Використання спеціальних технічних засобів у фізичному вихованні дітей дошкільного віку з порушенням зору

Ирина Вячеславовна Панасюк [Irina Panasyuk]

Анотація


Досліджено вплив корекційно-педагогічної роботи з фізичного виховання з використанням технічних засобів та розроблених до них вправ у поєднанні з загальнорозвиваючими і спеціальними вправами на рухову сферу дітей дошкільного віку з порушенням зору. В експерименті приймали участь 40 дітей з порушенням зору. Встановлено, що система використання технічних засобів у фізичному вихованні забезпечила нормалізацію розвитку в дітей рухових якостей (швидкості, швидкісно-силових та спритності). Відмічається, що корекція рухових порушень у дітей досягається шляхом використання корекційно-спрямованих вправ, розвитком та корекцією зорового сприйняття, використанням інших аналізаторів при виконанні рухових дій, дозуванням навантаження.


Ключові слова


методика; вправи; технічний; засоби; руховий

Повний текст:

PDF

Посилання


Гложик І. З. Аналіз рівня розвитку координаційних здібностей у дітей з порушенням зору / І. З. Гложик, З. М. Якімець // Слобожанський науково-спортивний вiсник : [наук.-теор. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2012. – № 5. – Ч. 1. – С. 63–66.

Ковиліна В. Г. Корекція рухових якостей дітей дошкільного віку з порушенням зору : автореф. к. пед. н. : 13.00.03. – Корекційна педагогіка / В. Г. Ковиліна. – Одеса : ПУДПУ імені К. Д. Ушинського, 2004. – 21 с.

Муратов Р. С. Компетенция и коррекция дефекта зрения при помощи технических средств в процес се школьного обучения слепых и слабовидящих : автореф. д. пед. н. / Р. С. Муратов. – М., 1970. – 36 с.

Николаев В. С. Методика применения тренажерних устройств в целях коррекции недостатков физической подготовки слепых : автореф. к. пед. н. : 13.00.04. / Р. С. Муратов. – Одесса, 1982. – 20 с.

Павлов Ю. В. Коррекция двигательных нарушений у детей дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией с применением специальных технических средств : автореф. к. пед. н. : 13.00.03. / Ю. В. Павлов. – Одесса, 1988. – 20 с.

Плаксина Л. И. Коррекционно-воспитательная работа в детских садах для детей с нарушением зрения / Л. И. Плаксина // Всесоюзный симпозиум по дошкольному воспитанию детей с нарушением зрения. – М., 1979. – С. 39–46.

Сековец Л. С. Коррекционная направленность физического воспитания дошкольников с монокулярным зрением : автореф. д. пед. н. : 13.00.03. – Коррекционная педагогика. / Л. С. Сековец – Нижний Новгород, 2002. – 21 с.

Семенов Л. А. Тренажери и их использование в школах для слепых и слабовидящих детей / Л. А. Семенов. – М. : ВОС, 1985. – 104 с.

Сермеев Б. В. Методика воспитания двигательных качеств у аномальних детей : [учеб.-метод. пособие для студентов по обучению и воспитанию аномальных детей] /

Б. В. Сермеев. – Горький, 1976. – 83 с.

Форостян О. І. Теорія та практика фізичного виховання школярів з вадами зору в Української дефектології другої половини ХХ ст. / О. І. Форостян // Наука і освіта. – Одеса, 2010. – № 2. – С. 190–195.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Ирина Вячеславовна Панасюк [Irina Panasyuk]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.