DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-6.005

Використання спеціальних вправ для розвитку рухових якостей та формування техніко-тактичних дій захисників 13–14 років у підготовчому періоді

Ярослав Крайник, Вячеслав Мулик, Дар’я Окунь, Святослав Коваль

Анотація


Мета: розробити комплекси тренувальних програм для крайніх і центральних захисників з використанням спеціальних вправ відповідно до ігрового амплуа та визначити ефективність їх використання у юних футболістів 1314 років.

Матеріал і методи: у дослідженні приймали участь юні футболісти 13–14 років ФК «Арсенал» м. Харків у кількості 10 спортсменів протягом річного макроциклу (2018–2019). У процесі дослідження використовувалися педагогічне спостереження та визначення кількісних і якісних техніко-тактичних дій протягом матчу, методи математичної статистики.

Результати: визначено вплив комплексів спеціальних бігових і стрибкових вправ, які додатково використовувалися у крайніх і центральних захисників відповідно до ігрового амплуа, на кількісні і якісні показники ігрової діяльності юних футболістів 13–14 років.

Висновки: отримані результати експериментально підтвердили ефективність застосування спеціалізованих бігових і стрибкових вправ окремо у крайніх і центральних захисників, що підвищує рівень виконання ними техніко-тактичних дій.


Ключові слова


крайні і центральні захисники; рухові якості; ігрове амплуа; техніко-тактичні дії; морфо-функціональні показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Бердникова, А.Н. (2018), "Особенности технико-тактическо и физической подготовки футболистов 13-14 лет", Человек. Спорт. Медицина, Т. 18, № 4, С. 73-79.

Даев, В.Е. (2007), Оптимизация спортивного отбора и ориентации футболистов по игровым амплуа на этапе углубленной специализайии: авторефрат, Малаховка.

Єрмоленко, П., Залойло, В. (2012), "Підготовка футболістів віком 11-15 років з урахуванням ігрового амплуа", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 1, С. 16-22.

Журид, С.Н. (2007), "Модельные характеристики технико-тактических действий юніх футболистов 15 и 17 лет различных игровых амплуа", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 12, С. 93-97.

Зайченко, А.С., Попов, Ю.А. (2017), "Совершенствование скоростных качеств физической подготовки футболистов разного игрового амплуа", Физическая культура: воспитание, образование тренировка, № 5, С. 34-36.

Коваль, С.С., Лебедєв, С.І. (2014), "Порівняльний аналіз командних кількісних показників техніко-тактичних дій футболістів 10-12 років під час змагальної діяльності", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(39), С. 48-52.

Коваль, С.С. (2010), "Исследование взаимосвязи скоростных качеств и технико-тактических действий юных футболистов 8-12 лет", Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 1, С. 99-102.

Костюкевич, В.М. (2006), Управление тренировочным процессом футболистов в годичном цикле подготовки: монография, Винница.

Мулик, В.В., Крайник, Я.Б. (2019), "Кількісні характеристики рухових дій юних футболістів під час змагальної діяльності на етапі попередньо-базової підготовки", Спортивні ігри, № 4(14), С. 48-57, doi: 10.15391/si.2019-4.05.

Ларин, О.С., Иванов, Н.В. (2016), "Особенности специальной физической подготовки юных футболистов с учетом игрового амплуа", Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 1(131), С. 123-125.

Лисенчук, Г.А. (2003), Управление подготовкой футболистов, Киев.

Лісенчук, Г., Попов, О., Хоменко, О. (2013), "Структура фізичної підготовленості футболістів", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 3, С. 21-23.

Перевозник, В.І., Перцухов, А.А. (2015), "Рухова активність футболістів різного амплуа в умовах змагальної діяльності", Спортивные игры, № 11, С. 143-146.

Перцухов, А.А. (2009), "Оцінка надійності виконання

техніко-тактичних дій футболістами 17-19 років різних ігрових амплуа", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3, С. 123-126.

Перцухов, А.А. (2013), "Сравнительная характеристика показателей специальной подготовленности центральных и крайних защитников 17–19 лет", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2, С. 62-67.

Собко, С., Воропай, С., Собко, Н., Гавришко, С. (2015), "Динаміка показників загальної фізичної підготовленості юних футболістів на етапі базової підготовки", Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць, № 2(30), С. 160-164.

Шевченко, А.Ю., Бойченко, С.В. (2014), "Структура і зміст процесу процесу підготовки юних футболістів на етапі початкової підготовки", Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Випуск 6(49), С. 147-155.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Ярослав Крайник, Вячеслав Мулик, Дар’я Окунь, Святослав Коваль

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.