Слобожанський науково-спортивний вісник

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ISSN (Ukrainian ed. Print) 1991-0177
ISSN (Ukrainian ed. Online) 1999-818X                                                                                                     
ISSN (English ed. Online) 2311-6374

Журнал включає статті, в яких відображено матеріали сучасних наукових досліджень, що мають нові наукові результати у галузі фізичної культури та спорту.
Журнал призначено для викладачів, тренерів, спортсменів, аспірантів, докторантів, наукових працівників та інших фахівців галузі.

Рік заснування: 1997
Країна: Україна
Засновник: Харківська державна академія фізичної культури
Періодичність: 6 разів на рік
Мови видання: українська, російська, англійська

Журнал включений до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт, галузь науки – "Фізичне виховання та спорт" (категорія Б) (Постанова президії ВАК України: № 3–05/11 вiд 10.11.1999 р., № 1–05/34 від 14.10. 2009 р., Наказ МОН України № 1081 вiд 29.09.2014 р., Наказ МОН України № 612 вiд 07.05.2019 р.).
.

Тематика:

  • Фізичне виховання різних груп населення.
  • Удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації.
  • Медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту.
  • Здоров’я людини, фізична реабілітація та фізична рекреація.
  • Біомеханічні й інформаційні засоби і технології у фізичній культурі та спорті.
  • Управлінські, психолого-педагогічні, соціологічні та філософські аспекти фізичної культури та спорту.

 

Розміщення журналу у наукометричних базах, репозитаріях: Ulrich’s Periodical Directory; WorldCatDOAJERIH PLUSSPORTDiscus (EBSCO)OpenAIRESherpa/RomeoROADNational Library of Ukraine named after VernadskyCrossRefGoogle ScholarEZB (Electronic Journals Library)Trinity western university (Canada)JournalTOCsThe Open Access Digit LibraryOpen Science Directory; Stanford University Libraries (USA)AcademicKeys; British Library's Electronic Table of Contents(ETOC)ZDB(Germany)COPAC(UK)SUDOC(France)Lancaster University Library (UK)Open Academic Journals IndexMIARBASEOpen Science Directory (EBSCO).

.

Англомовна версія журналу Slobozhanskyi Herald of Science and Sport індексується у базах: WorldCat – OCLC; OpenAire (Zenodo); Googl ShcolarJ-GateIndexCopernicus.

Анонси

 

Повідомлення для авторів

 
http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifПодовжено прийом статей у №1, 2020 (дата публікації 28.02) до 20.02.2020  
Опубліковано: 2020-01-20
 

Зміна вимог до оформлення статті

 
http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gif Звертаємо увагу авторів нашого журналу на зміну вимог до оформлення статті, які наберуть чинності з №1 (Січень), 2020 року: "Список посилань" оформлюється без нумерування, за абеткою; у тексті статті вказується призвища та ініціали авторів (не більше двох) та рік публікації праці).  
Опубліковано: 2020-01-03
 
Більше анонсів...

№ 6(74) (2019)

Зміст

Особливості діяльності Першого Гімнастичного Товариства у Харківській губернії наприкінці XIX та початку XX сторічь PDF
Лариса Таран 5-9
Гендерна ідентифікація спортсменів різної кваліфікації відносно класифікаційних груп видів спорту PDF
Олена Тарасевич, Олег Камаєв, Дар’я Окунь 10-15
Стратегія самоменеджменту у навчальних програмах для пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень PDF
Катерина Тимрук-Скоропад, Юлія Павлова, Надія Сидорик 16-24
Диференціація змісту навчальних занять з фізичного виховання з урахуванням показників фізичного здоров’я та фізичної підготовленості школярів 7−9-х класів PDF
Маргарита Мамешина 25-31
Використання спеціальних вправ для розвитку рухових якостей та формування техніко-тактичних дій захисників 13–14 років у підготовчому періоді PDF
Ярослав Крайник, Вячеслав Мулик, Дар’я Окунь, Святослав Коваль 32-36
Алгоритм застосування засобів фізичної терапії в осіб з компресійно-ішемічними невропатіями верхньої кінцівки PDF
Олена Бісмак 37-42