Адаптація серцево-судинної системи до фізичних навантажень у висококваліфікованих спортсменів циклічних видів спорту

Любов Миколаївна Цехмістро Lubov Tsekhmistro

Анотація


У статті розглянуті дані комплексного аналізу електричної активності міокарда з велоергометріческой навантажувальною пробою, центральної та периферичної гемодинаміки і вегетативної нервової регуляції спортсменів. Встановлено механізми адаптації серцевої діяльності до фізичних навантажень у висококваліфікованих спортсменів циклічних видів спорту. Виявлено об'єктивні маркери стомлення за даними поглибленого комплексного обстеження. Розроблено алгоритм контролю в процесі функціональної підготовки висококваліфікованих спортсменів.


Ключові слова


адаптація; серцево-судинна система; центральна і регіонарна гемодинаміка; електрокардіографія; варіабельність серцевого ритму; спортсмен

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаврилова Е. А. Внезапная смерть в спорте / Е. А. Гаврилова. – М. : Советский спорт, 2011. – 196 с.

Гаврилова Е. А. Физические нагрузки и внезапная смерть / Е. А. Гаврилова, О. А. Чурганов // IX Междунар. конгр. «Кардиостим-2010»: Вестник аритмологии, прил. А, Санкт-Петербург, 19–21 февр. 2010 г. – СПб., 2010. – C. 163.

Теория и методика физического воспитания : [Учебник для студентов фак. физ. культ.пед. ин-тов] / под ред. Б. А. Ашмарина. – М. : Просвещение, 1990. – 286 с.

Майданюк О. В. Адаптація серцево-судинної системи кваліфікованих спортсменок у синхронному плаванні протягом річного циклу підготовки 2003 год : автореф. дис. … канд. з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / О.В. Майданюк. – Київ, 2003. – 18 с.

Карпман В. Л. О двух типах гипертрофии миокарда у спортсменов / В. Л. Карпман, З. Б. Белоцерковский // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1986. – № 3. – С. 27–31.

Дембо А. Г. Спортивная кардиология / А. Г. Дембо, Э. В. Земцовский. – Л. : Медицина, 1989. – 459 с.

Аронов Д. М. Функциональные пробы в кардиологии / Д. М. Аронов, В. П. Лупанов. – М. : МЕДпресс-информ, 2007. – 328 с.

Баевский Р. М. Физиологическая норма и концепция здоровья / Р. М. Баевский // Российский физиологический журнал. – 2003. – Т. 89, № 4. – С. 473–489.

Флейшман А. Н. Вариабельность сердечного ритма и медленные колебания гемодинамики: нелинейные феномены в клинической практике / А. Н. Флейшман. – Новосибирск, 2009. – 194 c.

Cardiovascular preparticipation screening of young competitive athletes for prevention of sudden death: proposal for a Common European protocol / D. Corrado [et al.] // European Heart J. – 2005. –Vol. 26. – P. 516–524.

Trends in sudden cardiovascular death in young competitive athletes after implementation of a preparticipation screening program / D. Corrado [et al.] // JAMA. – 2006. – Vol. 296, № 13. – рр. 1593–1601.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Любов Миколаївна Цехмістро Lubov Tsekhmistro

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge