DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2020-3.004

КРИТЕРІЇ ПОКАЗНИКІВ ШВИДКОСТІ РУХІВ У ДІВЧАТ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ АКАДЕМІЧНИМ ВЕСЛУВАННЯМ

Анатолій Ровний, Ірина Шапошнікова, Світлана Корсун

Анотація


Мета: визначити критерії оцінки швидкісних здібностей як показників основи виконання рухових дій спортсменок.


Матеріал і методи: за розробленою методикою проведено аналіз швидкісних здібностей дівчат 13-18 років, які займаються академічним веслуванням під час модельованої тренувальної і змагальної діяльності, а саме: темп, час і швидкість одиночного руху, частота рухів, сенсомоторні реакції на звуковий і світловий подразник.


Результати: отримані результати характеризують індивідуальні особливості психофізіологічних властивостей організму спортсменок в умовах моделювання спортивної діяльності, що дає можливість вносити корективи під час управління тренувальним процесом.


Висновки: на основі аналізу результатів дослідження було розроблено критерії оцінки фізичної якості швидкості рухів та її складових: темп, час швидкості одиночного руху, частота рухів для визначення перспективності спортсменів, як одну із складових частин методики відбору. Запропоновану методику рекомендовано застосовувати на різних етапах удосконалення спортивної підготовки.


Ключові слова


спортсменки-дівчата, академічне веслування, темп, час, швидкість одиночного руху, частота рухів, час сенсомоторних реакцій на звуковий і світловий подразники.

Повний текст:

PDF

Посилання


Корсун, С. М., Шапошнікова, І. І., Суворова, Я. В., (2012), Біохімічна характеристика різних видів спорту : навчальний посібник, Харків, 130 с.

Костюкевич, В. М., Шинкарук, О. А., Воронова, В. І., Борисова, О. В. (2019), Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності "Фізична культура і спорт", Київ: Олімпійська література, 613 с.

Платонов, В. Н. (2010), Плавание. Киев: Олимпийская литература, 496 с.

Платонов, В. Н. (2015), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: общая теория и ее практические приложения: учебник. Киев: Олимпийская литература, 680 с.

Сергієнко, Л. П. (2001), Комплексне тестування рухових здібностей людини. Миколаїв: УДМТУ, 360 с.

Шинкарук, О. А., Лисенко О. М., Гуніна Л.М. (2009), Медико-біологічне забезпечення підготовки спортсменів збірних команд України з олімпійських видів спорту : навчальний посібник. Київ: Олімпійська література, 144 с.

Шинкарук, О. А. (2004), "Обґрунтування використання фізіологічних показників як критеріїв відбору спортсменів у циклічних видах спорту", Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : збірник наукових праць. Київ: НУФВСУ, С. 54-57.

Шкребтій, Ю. М. (2005), Управління тренувальними та змагальними навантаженнями спортсменів високого класу. Київ: НУФВСУ, С. 349-394.

Reinhard, P. A., Gerson, E. A.M., Sheel, A. W. et al. (2020), "Quantifying the mechanical work of breathing in men and women during rowing", Eur J Appl Physiol No. 120 (2), pp. 381–390, DOI: 10.1007/s00421-019-04282-8

Idan Harat, Nicolas W. Clark, Boffey D., Chad H. Herring, Erica R. Goldstein, Michael J. Redd, Adam J. Wells, Jeffrey R. Stout & David H. Fukuda (2020), "Dynamic post-activation potentiation protocol improves rowing performance in experienced female rowers", Journal of Sports Sciences, DOI: 10.1080/02640414.2020.1754110

Jason R., Suzanne T., Leaf P., Leaf B. (2020), "Understanding the Unique Psychological Demands of Competitive Collegiate Rowing: A Guide for Practitioners", Journal of Sport Psychology in Action, DOI: 10.1080/21520704.2020.1770908

Yang Liu, Binghong Gao, Jiru Li, Zuchang Ma, Yining Sun (2020), "Increased foot-stretcher height improves rowing performance: evidence from biomechanical perspectives on water", Sports Biomechanics, No. 19 (2), pp. 168-179, DOI: 10.1080/14763141.2018.1453540

John Warmenhoven, Stephen Cobley, Conny Draper, Andrew Harrison, Norma Bargary & Richard Smith (2019), "Considerations for the use of functional principal components analysis in sports biomechanics: examples from on-water rowing", Sports Biomechanics, No. 18(3), pp. 317-341, DOI: 10.1080/14763141.2017.1392594


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Kharkiv State Academy of Physical Culture

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.