Модельні характеристики як основа управління учбово-тренувальним процесом спортсменів-регбістів 16–18 років

Владлена Віталіївна Пасько [Vladlena Pas’ko], Олег Борисович Подоляка [Оleg Podolyaka], Артур Артурович Мартиросян [Artur Martyrosyan]

Анотація


Розглядаються модельні характеристики, розроблені на основі визначення найбільш значимих тестів фізичної, спеціальної та технічної підготовленості спортсменів-регбістів 16–18 років, які дозволяють більш ефективно та раціонально управляти навчально-тренувальним процесом. Спеціально підібрані тести дають можливість визначити рівень розвитку найбільш важливих фізичних якостей та технічної підготовленості регбістів, визначити міру відповідності модельному рівню та можуть бути в подальшому застосовані до робочих програм для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності.


Ключові слова


регбіліг; учбово-тренувальний процес; управління; інноваційний підхід; фізична та технічна підготовленість

Повний текст:

PDF

Посилання


Мартиросян А. А. Особенности технико-тактической подготовки квалифицированных регбистов / А. А. Мартиросян // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теор. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2003. – № 6. – С. 80–82.

Пасько В. В. Регбилиг как приоритетный вид спорта для Украины / В. В. Пасько, О. Б. Подоляка, А. А. Мартиросян, И. Ю. Филенко. Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теор. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2012. – № 4. – С. 165–168.

Пасько В. В. Використання комп’ютерних технологій в учбово-тренувальному процесі у контактних ігрових видах спорту (на прикладі регбі) / В. В. Пасько // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теор. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2010. – № 1–2. – С. 151–155.

Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 1997. – 584 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

Подоляка О. Б. Определение принципов общего анализа соревновательной деятельности команд в американском футболе / О. Б. Подоляка // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [Зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С.]. – Харків :ХДАДМ (ХХПИ), 2003. – № 10. – С. 56–60.

Подоляка О. Б. Доцільність використання комп’ютерних технологій у регбі / О. Б. Подоляка, В. В. Пасько // Матеріали VII всеук. наук.-практ. інтернет-конф. – Ч. 8. – К., 2010. – С. 28–29.

Подоляка О. Б. Методические основы подготовки команд по регбі-7 в вузах Украины / О. Б. Подоляка, А. А. Мартиросян // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях : [сб. ст. электронная науч. конф. : г. Харьков, 15 января 2005 г.] : [под ред. С. С. Ермакова]. – Харьков : ХГАДИ, 2005. – С. 114–115.

Подоляка О. Б. Навчальна комп’ютерна програма «регбі-13» для вдосконалення навчально-тренувального процесу в регбіліг / О. Б. Подоляка, В. В. Пасько // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2011. – № 4. – С. 163–168.

Pasko V. V. Organization aspects of Rugby League are in Ukraine / V. V. Pasko, О. B. Podolyaka, А. А. Martyrosyan, I. U. Filenko // Materialy VIII mezinarodni naukowo-prakticka conference «Nauka I informacja – 2012» : Physical culture and sport : Przemysl. Publishihg House «Nauka i studia». – Volum 20. – Stran. 67–69.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Владлена Віталіївна Пасько [Vladlena Pas’ko], Олег Борисович Подоляка [Оleg Podolyaka], Артур Артурович Мартиросян [Artur Martyrosyan]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.