DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2015-3.011

Контроль й аналіз динаміки техніко-тактичних дій у захисті протягом гри у баскетболістів команди вищої ліги

(Olena Mitova) Мітова Олена Олександрівна, (Valentin Sidorenko) Сидоренко Валентин Сергійович

Анотація


 Мета:  проаналізувати  динаміку  техніко-тактичних  дій  в  захисті  протягом  матчу  у  баскетболістів  команди вищої ліги. Матеріал і методи: було застосовано методи аналізу та узагальнення літературних джерел, аналіз статистичних протоколів, педагогічне спостереження за змагальною діяльністю, методи  математичної статистики. Результати: здійснено контроль та проаналізовано динаміку показників техніко-тактичних дій у захисті протягом гри у баскетболістів команди вищої ліги. Висновки: виявлено, що найбільші показники баскетболісти показують в третій чверті, а наприкінці матчу – в четвертій чверті  йде  поступове  зниження  таких  показників,  як:  підбирання,  блок-шоти,  фоли  та  перехоплення,  й  збільшення  таких показників, як: пропущені м’ячі та втрати м’яча у суперника.


Ключові слова


баскетбол; захист; баскетболісти; команди вищої ліги; контроль; техніко-тактичні дії

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Bezmylov M. M. Mezhd. nauchn.-prakt. konf. gosudarstv-uchasnikov SNG po problemam fiz.kult. i sporta [Int. scientific and practical. Conf. states - participants of the CIS on fiz.kult. and sports], Minsk, 2010, Ch. 1, p. 37–39. (rus)

Doroshenko E. Yu. Nauka v olimpiyskom sporte [Science in Olympic sports], Kyiv, 2014, vol. 1, p. 17–22. (rus)

Kozina Zh. L., Zashchuk S. G., Grin L. V. Fizicheskoye vospitaniye studentov [Physical education students], Kharkov, 2010, vol.1, p. 52–57. (rus)

Koryagіn V. M. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sport], 2002, vol. 4, p. 7–13. (ukr)

Maksimenko І. Sportivniy vіsnik Pridnіprov’ya [Sports Bulletin Dnieper], 2007. vol. 1, p. 130-133. (ukr)

Platonov V. N. Periodizatsiya sportivnoy trenirovki. Obshchaya teoriya i yeye prakticheskoye primeneniye [The periodization of athletic training. The general theory and its practical application], Kyiv, 2013, 624 p. (rus)

Pomeshchikova І. P., Kucherenko A. S., Yevtushenko I. M. Fizicheskoye vospitaniye studentov [Physical education students], Kharkіv, 2013, vol. 1, p. 49-54, p. 239–242. (rus)

Obrazovaniye i sotsializatsiya cheloveka v sovremennykh usloviyakh. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 28–29 noyabrya 2013g [Education and socialization of the person in modern conditions. International scientific-practical conference on 28-29 November 2013], Blagoveshchensk, 2013, p. 170–174. (rus)

Sushko R. O., Mіtova O. O., Doroshenko Ye. Yu. Zmagalna dіyalnіst visokokvalіfіkovanikh gravtsіv u basketbolі [Competitive activity of highly skilled basketball players], Dnіpropetrovsk, 2014, 164 p. (ukr)

Basket.com.ua, Access mode : www.basket.com.ua. (rus)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 (Olena Mitova) Мітова Олена Олександрівна, (Valentin Sidorenko) Сидоренко Валентин Сергійович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.