Актуальні питання формування культури здоров’я студентів гірничих спеціальностей

Олександр Едуардович Луговський [Lugovskiy Oleksandr]

Анотація


Надано аналіз стану здоров’я працівників гірничої галузі. Розглянуто основні причини погіршення здоров’я гірників у межах професійної діяльності. Обґрунтовано значущість формування культури здоров’я студентів гірничих спеціальностей у процесі фізичного виховання у період навчання у вищому навчальному закладі. Зроблено висновок, що впровадження нової системи підготовки і виховання студентів гірничих спеціальностей з упором на сприйняття норм культури здоров’я як норм життя – є шляхом до вирішення проблеми погіршення здоров’я гірників.

Ключові слова


фізичне виховання; професійні захворювання; навчальні програми; система підготовки

Повний текст:

PDF

Посилання


Анікєєв Д. М. Проблеми формування здорового способу життя студентської молоді / Д. М. Анікєєв // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту – 2009. – № 2 – С. 6–9.

Болтєнкова О. М. Особливості організації професійно-прикладної фізичної підготовки дівчат у вишньому навчальному закладі економічного напряму / О. М. Болтєнкова // Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. журн. – Харків : ХДАФК, 2012. – № 4. – С. 16–19.

Герчак Я. М. Формирование готовности к здоровьесбережению студентов высшего профессионального образования : автореферат дис. кандидата педагогических наук : 13.00.08. / Я. М. Герчак. – Новокузнецк, 2007. – 22 с.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України від 29.12.2011 р. № 01.03/3540 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.48598.0.

Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/golovni-upravlinnja/gu-z-pytan-vnutrishnoi-polityky-ta-zvjazkiv-z-gromadskistju/den-informuvannja/264.

Міжнародний центр перспективних досліджень : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.icps.com.ua.

Мнухин А. Г. Безопасность труда / А. Г. Мнухин, А. М. Брюханов // Уголь Украины. – 2007. – № 7. – С. 29–31.

МОТ Трудовой мир // Издание МОТ МБТ. – Женева, 1997. – № 4. – С. 5.

Пиктушанская Т. Е. Профессиональная заболеваемость шахтеров-угольщиков как критерий оценки и управления профессиональным риском / Т. Е. Пиктушанская // Медицина труда и промышленная экология. – 2009. – № 1. – С. 32–37.

Раєвський Р. Т. Здоровье здоровый и оздоровительный образ жизни студентов / Р. Т. Раєвський, С. М. Канишевский : [Под общ. ред. Р. Т. Раевского.] – О. : Наука и техника, 2008. – 556 с.

Сутула В. А. Формування фізичної культури особистості – стратегічне завдання фізкультурної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В. А. Сутула, Ю. В. Васьков, Т. С. Бондар // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.] – Харків : ХДАФК, 2009. – № 1. – С. 15–21.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Олександр Едуардович Луговський [Lugovskiy Oleksandr]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge