№ 3(36) (2013)

Зміст

Аналіз здоров’я дітей-сиріт дошкільного віку PDF
Людмила Валеріївна Богачова [Ludmila Bogacheva], Катерина Віталіївна Мулік [Katerina Mulyk] 5-7
Використання спеціальних технічних засобів у фізичному вихованні дітей дошкільного віку з порушенням зору PDF
Ирина Вячеславовна Панасюк [Irina Panasyuk] 7-11
Науково-методичні основи тестування статичної силової витривалості студентів спеціальних медичних груп вишів PDF
Оксана Зіновіївна Блавт [Oksana Blavt] 12-16
ОПТИМАЛЬНА РУХОВА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД НАВЧАННЯ PDF
В. В. Коновалов [V. Konovalov], А. В. Касьян [A. Kas’an], А. В. Череднiченко [A. Cherednichenko] 16-19
Ефективність використання засобів спортивно-оздоровчого туризму в підвищенні фізичної підготовленості дівчат 18–19 років PDF
Інна Олександрівна Денисенко [Inna Denisenko] 19-24
Особливості використання кругового тренування в системі спеціальної силової підготовки танцюристів PDF
Вероніка Анатоліївна Олександрова [Veronika Aleksandrova], Віктор Володимирович Шиян [Vladimir Shiyan] 31-37
Особливості танцювальної підготовки спортсменів категорії «Діти» (6–9 років) з акробатичного рок-н-ролу на початковому етапі першого року навчання PDF
Олег Іванович Камаєв [Oleg Kamayev], Петро Миколайович Кизим [Petro Kуzim] 37-40
Періодизація багаторічної підготовки спортсменів як наукова проблема PDF
Василь Опонасович Сутула [Vasilij Sutula] 40-44
Підвищення рівня техніко-тактичної підготовленості футболістів середнього шкільного віку за рахунок експериментальних методик PDF
В’ячеслав Володимирович Мулик [V’yacheslav Mulik], Павло Євгенійович Перепелиця [Pavlo Perepelica] 44-48
Проблеми адаптації та акліматизації туристів-лижників в умовах Крайньої Півночі PDF
Олександр Миколайович Топорков [Oleksandr Toporkov] 49-53
Психофізіологічні особливості кваліфікованих плавців, які спеціалізуються в способі кроль на грудях PDF
Юрій Володимирович Близнюк [Yuriy Bliznyuk], Т. В. Ярёменко [T. Yaremenko] 53-57
Удосконалення технічної підготовки кваліфікованих спортсменів з акробатичного рок-н-ролу PDF
Наталья Петровна Батєєва [Nataliya Batieieva], Петро Миколайович Кизим [Petro Kуzim] 58-62
Порівняльний аналіз ефективності виступу спортсменів-ветеранів у змаганнях зі спортивного скелелазіння PDF
Юрій Васильович Котченко [Yuriy Kotchenko] 62-65
Аналіз та корекція харчових раціонів спортсменів-футболістів PDF
Л. М. Путро [L. Putro], Ярослав Володимирович Першегуба [Yaroslav Persheguba] 69-72
Дослідження показників функціонального стану сенсорних систем дітей з вадами зору PDF
Людмила Єгорівна Шестерова [Liudmila Shesterova] 72-75
Клінічна антропометрія як метод донозологичної діагностики конституційних захворювань PDF
Нина Бурень [Nina Buren], Наталья Владимировна Гончарук [Nataliya Goncharuk], Э. А. Задорожная [E. Zadorozhna], Анна Валерьевна Таможанская [Anna Tamozhanskaya] 75-81
Основні критерії оцінки фізичного розвитку і біологічного віку школярів середніх класів, що обумовлюють диференційований підхід у процесі фізичного виховання PDF
Валерій Анатолійович Друзь [Valeriy Druz], Яна Жерновнікова [Yana Zhernovnicova], Світлана Сергіївна Пятисоцька [Svitlana Pyatisotskaya] 81-85
Стан та особливості функціональної підготовленості студентів до фізичних навантажень на етапі адаптації до навчального процесу PDF
Сергій Васильович Бондаренко [Sergiy Bondarenko], Наталія Олександрівна Дарзинська [Nataliya Darzinska], Людмила Василівна Сидило [Liudmila Sidilo] 85-89
Характер змін аеробних здібностей організму студентів, які займаються оздоровчим бігом з низькою інтенсивністю PDF
Ірина Павлівна Ткаченко [Iryna Tkachenko] 89-93
Вплив спортивної діяльності різного типу на електричну активність кори головного мозку юнаків PDF
Ольга Андріївна Іванюк [Olga Ivaniuk] 93-96
Оцінка енерготрат при виконанні молодшими школярами навантажень в організованих формах занять фізичними вправами PDF
Сергій Вікторович Трачук [Sergiy Trachuk] 96-98
Внесок різних систем енергозабезпечення організму в підготовку спеціальної працездатності борців вільного стилю PDF
Ростислав Вікторович Первачук [Pervachuk R.], Марія Григорівна Сибіль [Sybil M.] 99-102
Використання дихальної гімнастики о. Стрельникової у фізичній реабілітації хворих на стенокардію напруження PDF
Світлана Степанівна Волкова [Volkova S.] 105-108
Вплив засобів фізичної реабілітації на стан серцево-судинної системи спортсменів при початкових ступенях перетренованості PDF
Ольга Володимрівна Пєшкова [Olga Peshkova] 108-113
Вплив малорухливого способу життя на стан дихальної системи у студентів вишів міста харків PDF
Лариса Анатоліївна Рубан [Ruban L.] 113-115
Диференційований підхід до масажу хворих на остеохондроз попереково-крижового відділу хребта PDF
Павло Богуславович Єфіменко [Pavlo Iefimenko] 115-118
Засоби лікувальної фізичної культури в реабілітації дітей при бронхіальній астмі в умовах санаторію PDF
В. С. Полковник-Маркова [Polkovnik-Markova V.] 118-122
Застосування комплексів лазневих процедур у практиці роботи спортивного масажиста PDF
Денис Олегович Підкопай [Pidkopay D.], Т. В. Підкопай [Pidkopay D.] 122-124
Застосування масажу та фізіотерапії при туберкульозі легень
Ю. С. Калмикова [Kalmykova Yu.] 125-127
Комплексна фізична реабілітація осіб похилого віку при стабільній стенокардії напруження на стаціонарному етапі PDF
Д. В. Добрицька [Dobritskaya D.] 128-131
Комплексна фізична реабілітація хлопчиків-підлітків 11–13 років після компресійних переломів шийно-грудного відділу хребта в першому періоді PDF
Тетяна Григорівна Ананьєва [Ananyeva T.], Л. Г. Білоусова [Belousova L.] 131-135
Комплексна фізична реабілітація чоловіків молодого віку після артроскопічної операції з приводу розриву бічних зв’язок колінного суглоба у відновно-тренувальному періоді PDF
Ольга Володимирівна Без’язична [Bezyazychnaya O.] 136-140
Комплексне використання традиційних та нетрадиційних засобів фізичної реабілітації у жінок першого зрілого віку з початковими ступенями екзогенного ожиріння PDF
О. Є. Юрченко [Olga Yurchenko] 140-143
Лікувальна фізична культура при сколіотичній хворобі І–ІІ ступеня PDF
Н. Г. Мельнік [Melnik N.] 143-146
Методичні особливості навчання самомасажу та взаємомасажу в комплексі засобів підвищення адаптаційних можливостей організму студентів PDF
О. П. Каніщева [Kanishcheva O.] 147-149
Комплексний підхід до фізичної реабілітації дітей з порушенням постави різної локалізації PDF
Олена Миколаївна Мятига [Myatiga O.], Авад Рашид [Avad Rashid] 150-153
Огляд сучасних підходів до застосування засобів фізичної реабілітації при сколіотичній хворобі PDF
Г. В. Михайленко [Michaylenko G.], В. Т. Рубан [Ruban V.], Т. Г. Івашина [Ivashina T.] 154-157
Застосування аутогенного тренування в реабілітації хворих на виразкову хворобу шлунку та дванадцятипалої кишки PDF
В'ячеслав Олександрович Мелешков [Meleshkov V.] 158-162
Принципи побудови моніторингу фізичного розвитку та фізичної підготовленості дітей шкільного віку PDF
Е. А. Задорожна [Zadorozhna E.], Ганна Валеріївна Таможанська [Tamozhanskaya A.] 163-166
Реабілітація учнів при сколіозі в умовах Санаторного навчально-виховного комплексу № 13 Харківської обласної ради PDF
Г. В. Михайленко [Michaylenko G.], З. Г. Березюк [Berezyuk Z.], Т. Г. Івашина [Ivashina T.] 167-171
Рекреаційна активність як важливий засіб збереження соматичного здоров’я людей 55–65 років PDF
Олексій Володимирович Федорюк [Fedoryuk O.] 171-175
Сучасні підходи до комплексної реабілітаційної терапії хворих на розсіяний склероз PDF
Ольга Миколаївна Авраменко [Avramenko O.], Олена Володимирівна Митько [Mitko O.] 175-179
Лікувальна фізична культура у фізичній реабілітації дітей із вродженими вадами серця в доопераційний період PDF
Ліліана В'ячеславівна Дугіна [Dugina L.] 179-182

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ І ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТІ

Дослідження ефективності подачі у волейболі на основі технології баз даних Microsoft Access PDF
Аліна Юріївна Мельник [Mel’nik А.] 185-189
Технічні засоби навчання в процесі удосконалення технічної майстерності легкоатлетів високої кваліфікації PDF
Д. О. Миргород [Mirgorod D.], В. П. Бізін [Bizin V.] 190-194
Деякі концепти формування в дітей та молоді культури здоров’я та здорового способу життя у процесі фізичного виховання PDF
С. О. Фішев [Fishev S.], Ю. О. Фішев [Fishev Yu.] 197-199
Динаміка мотивації до занять фізичною культурою у студентів вищих навчальних закладів за весь період навчання PDF
Валентина Лисяк [Lisyak V.] 199-203
Дослідження рівня сформованості знань, умінь та навичок зі спортивного туризму в студентів факультету фізичного виховання PDF
Ольга Валентинівна Соколова [Sokolova O.] 203-207
Етапи формування фізичної культури особистості PDF
Т. Б. Кутек [Kutek T.] 207-210