DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2020-2.008

ВИЗНАЧЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ЗМАГАЛЬНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ ВПРАВ ТА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У ГИРЬОВИЧОК 12-15 РОКІВ

Людмила Канунова, Віктор Джим

Анотація


Мета: встановлення рівня взаємозв’язку між спортивним результатом, морфофункціональними показниками юних спортсменок гирьовичок 12-15 років та рівнем спеціальної фізичної підготовленості.

Матеріал і методи: в дослідженні було залучено 30 юних спортсменок 12-15 років. Дослідження було проведено на базі кафедри одноборств Харківської державної академії фізичної культури та ДЮСШ №16 та КДЮСШ №8. Результати: встановлена залежність змагальних та спеціально-підготовчих вправ від морфо-функціональних показників між ривком гирі 8 кг за 10 хв і антропометричними показниками – довжиною тіла (r=0,488), довжиною верхньої кінцівки (r=0,431), окружністю грудної клітки на вдиху і видиху (r=0,676; r=0,640) та масою тіла (r=0,412); показниками загальної фізичної підготовленості – підтягування на перекладині (r=0,431), згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи (r=0,426), висі на планці 1,5 см (r=0,588) та вис на перекладині на одній руці (r=0,488). Присідання з гирею 24 кг корелює з морфологічними показниками та масою тіла і довжиною нижньої кінцівки (r=0,520; r=0,482, відповідно), окружнісюі грудної клітки на вдиху – r=0,540; на видиху – r=0,620, а також окружністю стегна (r=0,752); спеціальної фізичної підготовленості: з бігом на 30 м (r=-0,568) та стрибком у довжину з місця (r=0,587). Результати станової тяги з гирею 24 кг корелюють з масою тіла (r=0,695), окружністю грудної клітки на вдиху і видиху (r=0,443; r=0,426), а також окружністю стегна (r=0,654); з бігом на 30 м (r=-0,495), стрибком у довжину з місця (r=0,494), висі на планці 1,5 см (r=0,418) та вис на перекладині на одній руці (r=0,418). Результати в жимі гирі 8 кг виявлено взаємозв’язок лише з масою тіла (r = 0,606) та з згинанням-розгинанням рук в упорі лежачи (r=0,620), ЧСС в стані спокою (r=0,731), життєвою ємністю легенів (r=0,430) та затримкою дихання на вдиху (r=0,482).

Висновки: виявлена кореляція між результатами змагальних вправ та спеціально-підготовчих вправ, що впливають на силову підготовленість та витривалість спортсменок гирьовичок, дає можливість враховувати їх використання у тренувальному процесі юних гирьовичок 12-15 років.


Ключові слова


спортивний результат, морфофункціональна підготовленість, змагальні вправи, спеціально-підготовчі вправи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрейчук, В. Я. (2007), Методичні основи гирьового спорту : навч. посібник. Львів, Тріада плюс, 500 с.

Верхошанский, Ю. В. (2013), Основы специальной силовой подготовки в спорте, Москва, Советский спорт, 215 с.

Грибан, Г. П. (2014), Гирьовий спорт у ВНЗ : навч.-метод. посіб., Житомир, Рута, 400 с.

Джим, В. Ю. (2013), "Сравнительный анализ техники рывковых упражнений в тяжелой атлетике и гиревом спорте", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, №11, С. 10 – 16.

Иорданская, Ф. А. (2012), Мужчина и женщина в спорте высших достижений: Проблемы полового диморфизма : монография, Москва, 256 с.

Мулик, В. В. (2001), Система многолетнего спортивного совершенствования в усложненных условиях сопряжения основных сторон подготовленности спортсменов (на материале лыжного спорта) : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра наук по физ. восп. и спорту : спец. 24.00.01 «Олимпийский и профессиональный спорт», Київ.

Мулик, В. В. (2016), "Сучасні аспекти побудови тренувального процесу спортсменок", Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 5(55), С. 57–62.

Новиков, В. П. (1990), "Характеристика развития силы у школьников 7 – 10 лет", Возрастные особенности физиологических систем детей и подростков, Москва, С. 203-204.

Олешко, В. Г. (2011), Підготовка спортсменів у силових видах спорту : навч. посіб. для вузів, Київ: ДІА, 2011, 444 с.

Платонов, В. Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, Киев : Олимпийская литература, 808 с.

Платонов, В. Н. (2015), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник для тренеров : в 2 кн., Киев : Олимпийская литература, 752 с.

Пронтенко, В. В. (2010), "Ефективність спортивної підготовки гирьовиків на сучасному етапі розвитку гирьового спорту", Молода спортивна наука України, Львів, Вип. 14, Т.1, С. 238–242.

Романчук, В. М., Романчук, С. В., Пронтенко, В. В., Пронтенко, К. В. (2009), "Динаміка спортивних результатів у залежності від маси тіла спортсменів-гирьовиків", Гиревой спорт как средство физического воспитания, спортивной подготовки и рекреации: материалы 5-й междунар. науч.-практ. конф. Керчь: МФГС, С. 59–62.

Шейко, Б. И. (2008), "Методика планирования для начинающих пауэрлифтеров", Мир силы, №4, С. 28-29.

Prontenko, K., Prontenko, V., Bondarenko, V., Bezpaliy, S., Bykova, G., Zeleniuk, O., Dvoretsky, V. (2017), "Improvement of the Physical State of Cadets from Higher Educational Establishments in the Ukrainian Armed Forces due to the use of the Kettlebell Sport", Journal of Physical Education and Sport, 17(1), Art. 67. pp. 447–451.

Prontenko, K., Griban, G., Prontenko, V., Andreychuk, V., Tkachenko, P., Kostyuk, Yu., Zhukovskyi, Ye. (2017), "Kettlebell Lifting as a Means of Physical Training Cadets in Higher Military Educational Institution", Journal of Physical Education and Sport, 17(4), Art. 310, pp. 2685–2689.

Casazza, G. A., Jacobs, K. A., Suh, S. et al. (2004), "Menstrual cycle phase and oral contraceptive effects on triglyceride mobilization during exercise", Journal of Applied Physiology, Vol. 97, pp. 302–309.

Horton, Т. J., Miller, E. K., Bourret, К. (2006), "No effect of menstrual cycle phase on glycerol or palmitate kinetics during 90 min of moderate exercise", Journal of Applied Physiology, Vol. 100, pp. 917–925.

Jacobs, K. A., Cassaza, G. A., Suh, S. et al. (2005), "Fatty acid re-esterification but not oxidation is increased by oral contraceptive use in women", Journal of Applied Physiology, Vol. 98, pp. 1720–1731.

Janse de Jonge X. A. (2003), "Effects of the menstrual cycle on exercise performance", Sports Medicine, Vol. 33, pp. 833–851.

Kenney, L. W., Wilmore, J. H., Costii, D. L. (2012), "Physiology of sport and exercise Champaign", Human Kinetics, 621 p.

Nimmo, M. A. (2009), The female athletes: olympic text-book of science in sport / ed. by R. J. Maughan, Blackwell Sci. Publ., pp. 382–400.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Kharkiv State Academy of Physical Culture

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.