ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ СПОРТСМЕНОК 8-9 РОКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТИВНОЮ ГІМНАСТИКОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2020-5.004

Ключові слова:

розвиток гнучкості, спортивна гімнастика, гімнастки 8-9 років, тестування.

Анотація

Мета: обґрунтувати ефективність використання авторської методики розвитку гнучкості спортсменок 8-9 років, які займаються спортивною гімнастикою.

Матеріал і методи: дослідження проводилося на протязі року з групою спортсменок (12 гімнасток), що займаються спортивною гімнастикою у Школі вищої спортивної майстерності м. Харкова. Педагогічний експеримент був організований з метою вдосконалення змісту навчально-тренувального процесу в спортивній гімнастиці. Розроблена в ході дослідження методика складалася з відповідно підібраних засобів та методів спрямованих на забезпечення поступового і планомірного підвищення рівня розвитку гнучкості юних гімнасток. Після проведення початкового тестування рівня розвитку гнучкості у тренувальний процес гімнасток досліджувальної групи була додатково включена спеціально розроблена авторська методика, яка застосовувалась в основній частині тренувального заняття (10-12 хв). Для виявлення ефективності авторської методики було використано аналіз і узагальнення літературних джерел, педагогічне спостереження, тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Результати: за результатами проведеного експерименту було виявлено покращення практично всіх досліджуваних показників, а саме суттєво покращились результати виконання шпагату на ліву ногу (45%) та вправи гімнастичний міст (20%).

Висновки: отримані результати проведеного дослідження показали ефективність використання запропонованої методики розвитку гнучкості гімнасток 8-9 років (різниця між середньогруповими результатами, показаними гімнастками у більшості тестових завдань є статистично достовірною).

Посилання

Алтер Майкл Дж.(2001), Наука о гибкости. Киев, 420 с.

Гавердовский, Ю. К. (2014), Теория и методика спортивной гимнастики. Том 1. Москва: Советский спорт, 368 с.

Дейнеко, А. Х., Біленька, І. Г. (2019), "Вдосконалення розвитку гнучкості спортсменок 8-9 років у спортивній гімнастиці", Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 8 (116), С. 14- 18.

Дейнеко, А. Х. (2017), "Вдосконалення змагальних вправ на кільцях гімнастів 10-12 років засобами спеціальної фізичної підготовки", Слобожанський науково-спортивний вісник, №. 4(60), C.32-35.

Дейнеко, А. Х. (2017), "Ефективність використання ігрового методу для розвитку швидкісно-силових здібностей спортсменів-батутистів на етапі початкової підготовки", Слобожанський науково-спортивний вісник, №. 3(59), C.22-25.

Исмаилова, А. С. (2013), Средства и особенности методики развития гибкости спортсменок на этапе начальной специализированной базовой подготовки в художественной гимнастике : автореф. дис. на получение науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04, Москва, 26 с.

Костюкевич, В. М. (2007), Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації. Вінниця: Планер, 273 с.

Ленишин, В. А. (2016), Удосконалення спеціальної підготовки у групових вправах художньої гімнастики на етапі спеціалізованої базової підготовки:автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. наук з фіз. виховання та спорту: спец. 24.00.01, Львів, 20 с.

Манько, Л. Г. (2015), Развитие гибкости у гимнасток 10-12 лет на основе сопряженной фізико-технической підготовки: дис. на получение науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04, Санкт-Петербург, 189 с.

Платонов, В. Н. (2015), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Киев, Кн. 2. 752 с.

Сутула, В. О., Дейнеко, А. Х. (2015), Основна гімнастика в школі (5–6 класи). Харьков, 108 с.

Сутула, В. О., Дейнеко, А. Х., Рябченко, О. В. (2019), "Підвищення культури виконання змагальних композицій юними гімнастками за рахунок використання нетрадиційних засобів підготовки", Слобожанський науково-спортивний вісник, №. 2(70), C.44-49.

Худолій, О. М. (2008), Основи методики викладання гімнастики. Харків : ОВС, Т. 1. 408 с.

Carbinatto, M. V., Reis Furtado, L. N. (2019), "Сhoreographic process in gymnastics for all", Science of Gymnastics Journal, Volume 11, Issue 3, pp.343-354.

Ferri-Caruana, A., Roig-Ballester, N., Romagnoli, M. (2020), "Effect of dynamic range of motion and static stretching techniques on flexibility, strength and jump performance in female gymnasts", Science of Gymnastics Journal, Volume 12., Issue 1, pp.87-100.

Heinen, T., Vinken, P. in Ölsberg, P. (2010), "Manual guidance in gymnastics: a case study", Science of Gymnastics Journal, Volume 2, Issue 3, pp. 43-56.

Heinen, T., Vinken, P., Velentzas, K. (2010), "Does laterality predict twist direction in gymnastics?", Science of Gymnastics Journal, Volume 2, Issue 1, pp. 5-14.

Marinšek, M., Pavletič, M. S. (2020), "Association between muscles’ contractile properties and jumping performance in gymnasts", Science of Gymnastics Journal, Volume 12, Issue 1, pp.75-86.

Santos, A. B., Lemos, M. E., Lebre, E., Carvalho, L. A. (2015), "Active and passive lower limb flexibility in high level rhythmic gymnastics", Science of Gymnastics Journal, Volume 7, Issue 2, pp. 55-66.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-26

Номер

Розділ

Статті