Аналіз стану здоров’я студентів ВНЗ міста Запоріжжя

Євген Леонідович Михалюк [Mikhalyk Ye.], Світлана Миколаївна Малахова [Malahova S.], Леонід Іванович Левченко [Levchenko L.]

АнотаціяПроведено порівняння рівня соматичного здоров'я студентів ВНЗ міста Запоріжжя в 2000/2001 і 2011/2012 уч. р. на підставі аналізу чисельного складу спеціальних медичних груп і звільнених від практичних занять по фізичному вихованню. Обстежено 643 студенти I курсу Запорізького державного медичного університету у віці від 17 до 23 років (вересень 2011 р.) і 107 студентів спеціальних медичних груп. Встановлено, що в порівнянні з 2000/2001 уч. р. кількість студентів спецмедгрупп ВНЗ міста Запоріжжя не збільшилася і склала на початок 2011/2012 навчального року 17,5 %.


Ключові слова


студенти; спеціальна медична група; методика Г. Л. Апанасенко; ЕКГ; медичний огляд

Повний текст:

PDF

Посилання


Барков В. А. Игровой метод в физическом воспитании студентов специального учебного отделения / В. А. Барков, В. В. Баркова // Наука і освіта, 2012. –№4/CVV. – С. 18–21.

Глазирін І. Д. Основи диференційованого фізичного виховання: [навч. пос.] / І. Д. Глазирін. – Черкаси: Відлуння Плюс, 2003. – 322 с.

Головійчук І. М. Аналіз динаміки захворювань студентів спеціальної медичної групи / І. М. Головійчук // Наука і освіта, 2012. – №4/CVV. – С. 46–50.

Корягін В. М. До питання стану здоров’я студентів вищих навчальних закладів / В. М. Корягін // Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання: [Мат–ли III Міжн.електронної науково-практичної конференції: 20–27 квітня 2012 р.] – Одеса, 2012. – С. 65–68.

Лемаев С. В. Контроль уровня здоровья студенток специальной медицинской группы педагогического университета / С. В. Лемаев, Л. В. Лаврова // Организация и методика учебного процесса, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы: [мат-лы 7-й межуниверситетской научно-методической конференции]. – М. : МГУ. –2002. – С. 59–61.

Максимова Т. А. Влияние занятий оздоровительной аэробикой на функциональное состояние студенток специальных медицинских групп / Т. А. Максимова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України: [мат-ли XII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених з міжн. Участю]. – Суми, 2012. – С. 61–68.

Малімон О. О. Диференційований підхід у процесі фізичного виховання студентів: [монографія] / О. О. Малімон. – Луцьк, 2009. – 159 с.

Михалюк Е. Л. Состояние здоровья и отношение к физическому воспитанию студентов медицинского университета / Е. Л. Михалюк, А. А. Черепок, И. В. Ткалич // Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму: [мат-ли II Міжн. наук.–практ.конф.] – Запоріжжя, КПУ. –2010. – С. 68–69.

Уровень соматического здоровья и ЭКГ-контроль с целью правильного определения медицинских групп для занятий по физическому воспитанию / Е. Л. Михалюк, С. Н. Малахова, А. А. Черепок, О. К. Лозинская // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – Запоріжжя, ЗДМУ. –2012. – № 2 (9). Додаток. – С. 117.

Посохова В. М. Оздоровительные технологии по физической культуре и спорту в учебных заведениях / В. М. Посохова, Б. Я. Гончаров, В. М. Гончаров. – Белгород: БГТУ им. Шухова, 2004. – 259 с.

Смирнова О. Л. Проблеми фізичного виховання студентів з відхиленнями в стані здоров’я / О. Л. Смирнова // Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання. Мат-ли III Міжн.електронної науково-практичної конференції (20-27 квітня 2012 р.). – Одеса, 2012. – С. 239-240.

Ткачук О. Г. Розвиток історичних та соціально-економічних аспектів фізичного виховання серед студентської молоді / О. Г. Ткачук, О. М. Бойко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України: [мат–ли XII Всеукр. наук.–практ. конф. молодих учених з міжн. Участю]. – Суми, 2012. – С. 263–266.

Оптимізація інтенсивності та обсягу навантаження в заняттях спеціального медичного відділення у відповідності до рівня фізичного стану студентів / І. П. Чабан, І. В. Гаврилко, С. С. Васильченко, П. В. Третяков //Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України: [мат–ли XII Всеукр. наук.–практ. конф. молодих учених з міжн. Участю]. – Суми, 2012. – С. 106–110.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Євген Леонідович Михалюк [Mikhalyk Ye.], Світлана Миколаївна Малахова [Malahova S.], Леонід Іванович Левченко [Levchenko L.]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge