DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2014-1.009

Порівняльний аналіз командних кількісних показників техніко-тактичних дій футболістів 10–12 років під час змагальної діяльності

Святослав Святославович Коваль (Svyatoslav Koval), Сергій Ігорович Лебедєв (Sergiy Lebedev)

Анотація


Мета: порівняти кількісні командні техніко-тактичні дії футболістів від 10 до 12 років в змагальних іграх. Матеріал: дослідження було проведено на базі дитячого футбольного клубу «Арсенал» м. Харкова. У ньому взяло участь 24 футболісти віком 10–12 років у 18 іграх. Результати: визначено, що загальна сума командних техніко-тактичних дій під час змагальної діяльності з віком футболістів збільшується нерівномірно. У 10-річному віці юні футболісти виконують у середньому за гру 324,6±12,3 ТТД, у 11-річному – 407,1±14,6, а в 12 років – 433,2±13,8. Достовірно вищі результати мають 11-річні юні футболісти в порівнянні з 10-річними (t=4,32; p>0,01) і 12-річні в порівнянні з 10-річними (t=5,87; p>0,01). Висновки: встановлено, що достовірно вищі результати мають 11-річні юні футболісти в порівнянні з 10-річними (t=4,32; p>0,01). Кращі кількісні показники мають 12-річні юні футболісти у порівнянні з 10-річними за загальною кількістю техніко-тактичних дій за гру (t=5,87; p>0,01).


Ключові слова


юні футболісти; змагальна діяльність; техніко-тактичні дії (ТТД); кількісні та якісні показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Дулібський А. В. Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з футболу : дис. … канд.. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 «Теорія» / А. В. Дулібський. –Львів, 2001. – 201 с.

Золотарев А. П. Структура соревновательной деятельности юных футболистов / А. П. Золотарев // Научно-методический журнал. – 1997. – № 1. – С. 38–40.

Перевознік В. І. Дослідження індивідуальних техніко-тактичних дій (відбір) гравців команди «Металіст» / В. І. Перевознік, С. М. Журід // Слобожанський науково-спортивний вiсник : [наук.-теор. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2006. – № 9. – С. 49–52.

Пшибыльский В. Комплексный контроль в системе многолетней подготовки футболистов детского и юношеского возраста : дис. ... доктора наук по физическому воспитанию и спорту : спец. 13.00.04. «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптационной физической культуры» / В. Пшибыльский. – К. : 1998. – 372 с.

Коваль С. С. Исследование взаимосвязи скоростных качеств и технико-тактических действий юных футболистов 8–12 лет / С. С. Коваль // Слобожанський науково-спортивний вiсник : [наук.-теор. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2010. – № 1. – С. 99–102.

Коваль С. С. Сравнительный анализ динамики формирования техніко-тактической подготовленности юных футболистов 8–12 лет / С. С. Коваль // Слобожанський науково-спортивний вiсник : [наук.-теор. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2011. – № 2. – С. 135–143.

Лiсенчук Г. А. Теоретико-методичнi основи управлiння пiдготовкою футболiстiв 7–16 рокiв : автореф. дис. … доктора наук з фiзичного виховання i спорту : спец. 13.00.04. «Теорія та методика фізичного виховання, спортивного тренування, оздоровчої та адаптаційної фізичної культуры» / Г. А. Лiсенчук. – К. : 2004. – 42 с.

Лисенчук Г. А. Управление подготовкой футболистов / Г. А. Лисенчук. – К., 2003. – 272 с.

Лебедєв С. І. Дослідження індивідуальних техніко-тактичних дій юних футболістів 10–11 років з урахуванням ігрового амплуа / С. І. Лебедєв // Проблемы и перспективы развития спортивних игр и єдиноборств в высших учебных заведениях : [Сборник статей ІХ международной научной конференции, 8–9 февраля 2013 года]. – Белгород-Харьков-Красноярск-Москва : ХНПУ, 2013. – С. 225–229.

Полишкис М. С. Личностные факторы эффективности и надежности соревновательной деятельности юных футболистов / М. С. Полишкис, О. В. Дашкевич, И. А. Клесов // Физическая культура : [Научно-методический журнал]. – Москва, 1992. – № 2. – С. 47–50.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Святослав Святославович Коваль (Svyatoslav Koval), Сергій Ігорович Лебедєв (Sergiy Lebedev)

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge