Алгоритм прогнозування функціонального стану жінок з постмастектомічним синдромом

Юрій Бріскін, Тетяна Одинець

Анотація


Мета: створення алгоритму прогнозування функціонального стану жінок з постмастектомічним синдромом за показниками роботи серцево-судинної системи.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз даних науково-методичної літератури, грудна реографія, тонометрія, методи математичної статистики. У дослідженні брало участь 165 жінок з постмастектомічним синдромом, що перенесли радикальну мастектомію за Мадденом.

Результати: розроблений спосіб розрахунку інтегрального прогнозованого рівня функціонального стану серцево-судинної системи організму жінки з постмастектомічним синдромом враховує значення об'єктивно визначених параметрів центральної гемодинаміки з урахуванням їх вагомих коефіцієнтів у структурі інтегрального показника.

Висновки: запропонований спосіб дозволяє з високим ступенем вірогідності оцінювати рівень та проводити швидкий моніторинг функціонального стану серцево-судинної системи організму жінок з постмастектомічним синдромом, а також визначати ефективність лікувальних, реабілітаційних заходів і вносити корективи в програму реабілітації.


Ключові слова


алгоритм; постмастектомічний синдром; жінки; серцево-судинна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Briskin, Yu. A. & Odynets, T. Ie. (2016), “The role of early rehabilitation intervention in restoring the functional state of the cardiovascular system of women with the postmastectomy syndrome”, Teoriia ta metodyka fizychnoho vykhovannia, No 1, pp. 49–52. (in Ukr.)

Briskin, Yu. A. & Odynets, T. Ie. (2015), “Functional status of women cardiorespiratory system with postmastectomy syndrome with different types of attitude to the disease”, Slobozhans'kij naukovo-sportivnij vіsnik, No (48), pp. 31-34. (in Ukr.)

Malikov, M. V., Bohdanovska, N. V. & Svatiev A. V. (2006), Funktsionalna diahnostyka u fizychnomu vykhovanni i sporti [Functional diagnosis in physical education and sport], Zaporizhzhia: ZNU. (in Ukr.)

Bohdanovska, N. V., & Malikov, M. V. (2012), Pat. 81213. Sposib vyznachennia rivnia funktsionalnoho stanu sertsevo–sudynnoi systemy orhanizmu [The method of determining the level of the functional state of the cardio-vascular system], No. U 2012 14779; zaiav. 24.12.2012; opubl. 25.06.2013, Biul. No 12. (in Ukr.)

Pirogova, E. A., Ivashchenko, L. YA. & Strapko, N. P. (1986), Vliyanie fizicheskih uprazhnenij na rabotosposobnost' i zdorov'e cheloveka [Effect of exercise on performance and health], Zdorov'e, 1986, 152 s. (in Russ.)

Strazhev, S. V., Frolkov, V. K. & Bratik, A. V. (2012), “Physical factors in the medical rehabilitation of patients with the syndrome postmastectomy”, Vestnik vosstanovitel'noj mediciny, No 1, pp. 20-23. (in Russ.)

Al-Kindi, S. G. & Oliveira, G. H. (2015), Prevalence of Preexisting Cardiovascular Disease in Patients With Different Types of Cancer: The Unmet Need for Onco-Cardiology. Mayo Clin Proc. Vol. 91(1), рр. 81-83.

Briskin, Y., Odinets, T. & Pityn, M. (2016), “Influence of the problem-oriented program of physical rehabilitation on the type of attitude to the disease in women with postmastektomy syndrome”, Journal of Physical Education and Sport, Vol. 16(1), pp. 33–37.

Casla, S., López-Tarruella, S., & Jerez, Y. (2015), “Supervised physical exercise improves VO2max, quality of life, and health in early stage breast cancer patients: a randomized controlled trial”, Breast Cancer Res Treat, Vol. 153(2). рр. 371-382.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бріскін Ю. А. Роль раннього реабілітаційного втручання у відновленні функціонального стану серцево-судинної системи жінок з постмастектомічним синдромом / Ю. А. Бріскін, Т. Є. Одинець // Теорія та методика фізичного виховання. – 2016. – № 1. – С. 49–52.

2. Бріскін Ю. А. Функціональний стан кардіореспіраторної системи жінок з постмастектомічним синдромом з різними типами ставлення до хвороби / Ю. А. Бріскін, Т. Є. Одинець // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.- теорет. журн.] – Харків : ХДАФК, 2015. – № 4(48). – С. 31–34.

3. Маліков М. В. Функціональна діагностика у фізичному вихованні і спорті : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / М. В. Маліков, Н. В. Богдановська, А. В. Сватьєв. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – 246 с.

4. Пат. 81213 Україна, МПК A61B 5/02 (2006.01). Спосіб визначення рівня функціонального стану серцево-судинної системи організму / Богдановська Н. В., Маліков М. В. ; власник : Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту україни. – № u 2012 14779 ; заяв. 24.12.2012 ; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12.

5. Пирогова Е. А. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье человека / Е. А. Пирогова, Л. Я. Иващенко, Н. П. Страпко. – К. : Здоровье, 1986. – 152 с.

6. Физические факторы в медицинской реабилитации больных с постмастэктомическим синдромом / С. В. Стражев, В. К. Фролков, А. В. Братик [и др.] // Вестник восстановительной медицины. – 2012. – № 1. –С. 20–23.

7. Al-Kindi S. G. Prevalence of Preexisting Cardiovascular Disease in Patients With Different Types of Cancer: The Unmet Need for Onco-Cardiology / S. G. Al-Kindi, G.H. Oliveira // Mayo Clin Proc. – 2015. – Vol. 91(1). – P. 81–83.

8. Briskin Y. Influence of the problem-oriented program of physical rehabilitation on the type of attitude to the disease in women with postmastektomy syndrome / Y. Briskin, T. Odinets, M. Pityn // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16(1). – P. 33–37.

9. Supervised physical exercise improves VO2max, quality of life, and health in early stage breast cancer patients: a randomized controlled trial / S. Casla, S. López-Tarruella, Y. Jerez [et al.] // Breast Cancer Res Treat. – 2015. – Vol. 153(2). – Р. 371-382.

DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2016-4.004

Copyright (c) 2016 Юрій Бріскін, Тетяна Одинець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge