Аналіз взаємозв’язку ефективності подач та рівня напруженості гри у волейболі

Аліна Юріївна Мельник [Mel’nik A.]

Анотація


Проведено кореляційний аналіз взаємозв’язку ефективності націлених та силових подач у стрибку з рівнем напруженості гри у змагальній діяльності волейболістів високої кваліфікації. Аналіз відповідних кореляційних полів дозволив встановити тип кореляцій та показав їх нелінійний характер. Розраховано коефіцієнти кореляції (r) та кореляційні відношення () між показниками, що досліджуються, залежно від номера партії

Ключові слова


змагальна діяльність; спорт вищих досягнень; гравці; підхід; коефіцієнт напруженості; кореляційні відношення; показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Беляев А. В. Волейбол: теория и методика тренировки / А. В. Беляев, Л. В. Булыкина. – М. : Физкультура и спорт, 2007. – 184 с.

Гикашвили Г. Л. Управление соревновательной деятельностью команды на основе использования индивидуальных особенностей волейболистов : автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Г. Л. Гикашвили. – Тбилиси, 1990. – 24 с.

Градусов В. О. Дослідження ефективності та якості виконання подач волейболістами високої кваліфікації у змагальній діяльності / В. О. Градусов, В. К. Лісянський, А. Ю. Мельник // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 6. – с. 26–30.

Мельник А. Ю. Вивчення залежності ефективності подач від напруженості гри у змагальній діяльності волейболістів високої кваліфікації / А. Ю. Мельник // Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 16 : у 4-х т. – Л. : ЛДУФК, 2012. –Т. 1. – С. 176–181.

Начинская С. В. Основы спортивной статистики / С. В. Начинская. – К. : Вища школа, 1987. – 189 с.

Шерстнев С. Ю. Повышение специальной выносливости и надежности игровой деятельности высококвалифицированных волейболисток : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / С. Ю. Шерстнев. – СПб. : НИФК, 1994. – 22 с.

Шипулин Г. Я. Анализ соревнований высококвалифицированных волейболистов как основа построения соревновательно-тренировочной деятельности в классическом волейболе : дисс. канд. пед. наук : 13.00.04 / Г. Я. Шипулин. – М., 2002. – 153 c.

Шулятьев В. М. Теоретико-методические и организационные основы подготовки резервов квалифицированных волейболистов : дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 / В. М. Шулятьев. – Омск, 1997. – 323 c.
Copyright (c) 2014 Аліна Юріївна Мельник [Mel’nik A.]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge