DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2020-3.001

ПРОБЛЕМА УЗГОДЖЕННЯ ВИКОРИСТОВУВАНИХ МЕТОДІВ ЩОДО СКЛАДНОСТІ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Олександр Ажиппо, Марина Корольова, Тетяна Дорофєєва

Анотація


Мета: систематизація сучасних наукових уявлень з проблеми узгодження використовуваних методів щодо складності проведених досліджень.

Матеріал і методи: аналіз літературних джерел, архівних матеріалів, методи історизму, аналогії і подібності.

Результати: проаналізовано праці та теорії вчених з різних областей наукових знань, які встановили загальні принципи самоорганізації систем, що розвиваються, та є основою побудови спеціальних семантичних ознакових просторів. Це дало принципово новий метод дослідження, що забезпечує необхідний рівень розв’язання багатьох практичних завдань, що не досягалось методами, які раніше використовувались.

Висновки: кожному рівню організації наукових досліджень потрібні адекватні методи, які мають необхідний рівень розв’язання поставлених завдань у наукових працях. В арсеналі використовуваних методів широко використовуються методи аналізу результатів, представлені у вигляді вербального опису, таблиці, графіки, рисунки, відеореєстрації, аналітичний опис отриманих закономірностей. Виходячи з конвенційної концепції, справедливість якої затверджена загальною теорією самоорганізації систем, що розвиваються і економічно обґрунтованих принципів інваріантності законів самоорганізації про те, що вони в рівній мірі прийнятні як в неживих, так і в живих системах від біології, антропології, педагогіки, психології, включаючи також соціальні системи, що істотно розширило можливості наукових досліджень у цих галузях знань.


Ключові слова


метод, теорія, система, самоорганізація, семантичний простір.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо, А. Ю, Пугач, Я. И., Пятисоцкая, С .С., Жерновникова, Я. В.,

Друзь, В. А. (2015), Онтология теории построения контроля и оценки уровня физического развития и физического состояния, Харьков: ХГАФК; 192 с.

Анохин, К. П. (1974), Общая теория функциональных систем организма, Москва, С. 52 – 110.

Ашанин, В. С., Пугач, Я. И. (2014), Построение семантических

пространств для описания психосоматической деятельности человека в

экстремальных условиях: учебное пособие, Харьков: ХДАФК, 88 с.

Балк, М. Б., Болтянский, В. Г. (1987), Геометрия масс, Москва: Наука, 160 с.

Бехтерер, В. М. (1991), Объективная психология. Памятники

психологической мысли. Москва: Наука, 478 с.

Брейтман, М. Я. (1949), Клиническая семиотика и дифференциальная

диагностика эндокринных заболеваний, Ленинград: Государственное

издательство медицинской литературы, Ленинградское отделение, 636 с.

Гегель, Г. В. Ф. (1975), Наука логики: сочинения, Том 1, Москва: Мысль, 454 с.

Жофруа-Сент-Илер (1836), Общая и частная история анатомии

телосложений. Париж.

Заде, Л. А. (1974), Основы нового подхода к анализу сложных систем процессов принятия решений. Математика сегодня. Москва: Знание, С. 5–49.

Ильенков, Э. В. (1968), Проблема абстрактного и конкретного в свете «Капитала» Маркса. Философия и современность, Москва, С. 186–213.

Кант, И. (1966), Критика способности мышления. Сочинения. Т.5.

Москва: Наука, С. 238 – 239.

Кант, И. (2017), Критика чистого разума. Пер. с нем. и предисл. Н.

Лосского. Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 766 с.

Кетле, А. (1911), Социальная физика. Санкт-Петербург, 241 с.

Пономарев, Я. А. (1976), Психология творчества. Академия наук СССР. Институт психологии, Москва: Наука, 302 с.

Пуанкаре, А. (1983), О науке. Москва: Наука, 260 с.

Пугач, Я. И. (2013), "Основные положения построения семантического пространства для упорядоченного представления результатов исследований", «Бъдещего въпроси от света науката»: материалы IX Международной

конференции, София: Бял Град-БГ, Том 39, С. 13–15.

Ухтомский, А. А. (1966), Физиология человека / под ред. Е.Б. Бабскего. Москва: Медицина, С. 23 – 656.

Хакен, Г. (1985), Синергетика иерархии неустойчивостей в

самоорганизующихся системах и устройствах, Москва: Мир, 423 с.

Храмко, Ю. А., Бернал Джон Десмонд (1983), Физики:

библиографический справочник / под ред. АИ. Ахиезера. Изд. 2-е испр. и дополн., Москва: Наука, С. 29.

Bertalanffy, L. (1969), General system theory. New York, 289 p.

Galton, F. (1989), Natural inheritance. London: Macmillan, 266 p.

William H. Sheldon (1940), The varieties of human physique: An introduction to constitutional psychology? New York: Harper & Brothers.

Zadeh, L. A. (1965), Fuzzy sets. Information & Control, Vol. 12, pp. 94-102.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Kharkiv State Academy of Physical Culture

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.