DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2016-4.013

Показатели физического состояния женщин, занимающихся оздоровительной аэробикой

Ольга Мартынюк

Анотація


Цель: изучить физическое состояние женщин для повышения эффективности физкультурно-оздоровительных занятий.

Материал и методы: в констатирующем эксперименте приняли участие 20 женщин в возрасте 21–35 лет, занимающиеся оздоровительной аэробикой. Оценка физического состояния осуществлена при помощи метода индексов и уравнений регрессий.

Результаты: в процессе исследований установлено, что 45% участниц эксперимента имеют уровень физического состояния «ниже среднего», а 55% – «низкий», при этом лиц с более высокими показателями не зарегистрировано.

Выводы: результаты исследований дополнили и расширили существующие выводы о морфофункциональных характеристиках физического состояния женщин, занимающихся различными видами физкультурно-оздоровительных занятий.


Ключові слова


аэробика; физическое состояние; женщины

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrieieva, O. (2004), “Analysis of motivational theories in the field of health physical education and recreation”, Teorіya і metodika fіzichnogo vikhovannya і sportu, No 2, pp. 81–84. (in Ukr.)

Belyaev, N. S. (2009), “Morphological and functional and biomechanical conditions improve methods of employment by improving aerobics with women of mature age”, Uchenye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta, No 8(54), pp. 10–14. (in Russ.)

Goglyuvataya, N. O. (2007), Programmirovanie fizkulturno-ozdorovitelnykh zanyatiy akvafitnessom s zhenshchinami pervogo zrelogo vozrasta : avtoref. kand. nauk po fiz. vospitaniyu i sportu [Programming of sports and recreational activities akvafitnessom women of the first mature age: PhD thesis], Kyiv, NUFVSU, 21 p. (in Russ.)

Denisova, L. V., Khmelnitskaya, I. V. & Kharchenko, L. A. (2008), Izmereniya i metody matematicheskoy statistiki v fizicheskom vospitanii i sporte [Measurements and statistical methods in physical education and sport], Kyiv, Olimp. l-ra, 127 p. (in Russ.)

Yershkova, Ye. V. (2015), Ozdorovitelnaya fizicheskaya kultura zhenshchin pervogo zrelogo vozrasta na osnove primeneniya uprazhneniy s lokalnymi otyagoshcheniyami : avtoref. dis. kand. ped. nauk [Improving physical training of women of the first mature age through the use of exercises with local weights: PhD thesis], Moscow, 25 p. (in Russ.)

Zhernosek, A. M. (2007), Tekhnologiya primeneniya zanyatiy step-aerobikoy v ozdorovitelnoy trenirovke : avtoref. dis. ….kand. ped. nauk [The technology application classes in step aerobics fitness training: PhD thesis], Moscow, 24 p. (in Russ.)

Zaytseva, G. A. & Medvedeva, O. A. (2007), Ozdorovitelnaya aerobika v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh [Improving aerobics at universities], Moscow, Fizkultura i Sport, 104 p. (in Russ.)

Zemtsova, I. I. (2010), Sportivnaya fiziologiya. Uchebnoe posobie dlya studentov vuzov [Sport Physiology. Textbook for students], Kyiv, Olimpiyskaya literatura, 219 p. (in Russ.)

Ivashchenko, L. Ya., Blagiy, A. L. & Usachev, Yu. A. (2008), Programmirovanie zanyatiy ozdorovitelnym fitnesom [Programming training health and fitness], Kyiv, Nauk. svіt, 198 p. (in Russ.)

Ishanova, O. V. (2008), Kompleksnaya metodika zanyatiy ozdorovitelnoy aerobikoy zhenshchin 25–35 letnego vozrasta : dis. … kand. ped. nauk [Complex technique of employment by improving aerobics of women 25-35 years of age: PhD diss.], Volgograd, VGAFK, 139 p. (in Russ.)

Krutsevich, T. Yu. & Vorobev, M. I. (2005), Kontrol v fizicheskom vospitanii detey, podrostkov i yunoshey [Control of the physical education of children, adolescents and young adults], Kyiv, Poligraf-Yekspres, 195 p. (in Russ.)

Lyadska, O. Yu. (2011), Organіzatsіyno-metodichnі osnovi ozdorovchogo trenuvannya z futbolom zhіnok pershogo zrіlogo : avtoref. dis. …. kand. nauk z fіz. vikhovannya і sportu [Organizational and methodological foundations of health coaching football first mature women: PhD thesis], Dnіpropetrovsk, DDІFKІS, 21 p. (in Ukr.)

Martirosov, E. G., Nikolaev, D. V. & Rudnev, S. G. (2006), Tekhnologii i metody opredeleniya sostava tela cheloveka [Technologies and methods of determining the composition of the human body], Moscow, Nauka, 248 p. (in Russ.)

Martinyuk, O. (2006), “Methods of assessing the physical condition of the first mature age women engaged in aerobics training method of circular”, Moloda sportivna nauka Ukraini, Lvіv, Ukrainskі tekhnologіi, Vol. 10, Tom 1, pp. 208–210. (in Ukr.)

Martynyuk, O. V. & Melnichenko, A. P. (2013), “Methods of assessing the physical condition of the first mature age women engaged in aerobics training method of circular”, Regіonalna naukovo-praktichna konferentsіya «Aktualnі problemi fіzichnogo vikhovannya studentіv v suchasnikh umovakh» [Regional scientific-practical conference "Actual problems of physical education students in modern conditions."], Dnepropetrovsk, DGU, pp. 232–240. (in Russ.)

Martinyuk, O. (2010), “"Rapid assessment" level of physical health of women of the first mature age”, Slobozhans'kij naukovo-sportivnij vіsnik, Kharkіv, KhDAFK, No 2, pp. 97–100. (in Russ.)

Martynyuk, O. V. (2014), “Substantiation of the experimental method of circular training on aerobics with women of the first mature age”, Pedagogika, psikhologiya i mediko-biologicheskie problemy fizicheskogo vospitaniya i sporta, No 11, pp. 30–37. doi:10.15561/18189172.2014.1106(in Russ.)

Paffenbarger Ralf S. & Olsen Erikh (1999), Zdorovyy sposob zhizni [Healthy way of life], Kiev, Olimpiyskaya literatura, 320 p. (in Russ.)

Sologubova, S. V. (2011), “Morphological and functional features of the first women of mature age to be considered when building a fitness training program”, Fizicheskoe vospitanie studentov, No 1, pp. 118–122. (in Russ.)

Karpman, V. L. (1987), Sportivnaya meditsina [Sports Medicine], Moscow, Fizkultura i sport, 304 p. (in Russ.)

Romanenko, N. I. (2011), “Features somatometric characteristics of middle-aged women involved in fitness”, Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Pedagogika i psikhologiya, No 4, pp. 152–155. (in Russ.)

Romanchuk, O. P. (2010), Lіkarsko-pedagogіchniy kontrol v ozdorovchіy fіzichnіy kulturі [Medical -pedagogical control in improving physical training], Odesa, Bukaiev V. V., 206 p. (in Ukr.)

Romanchuk, O. P. & Dolgіier, Ie. V. (2016), “The physical condition of middle-aged women on the basis of service orientation aerobic classes”, Slobozhans'kij naukovo-sportivnij vіsnik,, Kharkіv, KhDAFK, Vol 52 No 2, pp. 101–106, doi: 10.15391/snsv.2016-2.018 (in Ukr.)

Runenko, S. D. (2009), Vrachebnyy kontrol v fitnese [Medical control in fitness], Moscow, Sovetskiy sport, 192 p. (in Russ.)

Shamardіna, G. M. & Martinyuk, O. V. (2008), “A comprehensive approach to assessing the health of women of the first mature age for direct, functional parameters and reserves for bioenergy”, Uchenye zapiski Tavricheskogo Natsionalnogo universiteta im. V. I. Vernadskogo: (seriya «Biologiya, khimiya»), Simferopol, T. 21 (60), No 3, pp. 202–211. (in Ukr.)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Ольга Мартынюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge