Слобожанський науково-спортивний вісник http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177 Publication of Kharkiv State Academy of Physical Culture Country: Ukraine Published 6 times in a year (bemonthly). Kharkiv State Academy of Physical Culture uk-UA Слобожанський науково-спортивний вісник 1991-0177 <p><span lang="UK">Наше видання використовує положення про авторські права <a href="http://creativecommons.org/" target="_new">CREATIVE COMMONS</a> для журналів відкритого доступу. </span></p><p><span lang="UK">Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:</span></p><p><span lang="UK">1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</span></p><p><span lang="UK">2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</span></p> Дослідження ефективності використання додаткового обладнання у підготовчому періоді річного макроциклу спортсменів-пауерліфтерів високої кваліфікації http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/237753 <p><strong>Мета:</strong> дослідити вплив застосування додаткового обладнання, а саме гумових еспандерів, на розвиток силових показників пауерліфтерів високої кваліфікації.</p> <p><strong>Матеріал і методи</strong>: до дослідження було залучено 20 пауерліфтерів високої кваліфікації.</p> <p><strong>Результати: </strong>встановлено, що використання додаткового обладнання в пауерліфтингу сприяє більш ефективному розвитку силових якостей спортсменів, а, отже, веде до зростання спортивних результатів у присіданні, жимі лежачи та тязі. Використання додаткового обладнання дає можливість виконувати вправи з використанням гумових еспандерів. Гумові еспандери фіксуються в силовій рамі зверху, після чого розтягуються та кріпляться до штанги, за рахунок розтягнення еспандерів спортсмен має можливість полегшити підйом в нижній точці. Допомога еспандерів в нижній точці найбільша, а в верхній точці відсутня. Дані вправи рекомендовано атлетам високої кваліфікації, при їх використанні необхідно чітко слідкувати за технікою виконання вправ, тому що в останніх фазах вправ спостерігається м’язова втома і техніка виконання вправи часто порушується. Спортсмени експериментальної групи використовували вправи з гумовим еспандером у підготовчий період з розвитку силових якостей у змагальних вправах: присідання зі штангою, жимі лежачи, тязі. За період підготовки виконали 768 підйомів штанги в присіданнях, що дорівнює 169 тисяч кілограм, 1020 підйомів штанги в жимі лежачи, що дорівнює 141 тисяч кілограм, 720 підйомів у тязі, що дорівнює 165 тисяч кілограм. За період дослідження контрольна й експериментальна групи збільшили показники: у присіданнях зі штангою (контрольна – 10 кг, експериментальна – 15 кг; t =2,82; Р &lt;0,05); жимі лежачи (відповідно – 5 кг, 10 кг; t = 1,81; Р &gt;0,05); станова тяга (відповідно – 5 кг, 15 кг; t = 1,63 Р&gt;0,05), що дає більш суттєве підвищення результату експериментальної групи щодо контрольної.</p> <p><strong>Висновки:</strong> встановлено, що використання даного методу сприяє більш ефективному розвитку силових показників, а, отже, веде до зростання спортивних результатів у всіх трьох дисциплінах&nbsp; пауерліфтингу.</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Ключові слова</strong>: пауерліфтинг, додаткове обладнання, присідання, гумовий еспандер.</p> Богдан Семко Вадим Воронецький Віктор Джим Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-25 2021-07-25 3(83) 105 110 10.15391/snsv.2021-3.015 Проблеми відбору спортсменок для формування команд формейшн у акробатичному рок-н-ролі http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/237752 <p><strong>Мета:</strong> обґрунтування найбільш вагомих компонентів комплексної оцінки результатів виконання змагальної програми, які дозволять визначити ефективність складу спортсменок для командних виступів формейшн у акробатичному рок-н-ролі.</p> <p><strong>Матеріал і методи</strong>: дослідження проводилось на базі клубів з акробатичного рок-н-ролу Всеукраїнської громадської організації "Федерація акробатичного рок-н-ролу України" (ФАРРУ). У дослідженні приймали участь спортсменки жіночих команд формейшн віком від 13 до 28 років у кількості 84 особи. Кваліфікація: 19 спортсменок (22,6%) мають перший розряд, 46 спортсменок (54,8%) мають розряд КМСУ, 19 спортсменок (22,6%) МС України. Для досягнення мети нами використовувався комплекс сучасних методів дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних та Інтернет-джерел, аналіз документальних матеріалів, педагогічні спостереження, антропометрія, методи математичної статистики.</p> <p><strong>Результати: </strong>проведене дослідження дало змогу визначити гармонічність структури команд за їх складовими компонентами та вплив компонентів на комплексну оцінку за виконання змагальної вправи.</p> <p><strong>Висновки:</strong> у результаті використання сучасних методів дослідження вдалось встановити компоненти структури контингенту та визначити елементи системи оцінки для формування команд у категорії жіночі формейшени в акробатичному рок-н-ролі.</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Ключові слова</strong>: акробатичний рок-н-рол, команди формейшн, відбір спортсменок.</p> Галина Артем’єва Анастасія Паньшина Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-25 2021-07-25 3(83) 95 104 10.15391/snsv.2021-3.014 Застосування елементів хореографії в тренувальному процесі спортсменок-початківців для успішного освоєння програм з художньої гімнастики http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/237751 <p><strong>Мета:</strong> застосувати хореографічну підготовку в тренувальний процес спортсменок-початківців та визначити її вплив на виконання базових вправ з художньої гімнастики.</p> <p><strong>Матеріал і методи</strong>: педагогічний експеримент проводився на базі КЗ "КДЮСШ №1 ХМР" серед спортсменок-початківців 5-6 років. У дослідженні брали участь 24 гімнастки: контрольна група (n=12) проводила тренувальний процес за програмою ДЮСШ, експериментальна (n=12) – із додатковим застосуванням хореографічної підготовки. Для оцінювання артистичних та технічних компонентів були залучені 2 хореографи з суддівським досвідом та 4 тренери національної категорії. Через те, що рівень підготовленості юних спортсменок знаходився на початковому етапі, була застосована 5-ти бальна шкала оцінки. Перше оцінювання виконання базових вправ з художньої гімнастики юних спортсменок проводилось в досліджуваних групах на початку навчального року, друге – наприкінці півріччя.</p> <p><strong>Результати: </strong>у процесі застосовування хореографічних вправ для освоєння програм з художньої гімнастики спортсменок-початківців 5-6 років експериментальної групи отримано достовірно кращі результати оцінювання, по відношенню до контрольної групи, у виконанні компонентів: «виразність руху тіла» (t=4,97; p&lt;0,001), «рівноваги» (t = 4,48; p&lt;0,001), «характер» (t = 3,71; p&lt;0,01), «ритм» (t = 4,18; p&lt;0,01), «стрибки» (t = 3,22; p&lt;0,01) та «повороти» (t = 3,77; p&lt;0,01).</p> <p><strong>Висновки:</strong> у результаті досліджень встановлено, що додаткове застосування хореографії в тренувальному процесі спортсменок-початківців 5-6 років ефективно впливає на виконання базових вправ з художньої гімнастики, що свідчить про успішне освоєння програм в цьому виді спорту. Саме під час цих занять відбувається формування осанки, зміцнення опорно-рухового апарату та формується культура рухів гімнасток.</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Ключові слова</strong>: художня гімнастика, хореографія, спортсменки початківці, артистична підготовленість.</p> Ольга Рябченко Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-25 2021-07-25 3(83) 88 94 10.15391/snsv.2021-3.013 Удосконалення методики фізичної підготовки курсантів ЗВО МВС України зі специфічними умовами навчання http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/237749 <p><strong>Мета:</strong> розробити та експериментально обґрунтувати вдосконалену методику фізичної підготовки курсантів.</p> <p><strong>Матеріал і методи</strong>: дослідження виконано на навчально-спортивній базі Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС). У дослідженні брали участь 46 курсантів двох академічних груп другого року навчання. Було створено експериментальну (n-24) і контрольну (n-22) групи. Експеримент тривав протягом четвертого семестру. У роботі використано наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-методичної інформації, педагогічне спостереження, тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.</p> <p><strong>Результати: </strong>за рахунок використання експериментальної методики, підбору засобів та методики виконання комплексних вправ одержано приріст показників фізичної та спеціальної підготовленості курсантів.</p> <p><strong>Висновки:</strong> розроблена методика удосконалення фізичної підготовки забезпечила достовірне покращення показників фізичної підготовленості курсантів і сприяє успішному оволодінню вправами тактики самозахисту.</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Ключові слова</strong>: курсанти, фізична підготовка, тестування, фізичні якості, кросфіт.</p> Андрій Забора Олег Камаєв Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-25 2021-07-25 3(83) 83 87 10.15391/snsv.2021-3.012 Кореляційна залежність використання загально- і спеціально-підготовчих (боксерських споряджень) вправ і психофізіологічних показників та рівня прояву сили ударів руками юних боксерів 15-16 років http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/237748 <p><strong>Мета: </strong>встановити кореляційний взаємозв'язок між загально- і спеціально-підготовчими вправами та силовими показниками ударів руками, а також психофізіологічними якостями, що виникають у процесі тренувань.<strong> &nbsp;&nbsp; </strong></p> <p><strong>Матеріал і методи: </strong>дослідження проводилися із залученням юних боксерів 15-16 років, що склали експериментальну групу у кількості 12 спортсменів, які здійснювали одноцикловий&nbsp; річний тренувальний процес за програмою ДЮСШ на початку підготовчого періоду (після втягуючого мезоцикла проведено контрольне тестування), і в кінці змагального періоду здійснено повторне тестування з використанням засобів загальної і спеціальної фізичної підготовки та психофізіологічних показників. Зазначене дало змогу встановити кореляційну залежність між зазначеними показниками.</p> <p><strong>Результати: </strong>отримані результати дозволяють при побудові тренувального процесу, спрямованого на підвищення&nbsp; абсолютної та відносної&nbsp; сили удару в боксі, враховувати ефективність використання загально- і спеціально-підготовчих вправ по відношенню до основних ударних рухів боксерів.</p> <p><strong>Висновки: </strong>отримані результати дозволяють більш ефективно здійснювати планування тренувального процесу з застосуванням загально- і спеціально-підготовчих вправ для вирішення завдань щодо розвитку&nbsp; швидкісно-силових якостей, які є основою абсолютної та відносної сили удару в боксі.</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Ключові слова: </strong>фахова передвища освіта, студент, викладач, стан здоров’я, професійно-прикладна фізична підготовка, будівельник.</p> Юрій Шестак Вячеслав Мулик Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-25 2021-07-25 3(83) 77 82 10.15391/snsv.2021-3.011 Порівняльні характеристики ТТД провідних футбольних клубів світу http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/237747 <p><strong>Мета:</strong> визначити модельні показники виконання техніко-тактичних дій командами високого рівня.</p> <p><strong>Матеріал і методи</strong>: реєстрація техніко-тактичних дій здійснювалася на прикладі ігор команд-учасниць Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020/2021. Всього було зареєстровано та проаналізовано 242138 техніко-тактичних дій в 25 іграх за участю команд «Манчестер Сіті» (Манчестер, Англія), «Челсі» (Лондон, Англія), «Олімпік» (Марсель, Франція), «Олімпіакос» (Пірей, Греція), «Порту» (Порту, Португалія), «Краснодар» (Краснодар, Росія), «Ренн» (Ренн, Франція), «Севілья» (Севілья, Іспанія), «Атлетіко» (Мадрид, Іспанія), «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина), «Боруссія» (Менхенгладбах, Німеччина), «Реал» (Мадрид, Іспанія), «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція). Для вирішення поставлених завдань в роботі застосовувалися такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, реєстрація техніко-тактичних дій, методи математичної статистики.</p> <p><strong>Результати: </strong>в статті представлено дані, що характеризують особливості виконання захисних та атакувальних ТТД командами високого рівня за підсумками ігор Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020/2021. Розроблено модельні показники виконання передач м’яча (різних за призначенням, дистанції, напрямку, траєкторії, способу виконання), ударів у ворота (ногою та головою з різних зон футбольного поля), обведень суперника, єдиноборств за м’яч, відборів, перехоплень, вибивань м’яча, блокування ударів у ворота.</p> <p><strong>Висновки:</strong> дані проведеного дослідження свідчать про відмінності в структурі змагальної діяльності команд різного рівня в іграх Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020/2021. Команда-переможниця перевершувала своїх суперників майже за всіма показниками.</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Ключові слова</strong>: футболісти, модельні показники, ТТД, передачі м’яча, удари, перехоплення, відбори.</p> Андрій Перцухов Борис Без’язичний Вікторія Худякова Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-25 2021-07-25 3(83) 68 76 10.15391/snsv.2021-3.010 Динаміка показників координаційних здібностей баскетболістів груп початкової підготовки під впливом використання спеціально-підготовчих вправ http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/237746 <p><strong>Мета: </strong>визначення ступеню впливу спеціально-підготовчих вправ&nbsp; на показники координаційних здібностей баскетболістів груп початкової підготовки.</p> <p><strong>Матеріал і методи: </strong>у дослідженні брали участь 40 спортсменів у віці 9 – 11 років, що навчаються в групах початкової підготовки другого року навчання ДЮСШ № 7 міста Харкова (контрольна група 20 спортсменів, експериментальна група 20 спортсменів). Для встановлення показників координаційної підготовленості юних баскетболістів використовувались стандартні тестові вправи, запропоновані Л.П. Сергієнко [13].</p> <p><strong>Результати: </strong>використовувалися у навчально–тренувальному процесі експериментальної групи спеціально-підготовчих вправ: різноманітні стрибки та акробатичні вправи, а також комплекси вправ на батуті. Дана методика позитивно вплинула на показники координаційних здібностей баскетболістів групи початкової підготовки, і між результатами до та після педагогічного експерименту було встановлено достовірні розбіжності (р&lt;0,05).</p> <p><strong>Висновки: </strong>встановлено позитивну динаміку показників координаційних здібностей експериментальної групи після проведення педагогічного експерименту. Так, в тестуванні контролю оцінки і регуляції просторово-часових та динамічних параметрів рухів покращення результатів у відсотковому співвідношенні становило від 9% до 43%, в тестуванні оцінки відчуття часу приріст результатів коливався від 27% до 56%, поліпшення даних оцінки точності м’язових зусиль становило від 3% до 16%, динаміка показників контролю здібностей орієнтування у просторі склала від 7% до 43%, результати контролю стійкості статичної та динамічної рівноваги після педагогічного експерименту покращились з 14% до 18%, показники відчуття ритму змінились на 7%, показники контролю здатності до довільного розслаблення м’язів покращились на 3%, результати контролю координованості рухів було збільшено на 31% (р&gt;0,05).</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Ключові слова: </strong>спортсмени-баскетболісти, координаційні здібності, спеціально підібрані комплекси акробатичних вправ, вправи на батуті.</p> Юрій Горчанюк Максим Мерзлікін Тамара Ляхова Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-25 2021-07-25 3(83) 60 67 10.15391/snsv.2021-3.009 Аналіз змагальної діяльності тхеквондистів 12-14 років http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/237745 <p><strong>Мета:</strong>&nbsp; провести аналіз показників змагальної діяльності тхеквондистів 12-14 років.</p> <p><strong>Матеріал і методи:</strong>&nbsp;для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методичних джерел та мережі Інтернет; аналіз протоколів та відеозаписів всіх поєдинків спортсменів 12-14 років; методи математичної статистики. Було проаналізовано 117 поєдинків, регламент яких становив 2 раунди по 1,5 хвилини з перервою тривалістю 30 секунд у віковій групі кадети під час проведення Всеукраїнського турніру «Діти України 2020».</p> <p><strong>Результати:</strong> зі всього технічного арсеналу тхеквондисти 12–14 років найчастіше виконують прості удари: «бандал чагі» 61,93%, «доліо чагі» 13,32%, «нерьо чагі» 8,18%, «міро чагі» 5,80%, «йоп чагі» 4,58%, «чжумок джиругі» 3,91%. Складні удари виконують не дуже часто, особливо дівчата. «Твіт чагі» виконують хлопці 1,26% і дівчата – 0,09%, «мамдоліо чагі» – хлопці 0,63% і дівчата 0,08%, «самбе бандал чагі» – хлопці 0,19% і дівчата 0,02% від всіх нанесених ударів. Із проаналізованих нами 117 поєдинків перемогою за фінальним рахунком закінчилося 92 (78,64%) від усіх двобоїв. Перемоги у додатковому «золотому» раунді 4 рази - 3,43%. Перемогою за різницею балів закінчилося 18 двобоїв, що складає 15,38%. Перемога за вподобанням суддів – 1 раз (0,85%), за зауваженням – 1 раз (0,85%), внаслідок припинення поєдинку рефері - 0,85%.</p> <p><strong>Висновки:</strong>&nbsp; виявлено, що серед всього арсеналу ударної техніки, найчастіше використовуються прості удари, які виконуються без обертів. Однак, хлопці використовують складну техніку та удар кулаком з більшою частотою у порівнянні з дівчатами, а дівчата ж, у свою чергу, наносять більше ударів в голову. Установлено, що чим більше спортсмен має змагального досвіду, тим менше ударів він виконує, проте, їх ефективність значно вища, що зумовлюється більшою кількістю техніко-тактичних дій та доцільністю їх використання у необхідний момент поєдинку. До того ж спортсмени намагаються більше заробити балів та завершити поєдинок достроково. З'ясовано, що для перемоги у поєдинках необхідна не тільки техніко-тактична підготовка, але й високий рівень прояву фізичних якостей, зокрема витривалості, яка забезпечує виконання технічних дій без зниження ефективності змагальної діяльності.</p> <p><strong>Ключові слова: </strong>тхеквондо ВТФ, змагальна діяльність, аналіз змагальної діяльності, кадети 12-14 років.</p> Ольга Палій Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-25 2021-07-25 3(83) 53 59 10.15391/snsv.2021-3.008 Профілактика ресорної функції стопи з урахуванням анатомічних особливостей її будови http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/237744 <p><strong>Мета:</strong> вивчення можливостей розширення консервативних способів корекції склепінь стопи з урахуванням анатомічних особливостей їх будови, оскільки на ранніх стадіях придбаних деформацій стопи її патологічна установка, зазвичай, зумовлена змінами м'яких тканин: шкіри, зв'язкового апарату та м'язів.</p> <p><strong>Матеріал і методи</strong>: в експериментальному обстеженні брало участь 48 студентів ХДАФК віком від 18 до 20 років чоловічої статі. Проведено обстеження представників 4 спортивних спеціалізацій, по 12 спортсменів у кожній групі: «футбол», «важка атлетика», «баскетбол, волейбол», «дзюдо, самбо, тхеквондо». Проведено оцінку висоти стояння поздовжнього склепіння на основі розрахунку «подометричного індексу» (Індекс Фрідланда). Проведено оцінку стану поздовжнього і поперечних склепінь стопи методом плантометрії. Оцінка метричних показників стопи проводилася на початку обстеження та після навчання студентів методикам ручної корекції стопи: згідно з методикою релаксації м'язів стоп за K. Lewit [11] та за Г. Іванічевим [2]. При цьому проводилася ауторелаксація спазмованих м'язів стопи і гомілки з використанням методики «пальцевих вправ» впливу на точки болючих м'язових ущільнень (БМУ) підошовної та тильної поверхонь стопи.</p> <p><strong>Результати:</strong> відзначено зміну склепінь стопи двох типів (різка та помірна плоскостопість) у спортсменів&nbsp; спеціалізацій: «футбол», «баскетбол, волейбол», «дзюдо, самбо, тхеквондо», та помірну плоскостопість у спортсменів спеціалізації «важка атлетика». Надані рекомендації щодо консервативних методів корекції порушень будови стопи.</p> <p><strong>Висновки:</strong> отримані дані свідчать, що при консервативних способах корекції склепінь стопи відзначаються позитивні суб'єктивні зміни. Однак цього впливу недостатньо, щоб зберегти структуру стопи при постійних її перевантаженнях. Оскільки спортсмени мають розвинений м'язово-зв'язковий апарат, що міцно утримує склепіння стопи та забезпечує щільне прилягання кісток стопи одна до одної, особливо важливо застосування консервативних способів корекції склепінь стопи до 20-25-річного віку, тобто до часу припинення росту кісток.</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Ключові слова:</strong> склепіння стопи, ресорні конструкції стопи, плоскостопість.</p> Андрій Сак Раїса Антіпова Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-25 2021-07-25 3(83) 47 52 10.15391/snsv.2021-3.007 Особливості виконання передач м'яча кращими командами прем'єр- та першої ліги україни з футболу http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/237743 <p><strong>Мета: </strong>визначити показники виконання передач м'яча у футболі команд різної кваліфікації.</p> <p><strong>Матеріал і методи: </strong>реєстрація передач м'яча здійснювалася на прикладі кращих команд Прем’єр-ліги: «Динамо» Київ, «Шахтар» Донецьк, «Зоря» Луганськ та лідерів Першої ліги України: «Верес» Рівне, «Чорноморець» Одеса, «Металіст 1925» Харків сезону 2020/2021 р. Всього було проаналізовано 90 футбольних матчів. Для вирішення поставлених задач в роботі застосовувалися такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, реєстрація передач м'яча під час гри, методи математичної статистики.</p> <p><strong>Результати: </strong>у статті представлено дані щодо виконання передач м'яча кращими командами Прем'єр- та Першої ліги України з футболу. Проведений аналіз ефективності загальної кількості передач м'яча, передач вперед, довгих передач, передач в останню третину поля, передач в розріз та визначався темп гри кожної з команд. Встановлені відмінності використання передач м'яча кращими командами Прем’єр-ліги: «Динамо» Київ, «Шахтар» Донецьк, «Зоря» Луганськ та лідерів Першої ліги України: «Верес» Рівне, «Чорноморець» Одеса, «Металіст 1925» Харків сезону 2020/2021 р.</p> <p><strong>Висновки: </strong>дані дослідження свідчать про відмінності використання&nbsp; передач м'яча командами різної кваліфікації у чемпіонаті та першості України з футболу сезону 2020/2021 р. Так, відзначається, що у команд більш високого рівня кращі показники загальної кількості передач та передач м'яча в розріз, а кількість довгих передач значно нижча.</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Ключові слова: </strong>передачі м'яча, тактика, ефективність, темп гри.</p> Анатолій Абдула Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-25 2021-07-25 3(83) 41 46 10.15391/snsv.2021-3.006 Моделювання річного циклу підготовки спортсменів з аеробної гімнастики на етапі спеціалізованої базової підготовки http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/237742 <p><strong>Мета: </strong>розробити модель річного циклу підготовки спортсменів 12-14 років, що спеціалізуються в аеробній гімнастиці на основі відомої методології в складно-координаційних і гімнастичних видах спорту з урахуванням специфіки даного виду спорту.</p> <p><strong>Матеріал і методи: </strong>у дослідженні брали участь 24 спортсменки віком 12-14 років. Методи дослідження: аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент і методи математичної статистики.</p> <p><strong>Результати: </strong>досліджено специфіку аеробної гімнастики як виду спорту. Виявлено та практично обґрунтовано ефективні засоби, методи та тренувальні навантаження етапу спеціалізованої базової підготовки. Визначено та встановлено рівень розвитку фізичних якостей, спеціальної фізичної підготовленості та технічної майстерності спортсменів 12-14 років протягом річного макроциклу. Експериментально доведено та математично підтверджено, що розроблена модель двоциклової річної підготовки є найбільш ефективнішою для визначення готовності до змагальної діяльності спортсменів 12-14 років, які займаються аеробною гімнастикою на етапі спеціалізованої базової підготовки.</p> <p><strong>Висновки: </strong>запропонована модель двоциклової річної підготовки спортсменів 12-14 років, які займаються аеробною гімнастикою на етапі спеціалізованої базової підготовки, призводить до поліпшення рівня розвитку як окремих фізичних якостей та підвищення рівня спеціальної підготовленості, так і набуття спортсменами стабільності і якості виконання технічних елементів змагальної програми.</p> <p><strong>Ключові слова: </strong>аеробна гімнастика, модель, річний цикл підготовки, спортсмени 12-14 років, етап спеціалізованої базової підготовки.</p> Валентина Тодорова Інна Бодренкова Тетяна Мошенська Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-25 2021-07-25 3(83) 33 40 10.15391/snsv.2021-3.005 Встановлення кореляційної залежності засвоєння базових вправ спортивної акробатики від використання окремих спеціально-підготовчих вправ юних акробатів-початківців 6-7 років http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/237741 <p><strong>Мета</strong>: визначити кореляційний взаємозв'язок базових вправ початкової підготовки юних акробатів та спеціально-підготовчих вправ, що використовуються для їх засвоєння.</p> <p><strong>Матеріал і методи:</strong> дослідження проводилося на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 6 Слобідського району м. Харкова. У дослідженні брали участь 14 дітей 6-7 років, які займалися спортивною акробатикою у спортивно-оздоровчих групах, на участь яких було отримано згоду батьків. На початку дослідження, після ознайомчих занять, було проведено контрольне тестування виконання базових вправ «ластівка», «перекид вперед», «колесо», «берізка», «місток», після чого проведено підготовчий етап&nbsp; (20 занять) з використанням спеціально-підготовчих вправ для розвитку рухових якостей, необхідних для виконання зазначених базових вправ та проведено повторне тестування, оцінка якого здійснювалася за 10-бальною шкалою. Після цього проведено кореляційний аналіз залежності базових акробатичних вправ від спеціально-підготовчих вправ, які використовувалися для їх виконання.</p> <p><strong>Результати:</strong> у процесі використання комплексів спеціально-підготовчих вправ підвищилась якість виконання базових вправ за рахунок використання спеціально-підготовчих вправ у вправі «ластівка» (t=3,94; p&lt;0,001), «перекид вперед» (t=2,90; p&lt;0,05), «колесо» (t=2,12; p&gt;0,05), «берізка» (t=2,67; p&lt;0,05),&nbsp; «місток» (t=2,59; p&lt;0,05).</p> <p><strong>Висновки:</strong> у результаті досліджень встановлено кореляційний взаємозв'язок базових акробатичних вправ з окремими спеціально-підготовчими вправами, які використовуються під час їх&nbsp; навчання.</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Ключові слова: </strong>базові акробатичні вправи, юні акробати, кореляція.</p> Тетяна Черних Вячеслав Мулик Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-25 2021-07-25 3(83) 26 32 10.15391/snsv.2021-3.004 Комплексний розвиток технічної та фізичної підготовленості тенісисток 7-8 років http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/237733 <p><strong>Мета:</strong> дослідити зміни показників технічної та фізичної підготовленості тенісисток 7-8 років під впливом занять за програмою ДЮСШ.</p> <p><strong>Матеріал і методи:</strong> теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичних літературних джерел; тестування технічної та фізичної підготовленості, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. У дослідженні брали участь 12 дівчат віком 7–8 років групи початкової підготовки 2 року навчання.</p> <p><strong>Результати: </strong>отримані достовірні зміни показників фізичної підготовленості тенісисток у метанні тенісного м’яча на дальність на 39,8% (t=3,70, p&lt;0,01), у хваті гімнастичної палиці, що падає, на 12,7% (t=5,00, p&lt;0,001), у човниковому бігу у 5 напрямах з ракетками «Віяло» на 8,9% (t=2,40, p&lt;0,05). В інших контрольних вправах були отримані позитивні зміни, але не мали достовірних результатів (p&gt;0,05). В технічній підготовленості отримані позитивні достовірні зміни у вправах: удар з відскоку від стінки на 33,3% (t=2,20, p&lt;0,05) та в ударі з відскоку через сітку з кошика тренера на 56,4% (t=2,70, p&lt;0,05). Правильно підібрані вправи з фізичної підготовки дали змогу тенісисткам своєчасно підходити до м’яча для виконання удару і покращити результати тестування. Виявлено, що покращення показників у стрибках в довжину, метання тенісного м’яча на дальність і точність сприяло підвищенню значимості кореляційних зв’язків до середнього та високого рівнів показників в ударах з відскоку від стінки та через сітку, в подачі.</p> <p><strong>Висновки:</strong> впровадження методики комплексного розвитку фізичних якостей та технічної підготовленості за програмою ДЮСШ сприяло достовірним змінам показників. Визначилися шляхи для подальшого удосконалення швидкісних, швидкісно-силових та координаційних здібностей, подачі та ударів по м’ячу тенісисток.</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Ключові слова:</strong> тенісистки, фізична підготовленість, показники, технічні прийоми.</p> Олег Шевченко Святослав Коваль Максим Мерзлікін Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-25 2021-07-25 3(83) 19 25 10.15391/snsv.2021-3.003 Моделювання показників техніко-тактичної майстерності висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні на дистанції 200 метрів способом батерфляй http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/237693 <p><strong>Мета</strong>: моделювання показників техніко-тактичної майстерності висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні способом батерфляй на дистанції 200 метрів.</p> <p><strong>Матеріал і методи:</strong> аналіз літературних джерел, відеозйомка, хронометрування, методи математичної статистики. Контингент досліджуваних склали спортсмени, які спеціалізуються на дистанції 200 метрів способом батерфляй. Рівень їхньої спортивної кваліфікації відповідав званням МСУ та МСУМК. Загальна кількість обстежуваних – 16 плавців.</p> <p><strong>Результати:</strong> досліджена динаміка показників техніко-тактичних дій висококваліфікованих спортсменів під час подолання дистанції 200 метрів способом батерфляй, визначений взаємозв'язок між швидкістю, темпом, «кроком» циклу гребкових рухів та спортивним результатом, розроблені модельні характеристики найбільш значущих параметрів техніко-тактичної майстерності спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в плаванні способом батерфляй на дистанції 200 метрів.</p> <p><strong>Висновки:</strong> довжина змагальної дистанції накладає відбиток на динаміку показників техніко-тактичної майстерності спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються у плаванні способом батерфляй; результат на дистанції 200 метрів способом батерфляй знаходиться під переважним впливом параметрів швидкості на відрізках «45 – 50 м», «50 м – винирювання», «150 м – винирювання» та «185 – 195 м», темпу гребкових рухів на проміжках дистанції «145 – 150 м» і «165 – 175 м», «кроку» циклу гребкових рухів на ділянках «45 – 50 м» та «185 – 195 м»; визначення відповідності показників техніко-тактичних дій конкретно взятого спортсмена модельним характеристикам дозволяє передбачати напрямки корекції тренувального процесу з метою досягнення найвищих спортивних результатів.</p> <p><strong>Ключові слова: </strong>висококваліфіковані плавці, батерфляй, 200 метрів, техніко-тактичні дії, динаміка, взаємозв'язок, модельні характеристики.</p> Ольга Пилипко Аліна Пилипко Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-25 2021-07-25 3(83) 13 18 10.15391/snsv.2021-3.002 Диференціація змісту уроків фізичної культури з урахуванням показників стану кардіореспіраторної системи учнів основної школи http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/237536 <p><strong>Мета:</strong> вивчити динаміку показників стану кардіореспіраторної системи учнів 13−14 років під впливом диференційованого змісту уроків фізичної культури.</p> <p><strong>Матеріал і методи:</strong>&nbsp; у дослідженні брали участь 103 учня загальноосвітньої школи № 150 м. Харкова. У дослідженні застосовано методи: теоретичний аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури; медико-біологічні методи (тонометрія, пульсометрія, спірометрія); педагогічний експеримент; методи математичної статистики.</p> <p><strong>Результати:</strong> визначено нижчий за середній рівень функціонування кардіореспіаторної системи в учнів 13−14 років. Враховуючи показники функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем учнів 13−14 років, диференційовано зміст уроків фізичної культури; розроблено та впроваджено комплекси фізичних вправ, спрямованих на підвищення зазначених показників.</p> <p><strong>Висновки:</strong> у результаті впровадження розроблених комплексів фізичних вправ у показниках, що відображають стан серцево-судинної та дихальної систем учнів експериментальних груп, відбулися достовірні позитивні зміни за усіма досліджуваними параметрами (р&lt;0,05−0,001). Унаслідок цього стан кардіореспіраторної системи учнів 13−14 років підвищився з нижчого за середній&nbsp; до середнього.</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Ключові слова:</strong> фізичне здоров’я, серцево-судинна система, дихальна система, фізичне виховання, учні 13−14 років.</p> <p>&nbsp;</p> Олександр Ажиппо Маргарита Мамешина Ірина Масляк Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-25 2021-07-25 3(83) 5 12 10.15391/snsv.2021-3.001 ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЙ ПОДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ У СПОРТСМЕНІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ СХІДНИМИ ОДНОБОРСТВАМИ http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/233922 <p><strong><em>Мета</em></strong><em>: виявлення та аналіз стратегій подолання стресових ситуацій і тенденцій прийняття рішень у спортсменів, що займаються східними одноборствами.</em></p> <p><strong><em>Матеріал і методи</em></strong><em>: у дослідженні взяли участь 10 здобувачів освіти Харківської державної академії фізичної культури другого курсу спеціальності 017 «фізична культура і спорт», що займаються східними одноборствами від 4 до 13 років. Методи дослідження: «Стратегії подолання стресових ситуацій» (SACS) С. Хобфолла в адаптації Н. Водоп’янової та Е. Старченкової. Для уточнення отриманих даних ми обрали методику «Тенденції в прийнятті рішень» (DMTI) Р. Місурака</em> <em>в адаптації Разваляєвої&nbsp;А.&nbsp;Ю.</em></p> <p><strong><em>Результати:</em></strong><em> дослідження присвячено вивченню особливостей стратегій подолання стресових ситуацій спортсменів, що займаються східними одноборствами. З’ясовано, що найбільш характерними для спортсменів, що займаються східними одноборствами, є стратегії асертивних, агресивних та імпульсивних дій, тенденція сатисфізації у прийнятті рішень, найменш характерними – уникання та асоціальних дій. Виявлено позитивні зв’язки тривалості занять спортом з схильністю обирати уникання та маніпулятивні дії для подолання стресових ситуацій, тенденцією сатисфізації у прийнятті рішень, негативний – з тенденцією мінімізації.</em></p> <p><strong><em>Висновки: </em></strong><em>згідно до результатів,</em> <em>для спортсменів, що займаються східними одноборствами, більшою мірою характерні активні, конструктивні стратегії подолання стресових ситуації, проте існує тенденція до зростання схільності обирати пасивні та непрямі стратегії протягом збільшення тривалості занять спортом. Отримані дані можуть використовуватись в діяльності Відділу психологічного супроводу освітнього процесу Харківської державної академії фізичної культури.</em></p> <p><strong><em>Ключові слова:</em></strong><em> стрес, спорт, східні одноборства, особистість спортсмена, копінг-стратегії.</em></p> <p>&nbsp;</p> Анжеліка Малишева Світлана Котенко Авторське право (c) 3(83) Професіограма фахівців будівельних спеціальностей та стан здоров’я студентів спеціальності «будівництво та цивільна інженерія» http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/232374 <p><strong><span dir="ltr" style="left: 89.7673px; top: 454.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.21224);">Мета:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 135.832px; top: 454.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04201);"> визначити професіограму фахівців будівельних спеціальностей та стан здоров’я студентів спеціальності </span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 472.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03866);">«будівництво та цивільна інженерія».</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 89.7673px; top: 490.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.16512);">Матеріал і методи:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 236.572px; top: 490.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05092);"> теоретичний аналіз та узагальнення наукової та методичної літератури, анкетне опитуван-</span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 508.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05205);">ня. У анкетуванні брали участь 24 викладачі дисциплін будівельних спеціальностей та 183 студенти спеціальності </span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 526.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05861);">«будівництво та цивільна інженерія» Сумського будівельного коледжу, Харківського коледжу будівництва, архітек-</span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 544.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06397);">тури та дизайну та Маріупольського будівельного коледжу.</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 89.7673px; top: 562.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.16588);">Результати:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 183.037px; top: 562.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04373);"> у ході дослідження визначено основні засоби відновлення працездатності після робочого дня для </span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 580.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04832);">фахівців будівельних спеціальностей, такі як фізичні вправи, масаж, відвідування лазні, сауни.</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 89.7673px; top: 598.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.16217);">Висновки:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 169.957px; top: 598.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03571);"> встановлено, що професійно-прикладна фізична підготовка допомагає в ефективному розвитку </span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 616.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06304);">професійно важливих фізичних якостей, профілактиці травматизму та професійних захворювань.</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 89.7673px; top: 652.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.15369);">Ключові слова:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 208.597px; top: 652.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07189);"> фахова передвища освіта, студент, викладач, стан здоров’я, професійно-прикладна фізична </span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 670.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05904);">підготовка, будівельник.</span></p> Тетяна Дерека Сергій Мельник Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-05-24 2021-05-24 3(83) 70 75 10.15391/snsv.2021-2.011 Вплив вправ кросфіту на рівень фізичної підготовленості школярів старшого шкільного віку http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/232372 <p><strong><span dir="ltr" style="left: 108.665px; top: 454.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.17276);">Мета:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 153.23px; top: 454.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01874);"> визначити ступінь зміни рівня фізичної підготовленості школярів 10–11-х класів під впливом вправ кросфіту.</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 108.665px; top: 472.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.17536);">Матеріал і методи:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 256.76px; top: 472.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06618);"> теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; педагогічне тестуван</span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 490.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06212);">ня, педагогічний експеримент та методи математичної статистики. Для визначення рівня фізичної підготовленості </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 508.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.0546);">школярів 10–11-х класів використовувалися тести: піднімання прямих ніг у висі (кількість разів); біг на місці з інтен-</span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 526.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05371);">сивністю 70% від максимальної до вираженого стомлення (с); «човниковий» біг 4</span><span dir="ltr" style="left: 664.07px; top: 526.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">Ч</span><span dir="ltr" style="left: 673.58px; top: 526.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05665);">9 м (с); біг на 60 м (с) та попере-</span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 544.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04267);">чний шпагат (см). Досліджувані результати порівнювалися з нормами і оцінювалися певною кількістю балів. Статис</span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 562.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07263);">тичний аналіз: матеріали дослідження оброблялися з використанням ліцензованої програми Excel. У дослідженні </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 580.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06274);">взяли участь 113 школярів 10–11-х класів.</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 108.665px; top: 598.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.15196);">Результати: </span></strong><span dir="ltr" style="left: 207.44px; top: 598.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.0205);">на початку навчального року здійснено констатувальне дослідження, згідно якого встановлено </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 616.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.0195);">«середній» рівень (3 бали) фізичної підготовленості у школярів 16–17-ти років. За результатами первинного до-</span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 634.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01295);">слідження учнів було розподілено на основні та контрольні групи для проведення формувального експерименту. </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 652.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07034);">Школярі контрольних груп займалися лише за загальноприйнятою державною програмою з фізичної культури для </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 670.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07078);">10–11 класів закладів загальної середньої освіти, а навчальний процес з фізичного виховання школярів основних </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 688.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.0546);">груп був доповнений варіативним модулем «Кросфіт». Згідно досліджень, які отримані після проведення педагогіч</span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 706.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08082);">ного експерименту встановлено, що у школярів основних груп рівень фізичної підготовленості підвищився з «се-</span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 724.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06123);">реднього» рівня до «вище за середній» та став дорівнювати 4 бали. У досліджуваних контрольних групах зміни на </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 742.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06408);">оціночній шкалі не виявлені. У віковому аспекті спостерігається в основному покращення результатів з віком, як у </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 760.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02375);">школярів основних, так і контрольних груп (р&gt;0,05). За статтю виявлено, переважно, достовірне превалювання </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 778.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06768);">даних юнаків над показниками дівчат (р&lt;0,05–0,001).</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 108.665px; top: 796.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.16217);">Висновки:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 188.855px; top: 796.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06002);"> виявлено позитивний вплив вправ кросфіту на рівень фізичної підготовленості учнів 10–11-х класів </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 814.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08318);">основних груп.</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 108.665px; top: 850.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.12647);">Ключові слова:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 229.198px; top: 850.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02995);"> варіативний модуль, кросфіт, учні старших класів, фізична підготовленість, уроки фізичної </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 868.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05148);">культури, рухова активність.</span></p> Ангеліна Петрова Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-05-24 2021-05-24 3(83) 63 69 10.15391/snsv.2021-2.010 Особливості проведення реабілітаційного масажу при дисфункціях м’язів передпліччя http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/232366 <p><strong><span dir="ltr" style="left: 108.665px; top: 400.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.18);">Мета: </span></strong><span dir="ltr" style="left: 159.365px; top: 400.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01807);">знайти можливість проведення реабілітаційного масажу передпліч при наявності больового синдрому </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 418.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.09947);">їх м’язів.</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 108.665px; top: 436.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.11728);">Матеріал і методи:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 258.38px; top: 436.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.99659);"> дослідження було проведено поточним методом у два етапи. На першому етапі спосте</span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 454.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00567);">реження взяли участь 14 здорових осіб, яким перевіряли реакцію м’язів внутрішньої поверхні передпліч на одну </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 472.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05994);">процедуру класичного масажу тільки на відповідних сухожиллях. Методами оцінки ефективності призначали дина</span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 490.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05593);">мометрію та міотонометрію. У другому етапі дослідження взяли участь 7 музикантів з гіпертонусом і м’язовими бо-</span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 508.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06275);">лями по внутрішній поверхні передпліччя, що виникли за різними причинами. Лікарем було рекомендовано витри-</span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 526.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07827);">мати спокій до одного місяця. Проте, в зв’язку з напруженою професійною діяльності ці рекомендації музикантів </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 544.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04134);">не влаштували і вони дали згоду прийняти участь у дослідженні. У цій групі застосовували такі методи дослідження: </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 562.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05923);">візуально-аналогова шкала болю (Quadruple Visual Analogue Scale (VAS); міотонометрія.</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 108.665px; top: 580.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.16588);">Результати:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 201.935px; top: 580.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07163);"> результати першого етапу проведеного спостереження показали, що після однієї процедури ма-</span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 598.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05588);">сажу м’язових сухожиль різниця між тонусом спокою та тонусом напруги здорових м’язів - контракція, збільшилась </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 616.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00317);">у середньому на 11,7%. Середній показник динамометрії тієї ж кисті збільшився на 4%. Результат другого етапу </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 634.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00919);">спостереження, проведеного серед осіб зі скаргами на м’язові болі передпліччя, після десяти процедур масажу </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 652.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06492);">відповідних сухожиль, виявив зниження больових відчуттів майже у два рази, і зменшення м’язового гіпертонусу у </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 670.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.0744);">середньому на 11,3%.</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 108.665px; top: 688.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.16217);">Висновки:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 188.855px; top: 688.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07365);"> масаж сухожиль патологічних м’язів дав підставу вважати, що розроблена нами методика масажу </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 706.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07357);">має знеболюючий вплив і значно зменшує гіпертонус м’язових тканин. Отримані показники тонусу спокою і рівня </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 724.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.0221);">болючості м’язів підтверджують позитивний вплив запропонованої нами методики масажу на патологічний стан </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 742.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06375);">м’язів передпліч і можливість проведення їх ранньої реабілітації.</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 108.665px; top: 778.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.11911);">Ключові слова:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 232.886px; top: 778.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03458);"> патологічні м’язи, реабілітаційний масаж, міотонометрія, динамометрія кисті, масажні </span><span dir="ltr" style="left: 80.315px; top: 796.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.1146);">прийоми.</span></p> Павло Єфіменко Оксана Каніщева Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-05-24 2021-05-24 3(83) 57 62 10.15391/snsv.2021-2.009 Результати застосування програми фізичної терапії із залученням методик етнічного масажу при ушкодженнях гомілковостопного суглобу http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/232363 <p><strong><span dir="ltr" style="left: 89.7672px; top: 418.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.21224);">Мета:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 140.812px; top: 418.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02218);"> оцінка результатів фізичної терапії спортсменів футболістів з внутрішньосуглобовими ушкодженнями </span><span dir="ltr" style="left: 61.4172px; top: 436.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06399);">гомілковостопного суглоба на амбулаторному етапі при застосуванні заходів програми фізичної терапії із залучен</span><span dir="ltr" style="left: 61.4172px; top: 454.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06959);">ням методик етнічного східного масажу.</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 89.7672px; top: 472.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.1726);">Матеріал і методи: </span></strong><span dir="ltr" style="left: 241.087px; top: 472.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.975);">в </span><span dir="ltr" style="left: 252.772px; top: 472.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05903);">роботі проаналізовані результати дослідження, які проводилися в м. Бейрут (Ліван), клі</span><span dir="ltr" style="left: 61.4172px; top: 490.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01455);">ніці Медичного центру «Mir Majid Erslan». Ефективність фізичної терапії 36 футболістів з внутрішньосуглобовими </span><span dir="ltr" style="left: 61.4172px; top: 508.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01378);">ушкодженнями гомілковостопного суглобу на амбулаторному етапі оцінювали за методикою А.В. Калашнікова та </span><span dir="ltr" style="left: 61.4172px; top: 526.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03026);">за шкалою LEFS.</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 89.7672px; top: 544.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.16588);">Результати:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 183.037px; top: 544.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07168);"> встановлено, що при позитивних змінах функціонального стану постраждалих спортсменів обох </span><span dir="ltr" style="left: 61.4172px; top: 562.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06137);">клінічних груп достовірно кращими є результати, що були отримані футболістами основної групи, яким була запро-</span><span dir="ltr" style="left: 61.4172px; top: 580.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07305);">понована фізична терапія згідно з розробленою нами програмою. </span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 89.7672px; top: 598.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.16217);">Висновки:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 173.632px; top: 598.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06649);"> проведений аналіз резуль</span><span dir="ltr" style="left: 365.962px; top: 598.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06374);">татів дослідження показав, що у травмованих спортсменів основної гру</span><span dir="ltr" style="left: 61.4322px; top: 616.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07099);">пи, при однакових термінах та об’ємах спостереження, результати методів дослідження були достовірно вищими </span><span dir="ltr" style="left: 61.4322px; top: 634.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06708);">та об’єктивно більш вираженими, ніж у контрольній групі. </span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 89.7822px; top: 670.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.14393);">Ключові слова:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 207.607px; top: 670.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06346);"> внутрішньосуглобові ушкодження гомілковостопного суглобу, фізична терапія, східний масаж, </span><span dir="ltr" style="left: 61.4322px; top: 688.621px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05312);">східна лазня, амбулаторний етап.</span></p> Юсеф Шарбель Тетяна Підкопай Денис Підкопай Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-05-24 2021-05-24 3(83) 50 56 10.15391/snsv.2021-2.008 Використання методу колового тренування у розвитку швидкісно-силових здібностей баскетболістів 15-16 років http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/232360 <p><strong><span dir="ltr" style="left: 89.7673px; top: 418.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.18);">Мета: </span></strong><span dir="ltr" style="left: 139.612px; top: 418.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06332);">визначити ефективність використання комплексу вправ швидкісно-силової спрямованості методом ко-</span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 436.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05632);">лового тренування у тренувальному процесі 15-16 річних баскетболістів.</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 89.7673px; top: 454.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.1825);">Матеріал і методи:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 238.762px; top: 454.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05924);"> у дослідженні брали участь дві групи баскетболістів БК «Джуніор» м. Харкова у віці 15-16 </span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 472.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07468);">років у загальній кількості 20 спортсменів (контрольна група, n=10, експериментальна група, n=10). Педагогічний </span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 490.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03344);">експеримент тривав 2 місяці та полягав у впровадженні в навчально-тренувальний процес експериментальної </span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 508.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01263);">групи спеціально підібраних вправ, які використовувалися за допомогою методу колового тренування. Комплекс </span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 526.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05632);">вправ включав біг зиґзаґом навколо стойок, стрибки через набивні м’ячі, стрибки угору із добиванням м’яча у щит, </span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 544.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02123);">вистрибування із присіду, стрибки через бар’єри, метання набивного м’яча стоячи, стрибки через тумби різної </span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 562.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06952);">висоти, прискорення. Запропонований комплекс вправ застосовувався на кожному тренувальному занятті на по-</span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 580.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.996853);">чатку основної частині. У контрольній і експериментальній групі проводилося 4 тренувальних заняття на тиждень </span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 598.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.0569);">тривалістю 135 хвилин. </span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 89.7673px; top: 616.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.16588);">Результати:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 183.037px; top: 616.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.051);"> у ході введення у навчально-тренувальний процес експериментальної групи баскетболістів 15-16 </span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 634.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05862);">років спеціально підібраних вправ, спрямованих на розвиток швидкісно-силових здібностей, із використанням ме-</span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 652.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05804);">тоду колового тренування, було виявлено достовірне покращення показників тестових вправ: стрибок у довжину з </span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 670.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05314);">місця (t=2,13; р&lt;0,05), стрибок у висоту з місця (t=2,14; р&lt;0,05), стрибок у висоту з розгону (t=2,24; р&lt;0,05). В тесті </span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 688.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05595);">«метання набивного м’яча вагою 1 кг стоячи» достовірної відмінності виявлено не було (t=0,86; р&gt;0,05). </span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 89.7673px; top: 706.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.16217);">Висновки:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 169.957px; top: 706.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06569);"> покращення прояву показників швидкісно-силових здібностей баскетболістів 15-16 років експери-</span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 724.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06367);">ментальної групи після впровадження спеціально підібраних вправ із використанням методу колового тренування </span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 742.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.965784);">становило: у тесті «стрибок у довжину з місця» – 2,73%, «стрибок у висоту з місця» – 5,54%, «стрибок у висоту з </span><span dir="ltr" style="left: 61.4173px; top: 760.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05676);">розгону» – 6,32%, «метання набивного м’яча вагою 1 кг стоячи» – 7,62%.</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 89.7673px; top: 796.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.14641);">Ключові слова:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 207.847px; top: 796.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05714);"> баскетболісти, швидкісно-силові якості, метод колового тренування.</span></p> Ірина Помещикова Наталія Чуча Ірина Ширяєва Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-05-24 2021-05-24 3(83) 44 49 10.15391/snsv.2021-2.007 Спеціальна силова підготовка кваліфікованих лижників-гонщиків 18-20 років у підготовчому періоді http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/232358 <p><span dir="ltr" style="left: 108.665px; top: 436.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.18);"><strong>Мета:</strong> </span><span dir="ltr" style="left: 157.73px; top: 436.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06451);">вдосконалення спеціальної силової підготовки кваліфікованих лижників-гонщиків 18-20 років у підготов-</span><span dir="ltr" style="left: 80.33px; top: 454.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07209);">чому періоді річного макроциклу. </span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 108.68px; top: 472.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.16702);">Матеріал і методи:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 255.725px; top: 472.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05076);"> у дослідженні брали участь спортсмени віком 18-20 років, які мали підготовку на рівні пер-</span><span dir="ltr" style="left: 80.33px; top: 490.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04209);">шого спортивного розряду та кандидата в майстри спорту, та досвід занять лижним спортом 8-10 років. Контрольна </span><span dir="ltr" style="left: 80.33px; top: 508.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06168);">група (n=10) проводила тренувальний процес за програмою ДЮСШ, експериментальна (n=10) – із застосуванням </span><span dir="ltr" style="left: 80.33px; top: 526.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03733);">спеціальних вправ з урахуванням стилю пересування та м’язів, які приймають участь у роботі. Наприкінці етапів під-</span><span dir="ltr" style="left: 80.33px; top: 544.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06913);">готовки за допомогою спеціальних тестів на лижоролерах і лижному тренажері проведено контрольне тестування </span><span dir="ltr" style="left: 80.33px; top: 562.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00198);">розвитку спеціальних силових якостей, а після завершення дослідження спортсмени брали участь у змаганнях з </span><span dir="ltr" style="left: 80.33px; top: 580.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07498);">лижоролерів різними стилями пересування.</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 108.68px; top: 598.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.16588);">Результати:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 201.95px; top: 598.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01471);"> у результаті застосування спеціальної силової підготовки в режимі (СФП/ЗФП – 80/20%) відбу</span><span dir="ltr" style="left: 80.33px; top: 616.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.064);">лось покращення результатів тестових показників спеціальної підготовки на 3,33 – 18,09 % та показників, отрима-</span><span dir="ltr" style="left: 80.33px; top: 634.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06473);">них під час змагань: результати в гонці спринт класичним стилем покращилися на 23,63% (t=5,67; p&lt;0,01); спринт </span><span dir="ltr" style="left: 80.33px; top: 652.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06029);">ковзанярським стилем – на 24,86 % (t=8,13; p&lt;0,01); в гонці класичним стилем 10 км - на 9,77 % (t=4,01; p&lt;0,01); в </span><span dir="ltr" style="left: 80.33px; top: 670.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06592);">гонці ковзанярським стилем 10 км – на 6,82 % (t=2,43; p&lt;0,05). </span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 108.68px; top: 688.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.16217);">Висновки:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 188.87px; top: 688.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08658);"> виконана безперервна силова підготовка лижниками-гонщиками у підготовчому періоді дозволи-</span><span dir="ltr" style="left: 80.33px; top: 706.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06352);">ла здійснювати контроль та управління тренувальним процесом. Використання запропонованої методики силової </span><span dir="ltr" style="left: 80.33px; top: 724.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02198);">підготовки під час карантину сприяло більш раціональному та продуктивному тренувальному процесу лижників-</span><span dir="ltr" style="left: 80.33px; top: 742.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06704);">гонщиків на етапі самоізоляції. Вирішальну роль в тренувальному процесі кваліфікованих лижників-гонщиків 18-20 </span><span dir="ltr" style="left: 80.33px; top: 760.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06107);">років має співвідношення ЗФП та СФП в підготовчому періоді.</span></p> <p><span dir="ltr" style="left: 108.68px; top: 796.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.13622);"><strong>Ключові слова</strong>: </span><span dir="ltr" style="left: 230.255px; top: 796.624px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.068);">лижні перегони, дистанційне тренування, силова підготовка</span></p> Сергій Котляр Олександр Топорков Тетяна Сидорова Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-05-24 2021-05-24 3(83) 37 43 10.15391/snsv.2021-2.006 Взаємозв’язок показників спеціальної фізичної підготовленості спортсменів та структурних компонентів змагальної програми в акробатичному рок-н-ролі http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/232354 <p><strong><span dir="ltr" style="left: 108.661px; top: 490.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.21224);">Мета:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 154.726px; top: 490.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06504);"> встановити взаємозв’язок показників спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменів </span><span dir="ltr" style="left: 80.3113px; top: 508.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05907);">«мейн класу контактного стилю» та структурних компонентів змагальних програм в акробатичному рок-н-ролі. </span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 108.661px; top: 526.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08898);">Матеріал і методи: </span></strong><span dir="ltr" style="left: 263.296px; top: 526.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.996221);">у дослідженні взяли участь 16 кваліфікованих спортсменів віком 14-17 років, 8 чоловіків </span><span dir="ltr" style="left: 80.3113px; top: 544.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01047);">та 8 жінок (8 спортивних пар). Методи дослідження: аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури, </span><span dir="ltr" style="left: 80.3113px; top: 562.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.0586);">педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент і методи математичної статистики.</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 108.661px; top: 580.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.16588);">Результати:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 201.931px; top: 580.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02937);"> досліджено змагальні програми та показники рівня спеціальної фізичної підготовленості квалі-</span><span dir="ltr" style="left: 80.3113px; top: 598.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05129);">фікованих спортсменів. Виявлено і встановлено достовірні зв’язки між складовими компонентами змагальної </span><span dir="ltr" style="left: 80.3113px; top: 616.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05444);">програми та показниками спеціальної фізичної підготовленості. Експериментально доведено та математично </span><span dir="ltr" style="left: 80.3113px; top: 634.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.049);">підтверд</span><span dir="ltr" style="left: 143.251px; top: 634.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.10415);">жено, </span><span dir="ltr" style="left: 188.506px; top: 634.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06456);">що розроблені та апробовані тести є найбільш інформативними для визначення готовності до зма-</span><span dir="ltr" style="left: 80.3113px; top: 652.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.0132);">гальної діяльності кваліфікованих спортсменів та є об’єктивними критеріями відбору та орієнтації спортсменів у </span><span dir="ltr" style="left: 80.3113px; top: 670.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06171);">системі підготовки і змагальній діяльності в акробатичному рок-н-ролі.</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 108.661px; top: 688.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.16217);">Висновки:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 188.851px; top: 688.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06258);"> отримані дані систематизують засоби спеціальної фізичної підготовки спортсменів і дають можли-</span><span dir="ltr" style="left: 80.3113px; top: 706.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04765);">вість спланувати алгоритм корекції та вдосконалення змагальних програм кваліфікованих спортсменів «мейн класу </span><span dir="ltr" style="left: 80.3113px; top: 724.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06138);">контактного стилю». Використовуються тренерами спортивних клубів для оцінки стану підготовленості спортсме-</span><span dir="ltr" style="left: 80.3113px; top: 742.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06679);">нів і вдосконалення змагальних програм спортивних пар категорії «мейн клас контактної стилю» в акробатичному </span><span dir="ltr" style="left: 80.3113px; top: 760.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.12542);">рок-н-ролі.</span></p> <p><strong><span dir="ltr" style="left: 108.661px; top: 778.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.1453);">Ключові слова:</span></strong><span dir="ltr" style="left: 226.627px; top: 778.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05371);"> акробатичний рок-н-рол, «мейн клас контактний стиль», кваліфіковані спортсмени, структурні </span><span dir="ltr" style="left: 80.3113px; top: 796.62px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07197);">компоненти змагальної програми, спеціальна фізична підготовка, кореляційний аналіз.</span></p> Лариса Луценко Інна Бодренкова Юлія Луценко Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-05-24 2021-05-24 3(83) 29 36 10.15391/snsv.2021-2.005 Динаміка зміни показників координаційних здібностей кваліфікованих волейболісток під впливом використання комплексу вправ та рухливих ігор http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/232344 <p><strong>Мета:</strong> вивчення динаміки зміни показників координаційних здібностей кваліфікованих волейболісток під впливом використання комплексу вправ та рухливих ігор. </p> <p><strong>Матеріал і методи:</strong> у роботі використовувались наступні методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури; педагогічний експеримент; педагогічне тестування; методи математичної статистики. Під час дослідження проведено педагогічний експеримент, який був спрямований на підвищення рівня координаційних здібностей кваліфікованих волейболісток. Для його проведення була обрана група з 10 кваліфікованих волейболісток віком 18-21 років команди «Харків’янка» (м. Харків), які приймають участь у змаганнях команд вищої ліги України. Для розвитку координаційних здібностей були запропоновані такі засоби як комплекс спеціальних вправ та рухливі ігри, а для їх оцінки були використані відповідні тести.</p> <p><strong>Результати:</strong> аналіз результатів педагогічного експерименту показав, що середньо арифметичні значення показників по кожному з чотирьох обраних тестів після проведення експерименту виявилися значно вищими у порівнянні з результатами відповідних тестів отриманих до початку експерименту. Результати відповідного порівняльного аналізу з використанням критерію Стьюдента довели достовірність різниці між значеннями показників цих тестів. </p> <p><strong>Висновки:</strong> запропоновані засоби для підвищення рівня координаційних здібностей волейболісток виправдали себе, як ефективні. Вони можуть застосовуватися тренерами команд в практичній роботі для підготовки гравців захисного амплуа, що сприятиме підвищенню результативності гри команди в тренувальній та змагальній діяльності.</p> <p><strong>Ключові слова:</strong> тест, комплекс вправ, координаційні здібності, педагогічний експеримент, рухливі ігри, волейболіст</p> Аліна Мельник Євгенія Стрельникова Тамара Ляхова Наталія Пащенко Авторське право (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-05-24 2021-05-24 3(83) 23 28 10.15391/snsv.2021-2.004