Використання спеціальних технічних засобів у фізичному вихованні дітей дошкільного віку з порушенням зору

Ирина Вячеславовна Панасюк [Irina Panasyuk]

Анотація


Досліджено вплив корекційно-педагогічної роботи з фізичного виховання з використанням технічних засобів та розроблених до них вправ у поєднанні з загальнорозвиваючими і спеціальними вправами на рухову сферу дітей дошкільного віку з порушенням зору. В експерименті приймали участь 40 дітей з порушенням зору. Встановлено, що система використання технічних засобів у фізичному вихованні забезпечила нормалізацію розвитку в дітей рухових якостей (швидкості, швидкісно-силових та спритності). Відмічається, що корекція рухових порушень у дітей досягається шляхом використання корекційно-спрямованих вправ, розвитком та корекцією зорового сприйняття, використанням інших аналізаторів при виконанні рухових дій, дозуванням навантаження.


Ключові слова


методика; вправи; технічний; засоби; руховий

Повний текст:

PDF

Посилання


Гложик І. З. Аналіз рівня розвитку координаційних здібностей у дітей з порушенням зору / І. З. Гложик, З. М. Якімець // Слобожанський науково-спортивний вiсник : [наук.-теор. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2012. – № 5. – Ч. 1. – С. 63–66.

Ковиліна В. Г. Корекція рухових якостей дітей дошкільного віку з порушенням зору : автореф. к. пед. н. : 13.00.03. – Корекційна педагогіка / В. Г. Ковиліна. – Одеса : ПУДПУ імені К. Д. Ушинського, 2004. – 21 с.

Муратов Р. С. Компетенция и коррекция дефекта зрения при помощи технических средств в процес се школьного обучения слепых и слабовидящих : автореф. д. пед. н. / Р. С. Муратов. – М., 1970. – 36 с.

Николаев В. С. Методика применения тренажерних устройств в целях коррекции недостатков физической подготовки слепых : автореф. к. пед. н. : 13.00.04. / Р. С. Муратов. – Одесса, 1982. – 20 с.

Павлов Ю. В. Коррекция двигательных нарушений у детей дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией с применением специальных технических средств : автореф. к. пед. н. : 13.00.03. / Ю. В. Павлов. – Одесса, 1988. – 20 с.

Плаксина Л. И. Коррекционно-воспитательная работа в детских садах для детей с нарушением зрения / Л. И. Плаксина // Всесоюзный симпозиум по дошкольному воспитанию детей с нарушением зрения. – М., 1979. – С. 39–46.

Сековец Л. С. Коррекционная направленность физического воспитания дошкольников с монокулярным зрением : автореф. д. пед. н. : 13.00.03. – Коррекционная педагогика. / Л. С. Сековец – Нижний Новгород, 2002. – 21 с.

Семенов Л. А. Тренажери и их использование в школах для слепых и слабовидящих детей / Л. А. Семенов. – М. : ВОС, 1985. – 104 с.

Сермеев Б. В. Методика воспитания двигательных качеств у аномальних детей : [учеб.-метод. пособие для студентов по обучению и воспитанию аномальных детей] /

Б. В. Сермеев. – Горький, 1976. – 83 с.

Форостян О. І. Теорія та практика фізичного виховання школярів з вадами зору в Української дефектології другої половини ХХ ст. / О. І. Форостян // Наука і освіта. – Одеса, 2010. – № 2. – С. 190–195.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Ирина Вячеславовна Панасюк [Irina Panasyuk]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge