Інтегральні показники технічної підготовленості висококваліфікованих стрільців із лука

Сергій Васильович Антонов [Antonov S.]

Анотація


Визначено інтегральні показники технічної підготовленості висококваліфікованих стрільців із лука на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей. До дослідження залучено 25 стрільців із лука зі складу збірних команд України (13 чоловіків та 12 жінок). Встановлено відсутність достовірних відмінностей (р>0,05) у результатах контрольних вправ та їх показниках: «Стрільба 18x18», стрільба зі зміненими умовами (сидячи на стільці, стоячи на платформі, зі заплющеними очима) та достовірні відмінності за загальною сумою очок контрольної вправи «М3» на користь чоловіків. Зафіксовано, що висококваліфіковані спортсмени демонструють високий рівень технічної підготовленості в контрольних вправах, спрямованих на визначення інтегральних показників в умовах тренувального процесу.

Ключові слова


спорт; рухові дії; тренувальний процес; контрольні вправи; модельні результати

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонов С. В. Характеристика засобів контролю фізичної підготовленості спортсменів у стрільбі з лука / С. Антонов, А. Бабяк, М. Пітин // Молода спортивна наука України : [зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини]. – Л. : ЛДУФК, 2011. – Вип. 15. – Т. 1. – С. 6–10.

Байдиченко Т. В. Техническая подготовленность стрелков из лука и методи ее совершенствовання : автореф. дис. канд. пед. наук / Т. В. Байдиченко. − М., 1989. − 26 с.

Богданов А. Специальная подготовка стрелка из лука / А. Богданов. – М. : Физкультура и спорт, 1971. – 56 с.

Болобан В. Н. Сенсомоторная координация как основа технической подготовки / В. Н. Болобан // Наука в олимпийском спорте. – 2006. − № 2. − С. 96–102.

Бріскін Ю. Динаміка тренувальних навантажень висококваліфікованих стрільців із лука в передзмагальному мезоциклі / Ю. А. Бріскін, М. П. Пітин, С. В. Антонов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [наук. журнал]. – Харків : ХОВНОКУ–ХДАФК, 2010. – № 8. – С. 12–14.

Виноградський Б. А. Моделювання середовища зовнішніх умов як засіб вдосконалення спортивної майстерності лучників високої кваліфікації / Б. А. Виноградський // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2004. – № 6. – С. 9–17.

Заневский І. П. Моделювання рухів тіла стрільця з лука / І. П. Заневский // Фізична культура та спорт − важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення. – Львів. − 1998. − С. 54–56.

Калініченко Н. А. Нарушение координационной структуры спортивного навыка у стрелков из лука / Н. А. Калініченко, А. Н. Калініченко // Разноцветные мишени. − М. : Физкультура и спорт. − 1986. − С. 61–69.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : [учебник для студ. высш. учеб. заведений физ. воспитания и спорта] / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с. – ISBN 966–7133–64–8.

Сыманович П. Г. Средства и методы комплексного контроля юных стрелков из лука / П. Г. Сыманович // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2005. – № 4. – С. 82–88.

Шилин Ю. Н. Техническая подготовка стрелков из лука : [лекция для студентов РГАФК] / Ю. Н. Шилин. – М. : РГАФК, 1998. − 30 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Сергій Васильович Антонов [Antonov S.]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge