DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2014-2.002

Комплексна фізична реабілітація чоловіків середнього віку після переломовивихів Беннета та Роланда на поліклінічному етапі

Тетяна Григорівна Ананьєва (Tatyana Ananyeva), Лідія Григорівна Білоусова (Lidia Belousova), Наталія Володимирівна Оршацька (Natalia Orshatska)

Анотація


Мета: дати наукове обґрунтування комплексної програми фізичної реабілітації чоловіків середнього віку після переломовивиху Беннета та Роланда в постіммобілізаційному періоді відновного лікування в умовах поліклініки й оцінити її ефективність. Матеріал і методи: під час дослідження 21-го чоловіка середнього віку, які отримали травму кисті, використовувалися клінічні та інструментальні методи – гоніометрія суглобів кисті; кистьова динамометрія; вимірювання циліндричного пальцевого захвату кистю. Результати: оцінено ефективність застосованих засобів фізичної реабілітації на підставі аналізу показників функціонального стану травмованої кисті чоловіків середнього віку після переломовивиху Беннета та Роланда. Висновки: доведена раціональність та ефективність запропонованої комплексної програми фізичної реабілітації чоловіків працездатного віку в постіммобілізаційному періоді після травми кисті в умовах поліклініки.


Ключові слова


травми кисті; посттравматичні ускладнення; програма фізичної реабілітації

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьєва Т. Г. Лікувальна фізична культура в комплексній фізичній реабілітації після внутрішньосуглобових переломів п’ясткових кісток і фаланг кисті / Т. Г. Ананьєва, Л. Г. Белоусова // Слобожанський науково-спортивний вiсник : [наук.-теор. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2012. – № 3. – С. 111–114.

Єфіменко П. Б. Техніка та методика класичного масажу : [навч. посібник] / П. Б. Єфіменко. – Харків : ОВС, 2007. – 216 с.

Епифанов В. А. Реабилитация в травматологии / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. – М. : ГЭОТАР –Медиа, 2010. – 336 с.

Котельников Г. П. Закрытые травмы конечностей / Г. П. Котельников, В. Ф. Мирошниченко. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 496 с.

Милюкова И. В. Переломы кисти / И. В. Милюкова, Т. А. Евдокимова // Лечебная физкультура. Новейший справочник : [под общей ред. проф. Т. А. Евдокимовой]. – СПб. : Сова, М. : Эксмо, 2003. – С. 515–516.

Мухін В. М. Фізична реабілітація : [навч. посібник] / В. М. Мухін; – [вид. друге, переробл. та доповн.]. – К. : Олімпійська література, 2005. – С. 112–219.

Медична та соціальна реабілітація : [навч. посібник] / [за заг. ред. І. Р. Мисули, Л. О. Вакуленко]. – Тернопіль : ТДМУ, 2005. – С. 297–303.

Оценка эффективности занятий лечебной физической культуры : [метод. указания] / ответ. ред. И. С. Дамскер. – Ленинград, 1986. – С. 36–40.

Физическая реабилитация : [учебник для студ. высш. учебн. заведений] / под ред проф. С. Н. Попова. – Ростов на/Д. : Олимпийская литература, 2005. – С. 157–160.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Тетяна Григорівна Ананьєва (Tatyana Ananyeva), Лідія Григорівна Білоусова (Lidia Belousova), Наталія Володимирівна Оршацька (Natalia Orshatska)

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.