Анатомо-біомеханічні основи вертикального положення тіла людини та спорт

Андрій Евгенович Сак [Andrey Sak]

Анотація


На основі власних і літературних даних проведено аналіз анатомо-біомеханічних перебудов тіла людини, спрямованих на забезпечення вертикального положення. Обговорюється роль перебудови скелета і скелетних мязів для досягнення цих цілей. Серед таких перебудов необхідними є біомеханічно раціональне формоутворення скелета, спрямоване на його адаптацію до сприйняття сил гравітації, придбання структурних особливостей, які входять у ряд необхідних таксономічних індикаторів прямоходіння. Найважливішою антигравітаційною системою тіла прямоходячої людини є скелетні мязи. Особливу роль у збереженні вертикального положення хребта грають паравертебральні мязи, які забезпечують стійкість хребетного стовпа і виступають у функціональної єдності з іншими мязами. Антигравітаційними структурами є також ряд мязів, що визначають відповідність сегментів тіла людини вертикальним навантаженням. Усі ці мязи потребують особливої уваги у звязку з хронічними перевантаженнями, особливо в спорті.


Ключові слова


тіло людини; скелетні м’язі; структурне забезпечення вертикального положення

Повний текст:

PDF

Посилання


Бернштейн Н. А. Общая биомеханика. Основы учения о движениях человека / Н. А. Бернштейн. – М., 1926.

Гафаров Х. З. Лечение деформаций стоп у детей / Х. З. Гафаров. – Казань : Татарское кн. из-во, 1990. – 176 с.

Иваничев Г. А. Мануальная терапия. Руководство. Атлас / Г. А. Иваничев. – Казань, 1997. – С. 448.

Кадырова Л. А. Учет спиралевидного распределения мышечных перегрузок при постизометрической релаксации / Л. А. Кадырова, Я. Ю. Попелянский, Н. Н. Сак // Мануальная медицина. –1991. – № 1. – С. 5–7.

Кашуба В. А. Биомеханика осанки / В. А. Кашуба. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 280 с.

Козявкин В. И. Основы реабилитации двигательных нарушений по методу Козявкина / В. И. Козявкин, Н. Н. Сак, О. А. Качмар, М. А. Бабадаглы. – Львов : Українські технології. – 2007. – 192 с.

Лапутин А. Н. Практическая биомеханика / А. Н. Лапутин – К. : Науковий світ, 2000. – 298 с.

Николаев Л. П. Руководство по биомеханике в применении к ортопедии, травматологии и протезированию / Л. П. Николаев. – Киев : Гос.мед. изд-во УССР, 1947. – Ч. 1.– 315 с.

Попелянский Я. Ю. Ортопедическая неврология (вертеброневрология) [Руководство для врачей. Том II. Этиология, патогенез, диагностика, лечение] / Я. Ю. Попелянский/ – Казань : Казанск. ун-т, 1997. – 488 с.

Сак Н. М. Структурні передумови дистрофічних уражень горбистості великогомілкової кістки спортсменів // Н. М. Сак, Б. І. Сименач, А. Є. Сак/ – Слобожанський науково-спортивний вiсник : [наук.-теор. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2009. – № 4. – С. 205–208.

Сак Н. Н. Этюды о функциональных мышечных объединениях (морфологические аспекты мышечных дисбалансов при физических перегрузках) / Н. Н. Сак, А. Е. Сак. – Слобожанський науково-спортивний вiсник : [наук.-теор. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2002. – № 5 – С. 146–150.

Хрисанфова Е. Н. Эволюционная морфология скелета человека / Е. Н. Хрисанфова. – М., 1978. – 153 с.

Юровская В. З. Морфология человека : [под ред. Б. А. Никитюка и В. П. Чтецова] // Сравнение онтогенеза человека и приматов. – М. : МГУ, 1983. – С. 320.

Lewit K. Postizometricka relaxace // Cas. Lek. ces. – 1980. – Vol. 119, № 15–16. – S. 450–455.

The Anatomical Basis of Clinical Practice (Gray's Anatomy) (Expert Consult Title: Online + Print) (Hardcover). – Publisher : Churchill Livingstone, 2008. – 1576 p.

Janda V. On the concept of postural muscles and posture / V. Janda // The Australian J. of Physiotherapy. – 1983. – Vol. 29. – P. 83.

The Anatomical Basis of Clinical Practice (Gray's Anatomy) (Expert Consult Title: Online + Print) (Hardcover). – Publisher : Churchill Livingstone. –2008. – 1576 p.

Scherrington C. S. On reciprocal innervation of antagonistic muscles. Third note / C. S. Scherrington // Proc. Roy. Soc. – 1897, 60. – P. 414.

Weineck J. Sportbiologie / J. Weineck. – Balingen : Perimed-spitta. Med. Verl. Ges. – 1996. – 631 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Андрій Евгенович Сак [Andrey Sak]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.