Актуальні питання формування культури здоров’я студентів гірничих спеціальностей

Олександр Едуардович Луговський [Lugovskiy Oleksandr]

Анотація


Надано аналіз стану здоров’я працівників гірничої галузі. Розглянуто основні причини погіршення здоров’я гірників у межах професійної діяльності. Обґрунтовано значущість формування культури здоров’я студентів гірничих спеціальностей у процесі фізичного виховання у період навчання у вищому навчальному закладі. Зроблено висновок, що впровадження нової системи підготовки і виховання студентів гірничих спеціальностей з упором на сприйняття норм культури здоров’я як норм життя – є шляхом до вирішення проблеми погіршення здоров’я гірників.

Ключові слова


фізичне виховання; професійні захворювання; навчальні програми; система підготовки

Повний текст:

PDF

Посилання


Анікєєв Д. М. Проблеми формування здорового способу життя студентської молоді / Д. М. Анікєєв // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту – 2009. – № 2 – С. 6–9.

Болтєнкова О. М. Особливості організації професійно-прикладної фізичної підготовки дівчат у вишньому навчальному закладі економічного напряму / О. М. Болтєнкова // Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. журн. – Харків : ХДАФК, 2012. – № 4. – С. 16–19.

Герчак Я. М. Формирование готовности к здоровьесбережению студентов высшего профессионального образования : автореферат дис. кандидата педагогических наук : 13.00.08. / Я. М. Герчак. – Новокузнецк, 2007. – 22 с.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України від 29.12.2011 р. № 01.03/3540 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.48598.0.

Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/golovni-upravlinnja/gu-z-pytan-vnutrishnoi-polityky-ta-zvjazkiv-z-gromadskistju/den-informuvannja/264.

Міжнародний центр перспективних досліджень : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.icps.com.ua.

Мнухин А. Г. Безопасность труда / А. Г. Мнухин, А. М. Брюханов // Уголь Украины. – 2007. – № 7. – С. 29–31.

МОТ Трудовой мир // Издание МОТ МБТ. – Женева, 1997. – № 4. – С. 5.

Пиктушанская Т. Е. Профессиональная заболеваемость шахтеров-угольщиков как критерий оценки и управления профессиональным риском / Т. Е. Пиктушанская // Медицина труда и промышленная экология. – 2009. – № 1. – С. 32–37.

Раєвський Р. Т. Здоровье здоровый и оздоровительный образ жизни студентов / Р. Т. Раєвський, С. М. Канишевский : [Под общ. ред. Р. Т. Раевского.] – О. : Наука и техника, 2008. – 556 с.

Сутула В. А. Формування фізичної культури особистості – стратегічне завдання фізкультурної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В. А. Сутула, Ю. В. Васьков, Т. С. Бондар // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.] – Харків : ХДАФК, 2009. – № 1. – С. 15–21.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Олександр Едуардович Луговський [Lugovskiy Oleksandr]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.