DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2014-1.008

Аспекти оздоровчого впливу фізичної культури на студентів з остеохондрозом хребта

Наталія Романівна Закаляк (Natalia Zakalyak)

Анотація


Мета: охарактеризувати основні аспекти впливу оздоровчої фізичної культури на загальну фізичну підготовку і реабілітацію студентів із остеохондрозом хребта. Матеріалі методи: розглянуто і вивчено понад 20 наукових джерел за даною проблемою. Результати: висвітлено проблему «омолодження» остеохондрозу, невпинного збільшення кількості студентів із проявами хвороби, причини виникнення остеохондрозу хребта в студентської молоді. Проаналізовано сучасні погляди щодо використання оздоровчої фізичної культури в рамках навчального процесу з фізичного виховання з метою покращення фізичного стану і реабілітації студентів з проявами остеохондрозу. Висновки: обґрунтовано ефективність застосування системи спеціальних фізичних вправ, плавання, механотерапевтичних апаратів у запобіганні остеохондрозу хребта і в подоланні вже існуючого больового синдрому у студентів спеціальних медичних груп.


Ключові слова


фізична реабілітація; остеохондроз; оздоровча фізична культура; механотерапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Авраменко О. М. Механотерапія у відновному лікуванні хворих на остеохондроз поперекового-крижового відділу хребта / О. М. Авраменко // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2013. – № 5(38). – С. 16–18.

Быховская И. Л. Здоровье в системе ценностей студентов ИФК: кросс-европейский анализ / И. Л. Быховская, Й. Д. Мразек, И. И. Фиалова // Человек в мире спорта: Новые идеи, технологии, перспективы : [тез. докл. междунар. конгр.]. – М., 2008. – Т. 1. – С. 187–188.

Гончаров А. Г. Комплексная программа физической реабилитации у спортсменов при пояснично-крестцовом остеохондрозе / А. Г. Гончаров // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2013. – № 5(38). – С. 68–73.

Грибан Г. П. Оцінка стану здоров’я студентів в навчальному процесі з фізичного виховання / Г. П. Грибан // Молода спортивна наука України. – 2001. – Т. 4. – С. 25–29.

Кашуба В. А. Биомеханика осанки / В. А. Кашуба. – Київ : Олімпійська література, 2003 . – 280 с.

Косинський Е. Р. Самооцінка стану здоров’я студентів і їх мотивація до занять фізичним вихованням / Е. Р. Косинський // Молода спортивна наука України. – 2011. – Т. 2. – С. 106–109.

Косолапов А. Б. Проблемы изучения сохранения и развития здоровья студентов : [Монография] / А. Б. Косолапов. – Владивосток. – 2003. – 200 с.

Котешева И. А. Оздоровительная методика при остеохондрозе. Рекомендации специалиста / И. А. Котешева. – М. : Эксмо, 2002. – 208 с.

Марченко О. К. Фізична реабілітація хворих з травмами і захворюваннями нервової системи : [навч. посіб.] / О. К. Марченко. – К. : Олімп. л-ра, 2006. – 196 с.

Медицинская реабилитация : [руководство для врачей] / под ред. В. А. Епифанова. – М. : МЕДпрессинформ, 2005. – 328 с.

Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. – Київ : Олімпійська література, 2009. – 488 с.

Пєшкова О. В. Комплексная физическая реабилитация больных пояснично-крестцовым остеохондрозом позвоночника / О. В. Пєшкова, Камель Жензрі // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2004. – Вип. 7. – С. 168–170.

Сеймук А. О. Характеристика стану здоров’я студентів під час навчання у вищому навчальному закладі / А. О. Сеймук, Ю. А. Попович, А. К. Мумінов // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2010. – № 3. – С. 43–46.

Сірко Р. І. Психічне здоров’я у старшому юнацькому віці як предмет психологічного дослідження : автореф. дис. на здобуття канд. псих. Наук : спец. 19.00.01 / Р. І. Сірко – К., 2001. – 24 с.

Соколенко О. І. Формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я : автореф. дис. на здобуття канд.пед. наук : спец.: 13.00.04 / О. І. Соколенко. – К., 2009. – 24 с.

Шапошников В. Д. Становитесь на лыжи! / В. Д. Шапошников, В. И. Шапошникова. – Л. : Лениздат, 1986. – 79 с.

Яковенко Д. В. Методика комплексного воздействия при профилактике остеохондроза у студентов специальных медицинских групп / Д. В. Яковенко // Ученые записки Университета имени П. Ф. Лесгафта. – 2008. – № 9 (43). – С. 113–117.

Яковенко Д. В. Оздоровительная физическая культура студентов с остеохондрозом позвоночника на основе комплексных корригирующих воздействий : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. : 13.00.04 / Д. В. Яковенко. –Великие Луки, 2009. – 22 с.

Физическая реабилитация : [учебник для студентов высших учебных заведений] / [под общ. ред. С. Н. Попова]; – [5-е изд.]. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 602 с.

Юмашев Г. С. Остеохондрозы позвоночника / Г. С. Юмашев, М. Е. Фурман. – М. : Медицина, 1984. – 384 с.

Cline J. M. Effect of land and-water exercise on hip and knee flexibility in female osteoarthritic elderly / J. M. Cline // College of Human Development and Performance, University of Oregon, Eugine, Ore, 1991. – P. 12–15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Наталія Романівна Закаляк (Natalia Zakalyak)

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge