DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2020-3.002

СТАН КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ХЛОПЦІВ 10–11 КЛАСІВ ПІСЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАРІАТИВНОГО МОДУЛЯ «КРОСФІТ»

Ангеліна Петрова, Тетяна Бала

Анотація


Мета: визначити стан кардіореспіраторної системи юнаків 10–11 класів після впровадження вправ кросфіту.

Матеріал і методи: в ході експерименту використовувались наступні методи: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; медикобіологічні методи для визначення фізичного здоров'я школярів (спірометрія, тонометрія, пульсометрія, проба Штанге); педагогічний експеримент та методи математичної статистики. Стан кардіореспіраторної системи визначався за показниками рівня регуляції серцево-судинної системи (індекс Робінсона) та функціональних можливостей системи дихання і стійкісті організму до гіпоксичних явищ (індекс Скібінскі). Для розрахунку індексів визначалися: частота серцевих скорочень в спокої (уд∙хв-1 ), систолічний артеріальний тиск (мм рт.ст.), життєва ємкість легень (мл), час затримки дихання на вдиху (проба Штанге) (с). Отримані показники розраховувались за формулами: ЧСС (уд∙хв-1 ) × АТ сист. (мм рт.ст) / 100 (індекс Робінсона); ЖЕЛ (мл) × проба Штанге (с) / ЧСС (уд∙хв-1 ) (індекс Скібінскі). Досліджувані результати порівнювалися зі шкалою і оцінювалися певною кількістю балів. Статистичний аналіз: матеріали дослідження оброблялися з використанням ліцензованої програми Excel. У дослідженні взяли участь 52 школяра 10–11 класів.

Результати: встановлено, що після впровадження вправ кросфіту в навчальний процес з фізичного виховання юнаків 10–11 класів стан кардіореспіраторної системи покращився.

Висновки: виявлено позитивний вплив вправ кросфіту на стан кардіореспіраторної системи учнів 10–11 класів основних груп.


Ключові слова


кросфіт, школярі старших класів, серцево-судинна система, дихальна система, уроки фізичної культури, рухова активність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєва, О. В., Пiдгaйнa, В. О. (2019), "Вплив занять з елементами

акварекреації на показники здоров’я юнаків 16-17 років", Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Вип. 3К (110), С. 35–39.

Арефьєв, В. Г. (2014), "Здоров’я підлітків і рухова активність", Вісник

Чернігівського національного педагогічного університету, Вип. 118 (3), С. 6–10.

Бала, Т. М., Масляк, І. П. (2011), "Зміна рівня фізичного здоров’я школярів 7–9-х класів під впливом вправ черлідингу", Спортивний вісник Придніпров’я, № 2, С. 21–23.

Бала, Т. М., Целуйко, Н. М., Костюк, А. В., Архипова, А. В. (2018), "Стан кардіо-респіраторної системи та окремих рухових здібностей учнів

–17 років", Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції"Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення", С. 14–21.

Блинков, С. Н., Крылова, А. В., Левушкин, С. П. (2008), "Влияние

системы физкультурно-оздоровительной работы на физическое состояние сельских школьников", Физическая культура, воспитание, образование, тренировка, № 6, С. 75–77.

Бала, Т. М., Петрова, А. С. (2019), "Аналіз ставлення школярів старших класів до інноваційних видів рухової діяльності у системі шкільної фізичної освіти", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4 (72), C. 33–37.

Вахитов, И. Х., Мартьянов, О. П. (2010), "Динамика частоты сердечных сокращений, ударного объема крови и антропометрических показателей баскетболистов в процессе многолетней спортивной подготовки", Теория и практика физической культуры, Вип. 7, С. 86–88.

Земцова, І. І. (2008), Спортивна фізіологія: навчальний посібник, Київ, 206 с.

Кукис, Л. М. (2008), "Русская лапта и её элементы как эффективное

средство воздействие на детей среднего школьного возраста", Физическая культура: воспитание, образование, тренировка, №5, С. 17–20.

Масляк, І. П. (2017), "Вплив аеробіки силової спрямованості на стан

кардіореспіраторної системи школярів старших класів", Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Вип. 1 (82), С. 35–38.

Мамешина, М. А. (2020), "Диференціація змісту навчальних занять з

фізичного виховання з урахуванням показників фізичного здоров’я та фізичної підготовленості школярів 7−9-х класів", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6 (74), C. 25–31.

Москаленко, Н. В., Єлісєєва, Д. С. (2016), "Вплив інноваційної технології зміцнення здоров’я на фізичний стан старшокласників", Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Вип. 3К 1 (70), С. 109–113.

Платонова, А. Г., Подригало, Л. В., Сокол, К. М. (2013), "Обоснованиеприменения двигательной активности детей как критерия эффективности оздоровления и рекреации", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, Вип. 11, С. 72–76.

Поляков, С. Д., Хрущев, С. В., Корнеева, И. Т. (2006), Мониторинг и

коррекция физического здоровья школьников: методическое пособие,

Москва, 96 с.

Солодков, А. С., Сологуб, Е. Б. (2001), Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник высших учебных заведений физической культуры, Москва, 520 с.

Фізична культура в школі: навчальна програма для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (2019), Київ : Літера ЛТД, 192 с.

Alexandr Aghyppo, Irina Kuzmenko, Irina Masliak, Ludmula Shesterova, Tatiana Bala, Natalia Krivoruchko, Tatyana Dorofeeva (2018), "The influence of specially directed exercises on the functional state of the tactile analyser and physical fitness of 7–15 year old pupils", Sport science international scientific journal of kinesiology, p. 70–77.

Masliak, I. P, Mameshina, M. A. (2018), "Physical health of schoolchildren aged 14-15 years old under the influence of differentiated education", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, vol. 20 (2), p. 92–98.

Mameshina Margarita (2016), "Condition of physical health of pupils of the 7th8th classes of the comprehensive school", Slobozhanskyi herald of science and sport, 5 (55), p. 47–52.

Tetiana Bala, Natalia Krivoruchko, Irina Masliak , Roman Stasyuk, Yuliia

Arieshyna, Irina Kuzmenko (2018), "Influence of cheerleading classes on functional state of respiratory system of 10- 16 year old teenagers", Journal of Physical Education and Sport, 18 (4), p. 1850–1855.

Olha Kolomiitseva, Ihor Prykhodko, Anna Prikhodko, Ruslan Anatskyi, Artem Turchynov, Serhii Fushev, Svitlana Hunbina, Oleg Garkavyi (2020), "Efficiency of Physical Education of University Students Based on the Motivation Choice of the CrossFit Program", Physical Activity Review, vol. 8, p. 26–38.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Kharkiv State Academy of Physical Culture

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.