DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2020-2.007

УДОСКОНАЛЕННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ У СПОРТИВНИХ ТАНЦЯХ

Олена Горбенко, Альберт Лисенко

Анотація


Мета: виявлення особливостей удосконалення координаційних здібностей юних спортсменів на етапі початкової підготовки у спортивних танцях. Матеріал і методи: використовувався комплекс наукових методів дослідження (теоретичний аналіз, систематизація і узагальнення наукової літератури; педагогічне спостереження, педагогічне спостереження, педагогічне тестування). В експериментальній частині взяли участь 10 спортивних дуетів першого року навчання (7–8 років). Були сформовані дві групи (контрольна – 5 пар, та експериментальна – 5 пар).

Результати: за рахунок використання експериментальної методики, підбору засобів і оптимального поєднання навантажень з урахуванням вікових особливостей юних спортсменів відмінності між отриманими в експерименті середніми арифметичними значеннями вважаються вірогідними. При проведенні дослідження з визначення розвитку координаційних здібностей засобами спортивних танців, вірогідність Р отримання подібних результатів (коли середні арифметичні значення експериментальних груп виявляться вище контрольних) більше 5%-ного рівня значимості, або менше 95 випадків із 100. Висновки: розроблена методика удосконалення координаційних здібностей юних спортсменів у процесі занять спортивними танцями передбачає обгрунтовані положення спрямованого застосування елементів для розвитку координаційних здібностей у юних спортсменів, вирішує головні завдання етапу початкової підготовки у спортивних танцях, сенситивного періоду розвитку координаційних здібностей для ефективного досягнення результатів у даному виді спорту.


Ключові слова


координаційні здібності, координації рухів, показники, спортсмени, спортивні танці

Повний текст:

PDF

Посилання


Бернштейн, Н. А. (1991), О ловкости и ее развитии, Москва, 288 с.

Беспутчик, В. Г. (1993), Психомускульная аэробика. №7. С.48-49.

Ерохина, О.В. (2003), Школа танцев для детей. Ростов-на-Дону : Феникс, 302 с.

Коваленко, А. А. (2001), "Программно-методическое обеспечение подготовки в спортивных танцах", Спортивные танцы: Бюллетень, № 6. С.8-10.

Семенова, И. Е. (1999), Преподавание хореографических дисциплин для тренеров и исполнителей спортивных танцев: учеб. пособие, Москва, 44 с.

Сергієнко, Л. П. (2010), Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти. Київ, 776 с.

Муллагільдіна, А Я., Дейнеко, А. Х., Красова, І. В. (2016), "Вдосконалення координаційних здібностей гімнасток на етапі початкової підготовки в художній гімнастиці", Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту: збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції, 24-25 березня, Харків: ХДАФК, С. 86-89.

Платонов, В. Н. (2015) Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, Киев: Олимпийская литература, 752 с.

Alex Moore (2004), The revised technique of Ballroom Dancing, 319 p.

Mullagildina, A. (2017) "An influence of sensorimotor coordination at the technical preparedness of young athletes in rhythmic gymnastics", Slobozhanskyi herald of science and sport, 2 (58). S. 44-47.

Sadowski, J. (1998), "Koncepcje przygotowania koordinacyjnego w sportach walki zalozenia teoretyczne a rzeczywistosc», II Rocz. Nauk. JWFiS Biala Podl. N4, pp. 103-111.

Sarabon, N. (2012), Balance and Stability Training, NSCA, s Guide to Program Design. Editor Jay R. Hoffman. Human Kinetics, pp. 185 - 212.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Kharkiv State Academy of Physical Culture

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.