Вплив інтенсивності дворазових силових тренувань у тижневому циклі на імунний статус тих, що займаються

Геннадій Володимирович Ясько [Gennady Yasko]

Анотація


Виконано обґрунтування інтенсивності дворазових силових навчально-тренувальних занять в тижневому циклі фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів. Як матеріал для імунологічних та біохімічних досліджень була взята сироватка крові. Розрахована рекомендована інтенсивність навантажень, яка не призводить до зриву адаптаційних можливостей імунної системи організму і благотворно позначається на зміцненні здоров'я студентів. Встановлено, що силові тренування граничного і середнього рівня, що проводяться два рази на тиждень, є найбільш адекватними Тренувальні заняття пікового рівня, що проводяться з тією ж частотою, повинні проводитися тільки під контролем спортивного лікаря.


Ключові слова


силове тренування; імунний статус; пороговий; середній і піковий рівень

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьева И. А. Показатели гомеостаза спортсменов при физических нагрузках разной интенсивности / И. А. Афанасьева. – СПб. : Олимп, 2011. – 100 с.

Башкин И. Н. К оптимизации медико-биологического обеспечения тренировочно-состязательного процесса в спорте высоких достижений / И. Н. Башкин, Л. И. Левченко, А. С. Сокирко // Молодая спортивная наука Донбасса. – Донецк, 2002. – С. 235–2383.

Гаврилова Е. А. Спортивные стрессорные иммунодефициты / Е. А. Гаврилова, О. А. Чурганов, О. И. Иванова // Аллергология и иммунология. – 2002. – № 2. – С. 264–267.

Ляпин В. П. Состояние клеточного иммунитета у борцов в зависимости от времени года / В. П. Ляпин, Н. К. Казимирко // Експериментальна і клінічна медицина. – 2004. – № 4. – С. 80–82.

Ляпин В. П. Состояние клеточного иммунитета у борцов разных квалификационных категорий в течение тренировочного цикла / В. П. Ляпин // Збірник наукових праць «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту». – Харків. – 2003. – № 14. – С. 77–81.

Галій С. М. Вплив фізичних навантажень тренувального процесу на стан імунних та метаболічних показників в спортсменів, які займаються паверліфтінгом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. Наук : спец. 14.03.04 «Патологічна фізіологія» / С. М. Галій. – Луганськ, 2007. – 16 с.

Деминский А. Ц. Методические основы оздоровительной физической культуры / А. Ц. Деминский, Ж. К. Холодов, B. C. Кузнецов. – Донецк, 2001. – 67 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Геннадій Володимирович Ясько [Gennady Yasko]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.