DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2020-3.006

ВПЛИВ ПЛІОМЕТРИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ НА УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПРИНТЕРІВ З ВАДАМИ ЗОРУ НА ПЕРЕДЗМАГАЛЬНОМУ ЕТАПІ

Людмила Шестерова, Лейля Аджаметова

Анотація


Мета: з’ясувати ефективність застосування пліометричного методу тренування на різному ґрунті на передзмагальному етапі висококваліфікованих спринтерів з вадами зору.


Матеріал і методи: досліджувалися показники спеціальної фізичної підготовленості Заслуженого майстра спорту України з легкої атлетики серед спортсменів з вадами зору упродовж передзмагального етапу річного макроциклу. У ході роботи були використані наступні методи: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне спостереження; педагогічний експеримент, методи математичної статистики.


Результати: зміна ґрунту, на якому виконувалися вправи пліометричного характеру, призвела до позитивних змін показників спеціальної фізичної підготовленості легкоатлетки.

Висновки: застосування на передзмагальному етапі підготовки висококваліфікованої легкоатлетки з вадами зору шеститижневої пліометричної програми сприяло достовірному підвищенню швидкісних і швидкісно-силових показників (p<0,05-0,01).


Ключові слова


пліометрика, спеціальна фізична підготовленість, передзмагальний етап, вади зору.

Повний текст:

PDF

Посилання


Артюшенко, О. Ф., Сіренко, Л. В. (2006), Основи спортивної підготовки, Черкаси: Брама-Україна, 416 с.

Брискин, Ю. А., Евсеев, С. П., Передерий, А. В. (2010), Адаптивный спорт, Москва: Советский спорт, С. 271-288.

Вендлеранд, Д. (2006), "Силовой тренинг: циклы с использованием метода максимальных усилий", Мир силы, № 3, С. 28-30.

Евсеев, С. П., Евсеева, О. Э. (2015), "Теоретические проблемы адаптивного спорта на современном этапе", Культура физическая и здоровье, № 4 (55), С. 78-83.

Платонов, В. Н. (2015), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, Киев: Олимпийский спорт, 680 с.

Шестерова, Л. Є. (2015), "Вплив порушень зору на окремі показники функціонального стану сенсорних систем школярів середніх класів", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4, С. 96-99.

Hitzeman, S. A., Beckerman, S. A. (1993), "What the literature says about sports vision", Optom Clin, №3 (1), pp. 145-69.

Kramskoy, S. I., Herodek, K., Markovic, S., Stankovic, R. (2009), "Plyometric training for development explosive strength of legs for selected handball players", Физическое воспитание студентов, № 2, С. 168-174.

Shaji, J., Isha, S. (2009), "Comparative analysis of plyometric training program and dynamic stretching on vertical jump and agility in male collegiate basketball player", Al Ameen J Med Sci, № 2(1), pp. 36-46.

Weber, W. (1992), "Mechanics of the human walking apparatus", Springer-Verlag, Berlin, 242 p.

Winter, D. (1990), Biomechanics and motor control of Human movement, New York: John Wiley & Sons, 277 p.

Wylegala, A. (2016), "The effects of physical exercises on ocular physiology", J Glaucoma, №25 (10), pp. 843-849.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Kharkiv State Academy of Physical Culture

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.