DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2020-3.007

ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ ТАЕКВОНДИСТІВ 11-12 РОКІВ

Георгій Зантарая, Русудан Арканія, Костянтин Ананченко

Анотація


Мета: оптимізація процесу навчання техніко-тактичним діям юних таеквондистів 11-12 років.


Матеріал і методи: з метою проведення експерименту були укомплектовані дві групи. Експериментальна та контрольна групи складалися по 12 спортсменів у кожній. На початку і в кінці педагогічного експерименту застосовувався метод експертних оцінок, підраховувались елементи результативних і часто вживаних в змагальних двобоях техніко-тактичних дій юних таеквондистів.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, педагогічні спостереження, метод експертних оцінок, визначення показників змагальної діяльності юних таеквондистів 11-12 років, методи математичної статистики.


Результати: у педагогічному експерименті для кожного спортсмена в експериментальній групі була визначена оптимальна траєкторія ударного руху за допомогою комп'ютерної програми «АТАКА», в межах якої досягається найбільший ефект сили і швидкості удару. Впровадження експериментальної методики тренувань дозволило юним таеквондистам підвищити показники змагальної діяльності. Кількість реальних і оцінених атак в дослідженій групі збільшилася на 1,9 % (t=5,13; p<0,001) та 7 % (t=10,00; p<0,001). Покращилася ефективність атак на 8,6% (t=4,35; p<0,001), зменшився інтервал атак на 9,3 %, збільшилася кількість чистих перемог на 8,2 % (t=4,11; p<0,01), а також зменшилась кількість попереджень на 8,6 % (t=2,50; p<0,05).

Висновки: отримані дані дозволили нам зробити висновок, що використання цієї методики із застосуванням тренажера «КОРПУС» і комп'ютерної програми «АТАКА» в системі підготовки таеквондистів забезпечують позитивні зміни в технічній і фізичній підготовленості в експериментальній групі у порівнянні з контрольною групою.


Ключові слова


таеквондо, юні таеквондисти, навчання, техніко-тактичні дії, тренажерний пристрій

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев, А. Ф., Романенко, В. В. (2004), "Совершенствование методики обучения техническим приёмам в таэквон-до на основе анализа соревновательной деятельности квалифицированных спортсменов", Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 9, С. 92 – 94.

Ананченко, К. В., Бойченко, Н. В., Пашков, І. М. (2015), "комбінаційної техніки каратистів стилю кіокушинкай", Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 1 (45), С. 29–33.

Арканія, Р. А., Ананченко, К. В. (2016), "Удосконалення спортивної підготовленості юних таеквондистів", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(56), С. 7–11. 4. Басик, Т. В. Калашников, Ю. Б., Шиян, В. В. (2000), "Способ оценки специальной выносливости таэквондистов", Теория и практика физической культуры: тренер: журнал в журнале, №1, С. 28.

Голованов, В. Ю. (1998), "Сравнительный анализ уровня специальной подготовленности спортсменов в таэквондо: Оригинальная методика", Теория и практика физ. культуры: тренер: журнал в журнале, № 1. С. 34-37.

Кашкаров, В. А., Вишняков, А. В., Хаткевич, К. В. (2008), "К вопросу о тренировке и диагностике координационных способностей юных тхэквондистов", Физическая культура и здоровье, №4, С. 49- 50.

Пашков, И. Н. (2015), "Методика совершенствования координационных способностей юных тхеквондистов на этапе предварительной базовой подготовки", Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, № 5, С. 27–31.

Романенко, В. В. (2007), "Построение биомеханических моделей основных технических приёмов выполняемых ногами для таэквондистов-новичков", Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 12, С. 281-285.

Романенко, В. В., Ровный, А. С. (2009), "Формирование рациональной техники таэквондистов на основании биомеханического анализа приёмов, выполняемых квалифицированными спортсменами", Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 1, С. 102 – 108.

Bompa, T. O. (1999), Total Training for Young Champions, Human Kinetics Publishers, 211 p.

Capener, Steve (2000), Taekwondo: Spirit of Korea, Ministry of Culture and Tourism, Republic of Korea, 135 p.

Foran, Bill (2001), "High-Performance Sports Conditioning USA", Human Kinetics (T), 376 p.

Kim Sang H. (2000), Martial Arts After, Turtle Press, 345 p.

Kraynik, Y., Mulyk, V., Perevoznik, V., & Koval, S. (2020), "The use of running and jumping exercises in special motor training of young forwards 13–14 years old", Slobozhanskyi herald of science and sport, №8(1), pp. 41-44.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Kharkiv State Academy of Physical Culture

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.