Лікувальна фізична культура, лікувальний масаж і фізіотерапія при порушеннях постави

Олена Миколаївна Мятига [Elena Myatiga], Олександра Павлівна Ковальчук [Aleksandra Kovalchuk]

Анотація


Запропоновано завдання, засоби та зразкові комплекси лікувальної гімнастики при кіфотичній, лордотичній та асиметричній поставах. Визначено основні фізичні вправи, які спрямовані на формування правильної постави: вправи для розвитку рухових навичок і зміцнення м’язового корсета; вправи для формування правильної постави; коригувальні вправи. Описано лікувальний масаж і фізіотерапію при порушеннях постави.


Ключові слова


порушення постави; фізичні та коригувальні вправи; вихідне положення; комплекси лікувальної гімнастики; лікувальний масаж; фізіотерапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Горелова Л. В. Краткий курс ЛФК и массажа / Л. В. Горелова. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 224 с.

Єфіменко П. Б. Техніка та методика класичного масажу : [навчальний посібник для вищих навчальних закладів] / П. Б. Єфіменко; – [2-е вид. перер. і доп.]. – Х. : ХНАДУ, 2013. – 296 с.

Гребова Л. П. Лечебная физическая культура при нарушениях опорно-двигательного аппарата у детей и подростков : [учебное пособие] / Л. П. Гребова. – М. : Академия, 2006. – 176 с.

Мітько О. В. Фізична реабілітація при кіфотичній поставі : [методичні рекомендації] / О. В. Мітько, В. С. Полковник-Маркова. – Харків : ХДАФК, 2011. – 56 с.

Мятига О. М. Фізична реабілітація в травматології та ортопедії (Частина I) : [Матеріали для читання лекцій] / О. М. Мятига. – Х. : ФОП Ващук О. О., 2013. – 222 с.

Мятыга Е. Н. Современные подходы к физической реабилитации девочек 13–14 лет при лордотической осанке / Е. Н. Мятыга, Н. В. Гончарук // Слобожанський науково-спортивний вiсник : [наук.-теор. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2012. – №. 4. – С. 122–127.

Чечельницкая С. М. Нарушения осанки у детей / С. М. Чечельницкая. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 286 с.

Пешкова О. В. Физическая реабилитация при нарушениях осанки и плоскостопии : [учеб. пособие] / О. В. Пешкова, Е. Н. Мятыга, Е. В. Бисмак. – Харьков, 2012. – 124 с.

Соколова Н. Г. Физиотерапия / Н. Г. Соколова, Т. В. Соколова. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 314 с.

Физическое воспитание детей со сколиозом и нарушением осанки / [под общ. ред. Г. А. Халемского]. – М. : НЦЭНАС, 2002. – 80 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Олена Миколаївна Мятига [Elena Myatiga], Олександра Павлівна Ковальчук [Aleksandra Kovalchuk]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge