DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-6.004

Диференціація змісту навчальних занять з фізичного виховання з урахуванням показників фізичного здоров’я та фізичної підготовленості школярів 7−9-х класів

Маргарита Мамешина

Анотація


Мета: дослідити зміни показників фізичного здоров’я та фізичної підготовленості учнів 7−9-х класів під впливом програми диференціації змісту навчальних занять з фізичного виховання.

Матеріал і методи: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури; вивчення документальних матеріалів і систематизація інформації; педагогічне спостереження; медико-біологічні методи; педагогічне тестування; педагогічний експеримент; методи математичної статистики. У дослідженні приймали участь 226 учнів 7‒9-х класів.

Результати: за результатами первинного дослідження виявлено «середній» рівень фізичного здоров’я у школярів 7-х класів, «нижче середнього»  учнів 8−9-х класів та «низький» рівень фізичної підготовленості досліджуваного контингенту.

Висновки: встановлені позитивні та достовірні зміни (р<0,05−0,001) показників фізичного здоров’я та фізичної підготовленості учнів 79-х класів основних груп, свідчать про ефективність запропонованої програми диференціації змісту навчальних занять з фізичного виховання.


Ключові слова


диференціація; фізичне виховання; фізичне здоров’я; фізична підготовленість; школярі 13−15 років

Повний текст:

PDF

Посилання


Арефьєв, В.Г. (2017), «Педагогічні технології реалізації диференційованого фізичного виховання учнів основної школи», Науковий часопис Національного пед. університету імені М. П. Драгоманова, Вип. 3К(84), С. 29-32.

Бала, Т.М., Масляк, І.П. (2011), «Зміна рівня фізичного здоров’я школярів 7-9-х класів під впливом вправ чирлідингу», Спортивний вісник Придніпров’я, № 2, С. 21-23.

Бала, Т.М. (2012), «Динаміка рівня розвитку координаційних здібностей школярів 7–9-х класів під впливом черлідингу», Молода спортивна наука України, Вип. 16, Т. 2, С. 20-26.

Бала, Т.М., Сванадзе, А.С., Кузьменко, І.О. (2017), «Рівень фізичної підготовленості школярів 10-11-х класів», Науковий часопис Національного пед. університету імені М. П. Драгоманова, Вип. 6(88), С. 10-13.

Боднар, І. (2014), Інтегративне фізичне виховання школярів різних медичних груп, ЛДУФК, Львів.

Круцевич, Т., Трачук, С., Нападій, А. (2016), «Планування навчального процесу з фізичної культури учнів середніх класів в загальноосвітніх навчальних закладах», Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 1, С. 36-42.

Кузьменко, І.О. (2015), «Рівень розвитку статичної та динамічної рівноваги школярів 5–9-х класів», Молода спортивна наука України, Вип. 19, Т. 2, С. 137-140.

Кузьменко, І.О. (2016), «Snag-гольф у фізичному вихованні школярів», Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України: матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 8–9 грудня 2016 р.), С. 41-44, режим доступу: http://hdafk.kharkov.ua/docs/konferences/konf_8_12_2016.pdf.

Кузьменко, І. (2017), «Рівень фізичного розвитку учнів 7-8-х класів», Спортивна наука України, № 1(77), С. 34-37.

Мамешина, М.А., Масляк, І.П. (2017), «Рівень фізичного здоров’я учнів 7-8-х класів під впливом багаторівневої системи фізичних вправ диференційованого навчання», Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Вип. 10, С. 312-322.

Мамешина, М., Масляк, І. (2017), «Динаміка показників розвитку витривалості школярів 13-15 років під впливом багаторівневої системи диференційованого навчання», Матеріали XXIX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», Вип. 29, С. 507-511.

Мамешина, М.А. (2018), «Вплив багаторівневої системи диференційованого навчання на рівень розвитку окремих рухових здібностей школярів 7−9-х класів», Матеріали XXXVII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», Вип. 37, С. 255-262.

Мамешина, М.А. (2018), «Динаміка показників розвитку координаційних здібностей школярів 7−9-х класів під впливом багаторівневої системи диференційованого навчання», Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Вип. 10(104)18, С. 49-55.

Масляк, І.П., Вишня, В.О., Грида, Д.С. (2016), «Фізична підготовленість учнів середніх класів обласних загальноосвітніх шкіл», Матеріали ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, С. 118-127.

Масляк, І.П. (2017), «Вплив аеробіки силової спрямованості на стан кардіореспіраторної системи школярів старших класів», Науковий часопис Національного пед. університету імені М. П. Драгоманова, Вип. 1(82), С. 35-38.

Москаленко, Н.В., Власюк, О.О., Степанова, І.В., Шиян, О.В. (2011), Інноваційні технології у фізичному вихованні школярів, Інновація, Дніпропетровськ.

Сергієнко, Л.П. (2001), Тестування рухових здібностей школярів, Олімпійська література, Київ.

Сергиенко, Л.П. (2015), «Определение развития силовых и анаэробных способностей в прыжковых тестах: классификация, методология измерений и нормативы оценки прыжков вверх с места», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(49), С. 105-117.

Романенко, В.О. (2005), Диагностика двигательных способностей, ДонНУ, Донецк.

Bala, T.M. (2012), "The influence of cheerleading exercises on the schoolchildren’s physical health of 5-9th forms", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 4, pp. 12-16.

Filenko, L.V., Filenko, I.U. & Martirosyan, A.A. (2013), "Research of indexes of physical development, physical preparedness and functional state of students aged 10-11 years under the influence of engagement in rugby-5", Pedagogics, psychology, medicalbiological problems of physical training and sports, No. 6, pp. 53-58, doi:10.6084/m9.figshare.714940.

Kuzmenko, I. (2017), "Investigation of the cardiovascular system of schoolchildren aged 13–14 years", Slobozhanskyi herald of science and sport, No. 6(62), pp. 51-53.

Mameshina, M. (2016), "Condition of physical health of pupils of the 7th-8th classes of the comprehensive school", Slobozhanskyi herald of science and sport, 5(55), pp. 47-52.

Masliak, I.P. (2015), "Quickness and endurance fitness of pedagogic college girl students under influence of cheer-leading", Physical Education of Students, No. 4, pp. 24-30, http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0404.

Maslyak, I.P., Shesterova, L.Ye., Kuzmenko, I.A., Bala, T.M., Mameshina, M.A., Krivoruchko, N.V. & Zhuk, V.O. (2016), "The Influence of the vestibular analyzer functional condition on the physical fitness of school-age children", Sport science. International scientific journal of kinesiology, Vol. 9(2), рр. 20-27.

Maslyak, I.P. & Krivoruchko, N.V. (2016), "Physical development of students of teacher training college as a result of exercises of cheerleading", Physical Education of Students, Vol. 1, pp. 55-63, http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2016.0108.

Masliak, I.P. & Mameshina, M.A. (2018), "Physical health of schoolchildren aged 14-15 years old under the influence of differentiated education", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, Vol. 22(2). рр. 92-98, http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2018.0205.

Mulyk, K.V. & Grynova, T.I. (2015), "Influence of hiking trainings on 13 years old adolescents’ health", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 8, рр. 40-44, http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2015.0806.

Natalia Krivoruchko, Irina Masliak, Tetiana Bala, Shesterova Ludmula, Mameshina Margarita, Irina Kuzmenko & Sergey Kotliar (2018), "Physical health assessment of 10-16 year old schoolgirls of the Kharkiv Region of Ukraine", Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS), No. 9(4), рр. 1498-1506.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Маргарита Мамешина

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.