DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-5.015

Структура захворюваності людей похилого віку у демографічному контексті

Анна Гакман

Анотація


Наукова стаття присвячена вивченню захворюваності осіб похилого віку крізь призму демографічного стану населення України протягом 2010–2019 років.

Мета: дослідження динаміки постаріння населення України та визначення захворюваності людей похилого віку.

Матеріал і методи: аналіз науково-методичної, нормативно-правової літератури, дослідження даних Держаної статистики України, викопіювання із медичних карток. Під час дослідження було опрацьовано 487 медичних картки осіб похилого віку.

Результати: за даними Державної служби статистики України з 2010 по 2019 рр. було визначено частку осіб старше працездатного віку, що становить 1/6 частину населення і має деяку тенденцію до зростання. У структурі захворюваності осіб похилого віку найчастіше зустрічалися захворювання хвороби системи кровообігу, хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини та хвороби нервової системи.

Висновки: в Україні, як і у більшості країн світу, спостерігається старіння нації. У зв’язку із погіршенням здоров’я населення України, про що свідчать результати скринінгових досліджень, науковці звертають увагу на проблему залучення до рухової активності.


Ключові слова


похилий вік; здоров’я; захворюваність; рухова активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Гакман, А.В. (2018), «Роль рухової активності та процесів старіння для осіб похилого віку», Young, № 55 (3.3), С. 34-37.

Дудіцька, С.П. (2019), «Вітчизняний та зарубіжний досвід використання засобів оздоровчо-рекреаційної рухової активності у людей похилого віку», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць., Вип. № 3 (111), С. 56-61.

Дудіцька, С.П. (2019), «Мотиви й різновиди рекреаційно-оздоровчої діяльності людей похилого віку», Вісник Прикарпатського Університету імені Василя Стефаника. Фізична Культура, № 31, С. 45-49.

Кабачкова, А.В., Дмитриева, А.М. (2015), «Возможности оздоровительной физической культуры для женщин пожилого возраста (55-68 лет)», Вестник Томского государственного университета, № (391), С. 195-201.

Матвейчик, Т.В., Антипов, В.В., Антипова С.И. (2016), «Проблемы в состоянии здоровья населения республики беларусь: возрастные аспекты смертности», Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Научное обозрение", № 1(7), С. 107-115.

Поліщук, М.Є., Красовський, К.С., Андрєєва, Т.І. (2013), «Зменшення смертності серед населення України у 2008 – 2012 рр.», Журн. НАМН України, Т. 19, № 1, С. 90-94.

Прокопенко, Н., Безруков, В. (2008), «Комплексная оценка влияния социальных и экологических факторов на состояние здоровья человека», Проблемы старения и долголетия, Т. 17, № 1., С. 66-74.

Рынгач, Н.А. (2012), «Осень жизни: Возможности снижения смертности в пожилом возрасте», Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодн., Вып. 7, Ч. 1, C. 672-678.

Фойгт, Н.А. (2011), Державне управління охороною суспільного здоров’я в умовах демографічного старіння в Україні, Київ.

Andrieieva, O. & Hakman, A. (2018), «Health status and morbidity of children 11-14 years of age during school», Journal of Physical Education and Sport, Supplement issue 2, pp. 1231-1236.

Andrieieva, O., Hakman, A., Kashuba, V., Vasylenko, M., Patsaliuk, K., Koshura, A. & Istyniuk, I. (2019), «Effects of physical activity on aging processes in elderly persons», Journal of Physical Education and Sport, Supplement issue 4, pp. 1308-1314.

Kozina, Z., Iermakov, S., Bartík, P., Yermakova, T. & Michal, J. (2018), «Influence of self – regulation psychological and physical means on aged people´s functional state», Journal of Human Sport and Exercise, No. 13(1), pp. 99-115.

Monteiro, A.M., Silva, P., Forte, P. & Carvalho, J. (2018), «The effects of daily physical activity on functional fitness, isokinetic strength and body composition in elderly community-dwelling women», Journal of Human Sport and Exercise, doi: https://doi.org/10.14198/jhse.2019.142.11.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Анна Гакман

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.