Аналіз оцінювання якості навчального процесу студентами магістерської програми зі спеціальності 227.01 – Фізична терапія

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-1.011

Анотація

Мета: визначити рівень задоволеності та якості навчального процесу студентів магістерської програми зі спеціальності 227.01 – Фізична терапія.

Матеріал і методи: для реалізації поставленої мети нами були використані такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, спеціальних нормативно-правових актів, що регулюють процес оцінювання якості освіти та ресурси мережі Інтернет, соціологічне опитування в моніторинговому режимі, аналіз, синтез та узагальнення отриманих даних, методи математичної статистики.

Результати: в опитуванні магістрів денної форми навчання кафедри фізичної терапії те ерготерапії НУФВСУ взяли участь 164 студенти, середній вік досліджуваних склав 27,6±0,6 років, переважаючий рівень освіти у студентів був – неповна вища освіта (диплом бакалавра) або закінчена вища освіта (вже отриманий диплом магістра, але з іншої спеціальності). Можна сказати, що студенти магістерської програми кафедри фізичної терапії та ерготерапії НУФСУ в цілому задоволені якістю, наповненістю та методами викладання предметів вищезгаданої програми. Недоліки, що відмітили студенти: проблеми з працевлаштуванням, низька якість матеріалу деяких дисциплін, відсутність або неможливість працювати із спеціальним обладнанням та розбіжність в інформаційному наповненні теоретичних та практичних занять.

Висновки: використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій під час проведення опитування та обробки його результатів не лише підвищує ефективність комунікації між суб’єктами та об’єктами експертизи (якість використання методу), а й забезпечує оперативність та наочність отримання її результатів.

Ключові слова: втома, модифікована ортостатична проба Н. Тесленко, оцінка витривалості, оптимізація фі-
зичного навантаження.

Посилання

Білий А. К., Фурик О. О., Костровський О. М. (2018), "Вибір інструментарію для проходження опитування студентів в рамках проекту «ТАМЕ: навчання на медичних помилках»»", Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини: матеріали Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 25-26 квітня 2018 року, м.Запоріжжя, С. 84 – 85.

Гилюн О. В. (2012), "Освітні мотивації студентської молоді", Грані, №1(81), С. 102 – 104.

Євтух М. Б., Лузік Е. В., Дибкова Л. М. (2010), Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень: моногр. К.: КНЕУ, 248 с.

Зінченко В. О. (2013), Моніторинг якості навчального процесу у вищому навчальному закладі : монографія, Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 360 с.

Кубанов Р. А. (2013), "Якість освіти: суть поняття та особливості оцінювання", Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, № 13(272), С. 25 – 31.

Лазарєва О., Жарова І., Кравчук Л., Кормільцев В., Баннікова Р., Гаврелюк С. (2019), "Шляхи становлення вітчизняної системи підготовки магістрів із фізичної терапії в рамках проекту REHAB", Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки, №33, С. 15 –19.

Мороз В. М., Садковий В. П., Бабаєв В. М. та Мороз С. А. (2018), "Онлайн опитування студентів у системі забезпечення якості вищої освіти", Інформаційні технології і засоби навчання, № 6(68), С. 235 – 250.

Пріоритетні напрями наукових досліджень НАПН України на 2018–2022 рр. URL: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/1315/.

Blackall G. F., Melnick S. A., Shoop G. H., George J., Lerner S. M., Wilson P. K., Pees R. C., and Kreher M. (2007), "Professionalism in medical education: The development and validation of a survey instrument to assess attitudes toward professionalism", Medical Teacher, vol. 29(2-3), pp. 58 – 62. Doi: 10.1080/01421590601044984

Calender C. and Jackson J. (2005), "Does the fear of debt deter students from higher education?", Journal of social policy, vol. 34 (4), pp. 509 – 540.

Jalili M., Mirzazadeh A. Azarpira A. (2008), «A Survey of Medical Students’ Perceptions of the Quality of Their Medical Education upon Graduation», Ann Acad Med Singapore, vol 37, pp. 1012 – 8.

Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine (REHAB). URL: http://rehabeukr.eu/

Sharifi B., Ghafarian Shirazi H. R., Momeninejad M., Saniee F., Hashemi N., Jabarnejad J., and Malekzade M. (2012), «A survey of the quality and quantity of clinical education from the viewpoint of medical students», J Jahrom Univ Med Sci, vol. 10(2), pp. 48 – 53.

Sibanda L., Iwu C. G., and Benedict O. H. (2015), «Factors influencing academic performance of university students», Демографія та соціальна економіка, №2, pp. 103 – 115. doi:http://dx.doi.org/10.15407/dse2015.02.103

Soriano R. P., Blatt B., Coplit L., Kelly E. C., Kosowicz L., Newman L., Pasquale S. J., Pretorius R., Rosen J. M., Saks N. S., and Greenberg L. (2010), «Teaching Medical Students How to Teach: A National Survey of Students-as-Teachers Programs in U.S. MedicalSchools», Acad Med., vol. 85, pp. 1725 – 1731.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-01

Номер

Розділ

Статті