DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-6.004

Диференціація змісту навчальних занять з фізичного виховання з урахуванням показників фізичного здоров’я та фізичної підготовленості школярів 7−9-х класів

Маргарита Мамешина

Анотація


Мета: дослідити зміни показників фізичного здоров’я та фізичної підготовленості учнів 7−9-х класів під впливом програми диференціації змісту навчальних занять з фізичного виховання.

Матеріал і методи: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури; вивчення документальних матеріалів і систематизація інформації; педагогічне спостереження; медико-біологічні методи; педагогічне тестування; педагогічний експеримент; методи математичної статистики. У дослідженні приймали участь 226 учнів 7‒9-х класів.

Результати: за результатами первинного дослідження виявлено «середній» рівень фізичного здоров’я у школярів 7-х класів, «нижче середнього»  учнів 8−9-х класів та «низький» рівень фізичної підготовленості досліджуваного контингенту.

Висновки: встановлені позитивні та достовірні зміни (р<0,05−0,001) показників фізичного здоров’я та фізичної підготовленості учнів 79-х класів основних груп, свідчать про ефективність запропонованої програми диференціації змісту навчальних занять з фізичного виховання.


Ключові слова


диференціація; фізичне виховання; фізичне здоров’я; фізична підготовленість; школярі 13−15 років

Повний текст:

PDF

Посилання


Арефьєв, В.Г. (2017), «Педагогічні технології реалізації диференційованого фізичного виховання учнів основної школи», Науковий часопис Національного пед. університету імені М. П. Драгоманова, Вип. 3К(84), С. 29-32.

Бала, Т.М., Масляк, І.П. (2011), «Зміна рівня фізичного здоров’я школярів 7-9-х класів під впливом вправ чирлідингу», Спортивний вісник Придніпров’я, № 2, С. 21-23.

Бала, Т.М. (2012), «Динаміка рівня розвитку координаційних здібностей школярів 7–9-х класів під впливом черлідингу», Молода спортивна наука України, Вип. 16, Т. 2, С. 20-26.

Бала, Т.М., Сванадзе, А.С., Кузьменко, І.О. (2017), «Рівень фізичної підготовленості школярів 10-11-х класів», Науковий часопис Національного пед. університету імені М. П. Драгоманова, Вип. 6(88), С. 10-13.

Боднар, І. (2014), Інтегративне фізичне виховання школярів різних медичних груп, ЛДУФК, Львів.

Круцевич, Т., Трачук, С., Нападій, А. (2016), «Планування навчального процесу з фізичної культури учнів середніх класів в загальноосвітніх навчальних закладах», Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 1, С. 36-42.

Кузьменко, І.О. (2015), «Рівень розвитку статичної та динамічної рівноваги школярів 5–9-х класів», Молода спортивна наука України, Вип. 19, Т. 2, С. 137-140.

Кузьменко, І.О. (2016), «Snag-гольф у фізичному вихованні школярів», Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України: матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 8–9 грудня 2016 р.), С. 41-44, режим доступу: http://hdafk.kharkov.ua/docs/konferences/konf_8_12_2016.pdf.

Кузьменко, І. (2017), «Рівень фізичного розвитку учнів 7-8-х класів», Спортивна наука України, № 1(77), С. 34-37.

Мамешина, М.А., Масляк, І.П. (2017), «Рівень фізичного здоров’я учнів 7-8-х класів під впливом багаторівневої системи фізичних вправ диференційованого навчання», Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Вип. 10, С. 312-322.

Мамешина, М., Масляк, І. (2017), «Динаміка показників розвитку витривалості школярів 13-15 років під впливом багаторівневої системи диференційованого навчання», Матеріали XXIX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», Вип. 29, С. 507-511.

Мамешина, М.А. (2018), «Вплив багаторівневої системи диференційованого навчання на рівень розвитку окремих рухових здібностей школярів 7−9-х класів», Матеріали XXXVII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», Вип. 37, С. 255-262.

Мамешина, М.А. (2018), «Динаміка показників розвитку координаційних здібностей школярів 7−9-х класів під впливом багаторівневої системи диференційованого навчання», Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Вип. 10(104)18, С. 49-55.

Масляк, І.П., Вишня, В.О., Грида, Д.С. (2016), «Фізична підготовленість учнів середніх класів обласних загальноосвітніх шкіл», Матеріали ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, С. 118-127.

Масляк, І.П. (2017), «Вплив аеробіки силової спрямованості на стан кардіореспіраторної системи школярів старших класів», Науковий часопис Національного пед. університету імені М. П. Драгоманова, Вип. 1(82), С. 35-38.

Москаленко, Н.В., Власюк, О.О., Степанова, І.В., Шиян, О.В. (2011), Інноваційні технології у фізичному вихованні школярів, Інновація, Дніпропетровськ.

Сергієнко, Л.П. (2001), Тестування рухових здібностей школярів, Олімпійська література, Київ.

Сергиенко, Л.П. (2015), «Определение развития силовых и анаэробных способностей в прыжковых тестах: классификация, методология измерений и нормативы оценки прыжков вверх с места», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(49), С. 105-117.

Романенко, В.О. (2005), Диагностика двигательных способностей, ДонНУ, Донецк.

Bala, T.M. (2012), "The influence of cheerleading exercises on the schoolchildren’s physical health of 5-9th forms", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 4, pp. 12-16.

Filenko, L.V., Filenko, I.U. & Martirosyan, A.A. (2013), "Research of indexes of physical development, physical preparedness and functional state of students aged 10-11 years under the influence of engagement in rugby-5", Pedagogics, psychology, medicalbiological problems of physical training and sports, No. 6, pp. 53-58, doi:10.6084/m9.figshare.714940.

Kuzmenko, I. (2017), "Investigation of the cardiovascular system of schoolchildren aged 13–14 years", Slobozhanskyi herald of science and sport, No. 6(62), pp. 51-53.

Mameshina, M. (2016), "Condition of physical health of pupils of the 7th-8th classes of the comprehensive school", Slobozhanskyi herald of science and sport, 5(55), pp. 47-52.

Masliak, I.P. (2015), "Quickness and endurance fitness of pedagogic college girl students under influence of cheer-leading", Physical Education of Students, No. 4, pp. 24-30, http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0404.

Maslyak, I.P., Shesterova, L.Ye., Kuzmenko, I.A., Bala, T.M., Mameshina, M.A., Krivoruchko, N.V. & Zhuk, V.O. (2016), "The Influence of the vestibular analyzer functional condition on the physical fitness of school-age children", Sport science. International scientific journal of kinesiology, Vol. 9(2), рр. 20-27.

Maslyak, I.P. & Krivoruchko, N.V. (2016), "Physical development of students of teacher training college as a result of exercises of cheerleading", Physical Education of Students, Vol. 1, pp. 55-63, http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2016.0108.

Masliak, I.P. & Mameshina, M.A. (2018), "Physical health of schoolchildren aged 14-15 years old under the influence of differentiated education", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, Vol. 22(2). рр. 92-98, http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2018.0205.

Mulyk, K.V. & Grynova, T.I. (2015), "Influence of hiking trainings on 13 years old adolescents’ health", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 8, рр. 40-44, http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2015.0806.

Natalia Krivoruchko, Irina Masliak, Tetiana Bala, Shesterova Ludmula, Mameshina Margarita, Irina Kuzmenko & Sergey Kotliar (2018), "Physical health assessment of 10-16 year old schoolgirls of the Kharkiv Region of Ukraine", Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS), No. 9(4), рр. 1498-1506.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Маргарита Мамешина

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge