DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2015-5.002

Норма, стандарти і тести в структурі побудови моніторингу фізичного розвитку, фізичної підготовленості і фізичного стану

(Oleksandr Aghyppo) Ажиппо Олександр Юрійович, (Tatyana Dorofeeva) Дорофєєва Тетяна Іванівна, (Yaroslavna Puhach) Пугач Ярославна Ігорівна, (Galina Artem’yeva) Артем’єва Галина Павлівна, (Mariia Nechytailo) Нечитайло Марія Валеріївна, (Valeriy Druz) Друзь Валерій Анатолійович

Анотація


Мета: визначити структуру побудови моніторингу фізичного розвитку, фізичної підготовленості та фізичного стану контрольованого контингенту населення. Матеріал і методи: аналіз наукової літератури з проблеми дослідження, використання статистичного матеріалу антропометричних даних обстежуваного контингенту, використання ознакових семантичних просторів для представлення особливостей індивідуального фізичного розвитку та фізичної підготовленості обстежуваного контингенту. Результати: представлена структура побудови моніторингу фізичного розвитку, фізичної підготовленості та фізичного стану як основа статистичного контролю можливостей фізичного потенціалу населення країни. Висновки: паспортизація фізичного стану та фізичних можливостей населення країни дозволить цілеспрямовано управляти фізичним розвитком населення з урахуванням регіональних, кліматогеографічних, соціальних умов в питаннях планування його економічного потенціалу.


Ключові слова


моніторинг; біологічний вік; норма; стандарт; критерії фізичного розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Korolev M. A. Statisticheskiy slovar [Statistical Dictionary], Moscow, 1989, p. 479–480. (rus)

Izaak S. I. Monitoring fizicheskogo razvitiya i fizicheskoy podgotovlennosti: teoriya i praktika [Monitoring of physical development and physical fitness of the theory and practice], Moscow, 2005, 196 p. (rus)

Druz V. A. Analiz obshchikh priznakov funktsionalnykh otnosheniy sistem organizma v dinamike : dis. … dokt. bіol. nauk [Analysis of the common symptoms of functional systems of the body in relationship dynamics : diss. doct. of sci.], Kyiv, 1987, 290 p. (rus)

Pugach Ya. I. Vliyaniye emotsionalnogo sostoyaniya sportsmenov raznoy kvalifikatsii na uspeshnost sorevnovatelnoy deyatelnosti : dis. … k. fiz. vosp. [Influence of different emotional state of athletes qualifying for the success of competitive activity : PpD diss.], Kharkov, 2014, 198 p. (rus)

Trofimets Yu. I. Motokross: podgotovka gonshchikov [Motocross: training riders], Moscow, 1990, 144 p. (rus)

Pugach Ya. I. Materialy 9-y mezhdunarodnoy nauchnoy prakticheskoy konferentsii «Bdeshcheto vprosi ot sveta na naukata», 2013. Tom 39, Fizicheska kultura i sport [Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference "Future issues of the world of science"], Sofiya, p. 5–14. (rus)

Podrigalo L. V., Danilenko G. N. Donozologicheskiye sostoyaniya u detey, podrostkov i molodezhi: diagnostika, prognoz i gigiyenicheskaya korrektsiya [Prenosological condition in children, adolescents and young adults: diagnosis, prognosis and hygienic correction], Kyiv, 2014, 200 p. (rus)

Azhippo A. Yu., Pugach Ya. I., Zhernovnikova Ya. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2015, vol. 3(47), p. 7–12. (rus)

Azhippo A. Yu., Pugach Ya. I., Druz V. A., Zhernovnikova Ya. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2015, vol. 3(47), p. 7–14. (rus)

Azhippo A. Yu., Pugach Ya. I., Pyatisotskaya S. S., Zhernovnikova Ya. V., Druz V. A. Ontologiya teorii postroyeniya kontrolya i otsenki urovnya fizicheskogo razvitiya i fizicheskogo sostoyaniya [The ontology of the theory of building monitoring and evaluation of the level of physical development and physical condition], Kharkov, 2015, 192 p. (rus)

Balsevich V. K. Ocherki po vozrastnoy kineziologii cheloveka [Essays on Human Kinesiology age], Moscow, 2009, 220 p. (rus)

Ashanin V. S., Pugach Ya. I. Postroyeniye semanticheskikh prostranstv dlya opisaniya psikhosamoticheskoy deyatelnosti cheloveka v ekstremalnykh usloviyakh [Building a semantic space to describe psihosamoticheskoy human activities in extreme conditions], Kharkov, 2014, 86 p. (rus)

Druz V. A., Buren N. V., Pugach Ya. I., Pyatisotskaya S. S. Obzornyy analiz po probleme «Teoretiko-metodologicheskiye osnovy postroyeniya sistemy massovogo kontrolya i otsenki urovnya fizicheskogo razvitiya i sostoyaniya fizicheskoy podgotovlennosti razlichnykh grupp naseleniya» [Survey analysis on the problem of "Theoretical and methodological bases of construction of system of mass control and assess the level of physical development and physical readiness of various groups of the population"], Kharkov, 2014, 128 p. (rus)

Druz V. A., Dorofeyeva T. I., Pugach Ya. I. Vliyaniye emotsionalnogo sostoyaniya na vypolneniya dvigatelnoy deyatelnosti v ekstremalnykh usloviyakh yeye protekaniya [The impact on the emotional state of the implementation of motor activity in the extreme conditions of its occurrence], Kharkov, 2014, 305 p. (rus)

Artemyeva G. P., Pugach Ya. I., Druz V. A. Problema adaptatsii v strukture nauchnykh issledovaniy sistemy olimpiyskogo obrazovaniya [Adaptation research in the structure of Olympic Education], Kharkov, 2014, 148 p. (rus)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 (Oleksandr Aghyppo) Ажиппо Олександр Юрійович, (Tatyana Dorofeeva) Дорофєєва Тетяна Іванівна, (Yaroslavna Puhach) Пугач Ярославна Ігорівна, (Galina Artem’yeva) Артем’єва Галина Павлівна, (Mariia Nechytailo) Нечитайло Марія Валеріївна, (Valeriy Druz) Друзь Валерій Анатолійович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.