Аналіз виступу веслярів легкої ваги на xxix та xxx олімпійських іграх

Олена Станиславівна Омельченко [Omel’chenko O.]

Анотація


Розглянуто проходження змагальної дистанції веслярами легкої ваги на XXIX та XXX Олімпійських іграх. Для аналізу пропонуються результати проходження змагальної дистанції в класі човнів: двійка парна жіноча легкої ваги; двійка парна чоловіча легкої ваги та чоловіча четвірка без стернового легкої ваги. Проведено порівняльний аналіз проходження змагальної дистанції екіпажів, які потрапили до фіналу Олімпійських ігор у Пекіні в 2008 році та фіналу Олімпійських ігор у Лондоні в 2012 році, та виявлені закономірності зміни часових характеристик проходження дистанції в академічному веслуванні. Визначено, які держави є лідерами у підготовці переможців з академічного веслування у легкій вазі.


Ключові слова


академічне веслування; веслярі легкої ваги; Олімпійські ігри; змагальна дистанція; екіпаж; двійка парна легкої ваги; четвірка без стернового легкої ваги

Повний текст:

PDF

Посилання


Александравичюс Л. Ю. Особенности тактического преодоления дистанции в академической гребле высококвалифицированными спортсменами : автореф. дис. канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки» / Л. Ю. Александравичюс. – Киев : КГИФК, 1986. – 23 с.

Бондарчук А. П. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса / А. П. Бондарчук. – М. : Олимпия Пресс, 2007. – 272 с.

Горбанева Е. П. Качественные характеристики функциональной подготовленности спортсменов / Е. П. Горбанева. – Саратов : Научная книга, 2008. – 145 с.

Дьяченко А. Ю. Совершенствование специальной выносливости квалифицированных гребцов-академистов: подходы к оценке функционального потенциала спортсменов и возможности его реализации / А. Ю. Дьяченко // Наука в олимпийском спорте. – 2001. – № 2. – С. 47–54.

Платонов В. М. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. М. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

Федотов О. С. Особливості структури функціональних можливостей висококваліфікованих веслярів (академічне веслування) з різною вагою тіла / О. С. Федотов // Матеріали першої сесії Олімпійської академії України для молодих учасників, присвяченої 100-річчю сучасного олімпійського руху (Харків, 5–10 вересня 1994 р.). –Харків, 1994.

Шкребтій Ю. М. Управління тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів високого класу в умовах інтенсифікації процесу підготовки : автореф. дис. канд. наук з фіз.вих. і спорту : спец.24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / Ю. М. Шкребтій. – Київ, 2006. – 40 с.

Volker Nolte, Rowing faster / Volker Nolte // Human kinetics. – 2005. –300 p.

Smith R. Net power production and perfomance at different stroke rates Sports Coach / R. Smith, C. Loschner. – 2000. – 17:37-40.

Офіційний сайт федерації академічного веслування України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Www.ukrrowing.com.ua.

Офіційний сайт світового веслування : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Www.worldrowing.com.

Новости академической гребли: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Www.rowingnews.ru.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Олена Станиславівна Омельченко [Omel’chenko O.]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge