоровчо-рекреаційної рухової активності у людей похилого віку», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць., Вип. № 3 (111), С. 56-61.

Дудіцька, С.П. (2019), «Мотиви й різновиди рекреаційно-оздоровчої діяльності людей похилого віку», Вісник Прикарпатського Університету імені Василя Стефаника. Фізична Культура, № 31, С. 45-49.

Кабачкова, А.В., Дмитриева, А.М. (2015), «Возможности оздоровительной физической культуры для женщин пожилого возраста (55-68 лет)», Вестник Томского государственного университета, № (391), С. 195-201.

Матвейчик, Т.В., Антипов, В.В., Антипова С.И. (2016), «Проблемы в состоянии здоровья населения республики беларусь: возрастные аспекты смертности», Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Научное обозрение", № 1(7), С. 107-115.

Поліщук, М.Є., Красовський, К.С., Андрєєва, Т.І. (2013), «Зменшення смертності серед населення України у 2008 – 2012 рр.», Журн. НАМН України, Т. 19, № 1, С. 90-94.

Прокопенко, Н., Безруков, В. (2008), «Комплексная оценка влияния социальных и экологических факторов на состояние здоровья человека», Проблемы старения и долголетия, Т. 17, № 1., С. 66-74.

Рынгач, Н.А. (2012), «Осень жизни: Возможности снижения смертности в пожилом возрасте», Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодн., Вып. 7, Ч. 1, C. 672-678.

Фойгт, Н.А. (2011), Державне управління охороною суспільного здоров’я в умовах демографічного старіння в Україні, Київ.

Andrieieva, O. & Hakman, A. (2018), «Health status and morbidity of children 11-14 years of age during school», Journal of Physical Education and Sport, Supplement issue 2, pp. 1231-1236.

Andrieieva, O., Hakman, A., Kashuba, V., Vasylenko, M., Patsaliuk, K., Koshura, A. & Istyniuk, I. (2019), «Effects of physical activity on aging processes in elderly persons», Journal of Physical Education and Sport, Supplement issue 4, pp. 1308-1314.

Kozina, Z., Iermakov, S., Bartík, P., Yermakova, T. & Michal, J. (2018), «Influence of self – regulation psychological and physical means on aged people´s functional state», Journal of Human Sport and Exercise, No. 13(1), pp. 99-115.

Monteiro, A.M., Silva, P., Forte, P. & Carvalho, J. (2018), «The effects of daily physical activity on functional fitness, isokinetic strength and body composition in elderly community-dwelling women», Journal of Human Sport and Exercise, doi: https://doi.org/10.14198/jhse.2019.142.11.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Анна Гакман

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge