Аналіз рівня фізичної підготовленості і мотивації до занять фізичним вихованням студентів і–ііі курсів дорожньо-будівельних спеціальностей

Ольга Едуардівна Коломійцева, С. Зайцев

Анотація


Розглядаються питання розвитку окремих професійно-важливих фізичних якостей: сили, витривалості, швидкості – студентів І–ІІІ курсів дорожньо-будівельних спеціальностей і рівень їх мотивації до занять фізичним вихованням.


Ключові слова


студенти; фізична підготовленість; професійно-необхідні фізичні якості; мотивація до занять фізичним вихованням

Повний текст:

PDF

Посилання


Бака Р. Оценка уровня физической подготовленности как фактор формирования положительной мотивации / Бака Р. // Теория и практика физической культуры. – 2006. – № 5. – С. 52–55.

Булатова М. Здоров`я і фізична підготовленість населення України / М. Булатова, О. Литвин // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2004. –С. 3–9.

Дутчак М. Система залучення населення до рухової активності в Україні у другій половині ХХ ст. / Дутчак М. // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 4. – С. 45–54.

Житникова Н. Е. Активизация физкультурно-оздоровительной деятельности студентов вуза в процессе физического воспитания на основе самопроектирования / Житникова Н. Е. // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2007. – № 5. – С. 27.

Иванов В. И. Методические подходы в решении задач физического воспитания в учебных заведениях / В. И. Иванов, К. В. Шкурко // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта» / т. 44. : Фізична культура і професійний спорт. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 22–25.

Кожин В. И. Методика исследования физического развития и физической подготовленности молодежи / Кожин В. И. – Ростов-н/Д., 1995. – С. 25.

Круцкевич Т. Експрес-контроль фізичної підготовленості дітей та підлітків в умовах фізкультурно-оздоровчих занять / Круцкевич Т. // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – № 1. – 2007. – С. 64–69.

Литвин О. Т. Основні напрямки побудови вітчизняної системи фізичного виховання / Литвин О. Т. // 3б. доповідей ІХ Міжнар. наукового конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх», 20–23 вересня, 2005 р., Київ, Україна. – К. : Олімпійська література, 2005. – C. 588.

Макурина А. С. Формирование положительной мотивации в процессе физического воспитания студентов / Макурина А. С. // Прогрессивные технологии здравостроения. – Челябинск, 2001. – С. 258–267.

Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 рр. / Розпорядження КМУ № 828-р від 31.08.11 р. – Режим доступу : htt://osvita.ua/leqislation/other/22572.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Ольга Едуардівна Коломійцева, С. Зайцев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge