МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТІЛОБУДОВИ ПАУЕРЛІФТЕРІВ РІЗНОГО ВІКУ ТА РІВНЯ СПОРТИВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2020-5.006

Keywords:

спортивна морфологія, силовий спорт, кваліфіковані спортсмени, антропометрія, атлетизм

Abstract

Мета: виявити та порівняти характерні особливості фізичного розвитку осіб, що займаються пауерліфтингом, в залежності від віку та рівня спортивної майстерності.

Матеріал і методи: для досягнення поставленої мети досліджено фізичний розвиток 32 спортсменів-пауерліфтерів чоловічої статі. Для визначення фізичного розвитку спортсменів, що займаються пауерліфтингом, було проведено антропометричне обстеження у визначного контингенту.
Результати: результати розрахунку середніх показників індексу Пін’є, який визначає міцність статури, виявлено, що в усіх досліджуваних групах переважає дуже міцний тип статури, але порівнюючи групи за віком видно, що кваліфіковані спортсмени мають більш розвинену статуру, ніж їх однолітки-початківці, що також відображається у середніх показниках діаметру плечей. Середні показники розрахунку індексу Ерісмана вказують на те, що досліджуваний контингент характеризується гіпертрофією грудної клітки, але показники обох груп кваліфікованих спортсменів в середньому перевищують відповідні в групах початківців.

Висновки: виявлено, що кваліфіковані пауерліфтери відрізняються в середньому більшою масою та довжиною тіла стоячи і сидячи, відносною довгоногістю, міцним типом статури, гіпертрофією грудної клітки, але дещо зниженою її рухливістю, достатньо розвинутими м’язами верхнього плечового поясу, стегон та спини (про що свідчать результати динамометрії). Розрахований життєвий індекс, що визначає можливості киснезабезпечення організму та враховує масу тіла, в середньому, в усіх досліджуваних групах дещо нижче норми. Це свідчить про те, що заняття пауерліфтингом недостатньою мірою впливають на розвиток аеробних можливостей спортсменів. Аналіз компонентного складу тіла вказує на оптимальний відсотковий вміст жирової тканини в усіх чотирьох досліджуваних групах, що вказує на те, що порівняна непропорційність окремих показників фізичного розвитку спортсменів зумовлюється переважанням чи, навпаки, нестатком кістково-м’язової маси, що також підтверджує відповідність віковим нормам розраховані показники індексу маси тіла.

References

Воложанин С. Е. (2016), Основы пауэрлифтинга в вузе (техническая подготовка, принципы, средства и методы, рекомендации), Улан-Удэ: Издательство Бурятского государственного университета, 172 с.

Захаров А. А. (2019), Развитие силы и мышечной выносливости рук: на примере мас-рестлинга Якутск: Северо-Восточный федеральный университет, 117 с.

Ковтун И. (2017), Прокачай себя: занятия с собственным весом, Самиздат, 84 с.

Старостин В. Г., Кривошапкин П. И., Платонов Д. Н., Алексеева Л. С. (2019), Морфофункциональные исследования в физической культуре и спорте, Якутск: Издательский дом СВФУ, 183 с.

Стеценко А. І. (2008), Пауерліфтинг. Теорія і методика викладання, Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 460 с.

Шутова Т. Н., Додонов А. П. (2017), Моделирование тренировочного процесса квалифицированных пауэрлифтеров, Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 78 с.

Boyle M. (2019), New Functional Training for Sports, Human Kinetics, 480 p.

Contreras Br. and Cordoza G. (2019), Glute Lab: The Art and Science of Strength and Physique Training, Victory Belt Publishing Inc, 996 p.

Ferriss T. (2016), Tools of Titans: The Tactics, Routines, and Habits of Billionaires, Icons, and World-Class Performers, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 736 p.

Israetel M., Hoffman J. and Smith Ch.W. (2015), Scientific principles of strength training, N.p., 317 p.

Schuller R. (2016), Powerlifting Over 50. Mastering the Skills for an Empowered Body and Life. Create Space Independent Publishing Platform, 298 p.

Published

2020-10-26

How to Cite

Кучеренко, Г. (2020). МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТІЛОБУДОВИ ПАУЕРЛІФТЕРІВ РІЗНОГО ВІКУ ТА РІВНЯ СПОРТИВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (5(79), 38–44. https://doi.org/10.15391/snsv.2020-5.006

Issue

Section

Articles