Вплив структури та змісту фізичної підготовки туристів-водників 12–13 років на рівень їх фізичної підготовленості

Автор(и)

  • (Olena Horbonos-Andronova) Горбонос-Андронова Олена Русланівна Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-6233-006X

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2015-6.008

Ключові слова:

водний туризм, фізичні якості, додаткові засоби фізичної підготовки, етап попередньої базової підготовки

Анотація

Мета: визначення впливу структури та змісту фізичної підготовки туристів-водників 12–13 років на рівень їх фізичної підготовленості. Матеріал і методи: використовувалися теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, педагогічне тестування, методи математичної статистики. У досліджені приймало участь 90 осіб, з них 64 – юнаків та 26 – дівчат. Результати: встановлено достовірні відмінності у рівні розвитку основних рухових якостей туристів-водників між експериментальною і контрольною групами. Визначено, що загальний рівень розвитку фізичних якостей туристів-водників знаходиться на низькому рівні; відсутня єдина структура побудови тренувального процесу підготовки туристів-водників 12–13 років; відсутні інноваційні технології; коло засобів фізичної підготовки спортсменів вузьке. Висновки: встановлено, що додаткові засоби фізичної підготовки суттєво впливають на рівень розвитку фізичних якостей туристів-водників 12–13 років на етапі попередньої базової підготовки

Посилання

Abramov V. V. Sportivniy turizm : pіdruchnik [Sports tourism], Kharkiv, 2011, 367 p. (ukr)

Vetkin V. A. Vodnyye sportivnyye pokhody: kak upravlyat urovnem ikh opasnosti [Water sports tours: how to control the level of danger], Moscow, 2011, 208 p. (rus)

Volkov L. V. Teoriya i metodika detskogo i yunosheskogo sporta [Theory and methods of child and youth sports], Kiyev, 2002, 294 p. (rus)

Volodin V. N., Korotkova Ye. A. Uchebnaya programma po grebnomu slalomu dlya DYuSSh i SDYuSShOR (etap nachalnoy podgotovki) [The curriculum for the slalom and Youth sports school (initial training)], Tyumen, 2009, 30 p. (rus)

Gorbonos-Andronova O. R., Mikitchik O. S. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2013, vol.5 (38), 316 p. (ukr)

Grineva T. І. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sports], 2013, vol.10, p. 16–21. (ukr)

Grinova T. І. Sportivniy vіsnik Pridnіprov’ya [Sports Bulletin Dnieper], 2013, vol.2, p. 79–83. (ukr)

Kondratenko O. M. Navchalna programa dlya gurtkіv turisko-kraеznavchogo napryamku pozashkіlnoі osvіti (sportivno-turistichniy profіl), blok «Vodniy turizmu» [The training program for tourist and local history circles directly extracurricular education (sports and tourist profile) block "Water tourism"], Kyiv, vol.2, 2013, 119 p. (ukr)

Krutsevich T. Yu., Vorobyov M. І., Bezverkhnya G. V. Kontrol u fіzichnomu vikhovannі dіtey, pіdlіtkіv ta molodі: navch.posіbnik [Control of physical education of children, adolescents and young people], Kyiv, 2011, 224 p. (ukr)

Platonov V. N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i yeye prakticheskiye prilozheniya [The system of training athletes in Olympic sports. The general theory and its practical application], Kyiv, 2004, 808 p. (rus)

Romanenko V. A., Filenkov V. I., Perekhrest A. N. Ponyatiye «normy» fizicheskogo razvitiya s pozitsiy biologii [The notion of "normal" physical development from the standpoint of biology], Donetsk, 2002, 196 p. (rus)

Rylskiy S. V. Metodika obucheniya preodoleniyu yestestvennykh i iskusstvennykh prepyatstviy v sportivnom turizme : avtoref. na soisk. uchen. stepeni kand. ped. nauk [Technique of training to overcome natural and artificial obstacles in sports tourism : PhD thesis], Belgorod, 2012, 20 p. (rus)

Sergіyenko L. P. Testuvannya rukhovikh zdіbnostey shkolyarіv [Testing of motor abilities of pupils], Kyiv, 2001, 440 p. (ukr)

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-31

Номер

Розділ

Статті