№ 5-2(33) (2012)

Зміст

Актуальні питання формування культури здоров’я студентів гірничих спеціальностей PDF
Олександр Едуардович Луговський [Lugovskiy Oleksandr] 7-9
Особливості тестування рівня фізичної підготовленості школярів у середніх школах США (на прикладі штату Міссурі) PDF
А. Б. Мандюк [Mandiuk A.], А. О. Чухраюк [Chuhraiuk A.] 10-13
Оцінка рівня фізичної підготовленості хлопців 11–12 років під впливом занять різними видами туризму PDF
Тетяна Гриньова [Grineva T.], Катерина Віталіївна Мулик [Mulik K.] 13-17
Експериментальне впровадження комплексів вправ для засвоєння елементів техніки юними тенісистами 6–8 років PDF
В. С. Лобода [Loboda V.] 21-24
До проблеми навчання юних волейболістів на початковому етапі підготовки PDF
Муаяд Маклоуф [Muayad Maklouf] 24-27
Удосконалення технічної підготовки у стрибковій акробатиці за рахунок впливу на сенсомоторну координацію спортсменів PDF
Інна Вікторівна Красова [Krasova Inna], Алла Ядінаровна Муллагільдіна [Mulagildina Alla], Е. В. Красова [Krasova E.] 27-32
Сучасні технології управління підготовкою спортсмена у волейболі PDF
Олександр Васильович Вертель [Vertel’ Oleksandr] 32-36
Проблеми відбору і підготовки спортсменів високого рівня в спортивній стрільбі з лука PDF
В. А. Коваль [Koval V.] 36-40
Взаємозв’язок спортивного результату і показників лактату в крові мотоспортсменів PDF
Володимир Олексійович Градусов [Gradusov V.] 40-43
Дослідження індивідуальних техніко-тактичних дій юних футболістів 10–11 років з урахуванням ігрового амплуа PDF
Сергій Ігорович Лебедєв [Lebedev S.] 44-50
Динаміка розвитку спеціальних рухових якостей велосипедистів 13 та 14 років з урахуванням типу статури (на матеріалі велосипедного мотокросу) PDF
Марина Сергіївна Пруднікова [Prudnikova М.], В’ячеслав Володимирович Мулик [Mulik V.] 50-54
Характеристика системи змагань неолімпійських видів спорту (на прикладі першої категорії) PDF
Олексій Сергійович Шульга [Shul’ga A.], Анастасія Саварец [Savarets A.] 54-57
Становлення та збереження спортивної форми як критерію спортивного досягнення PDF
Вoлoдимир Миколайович Зюзь [Zuz Volodymyr] 57-61
Дослідження техніко-тактичних дій команди «Металіст» (м. Харків) у перших половинах ХХ і ХХI чемпіонатів України в прем'єр-лізі (2010-2012 рр.) PDF
Володимир Іванович Перевозник [Perevoznik V.], Валерій Анатолійович Марченко [Marchenko V.] 62-67
Вияв і динаміка функціональних показників студентів різних соматотипів протягом першого року навчання PDF
Андрій Вікторович Лукавенко [Lukavenko A.] 71-77
Вплив тренувальних навантажень на функціональний стан серцево-судинної системи спортсменів-армрестлерів різної кваліфікації PDF
Олександр Іванович Галашко [Galashko O. I.] 77-80
Значення синтезу оксиду азоту в адаптації юнаків і дівчат до фізичних навантаженьЗначення синтезу оксиду азоту в адаптації юнаків і дівчат до фізичних навантаженьЗначення синтезу оксиду азоту в адаптації юнаків і дівчат до фізичних навантажень PDF (Русский)
Надія Василівна Богдановська [Bogdanovs’ka N.] 80-87
Особливості кровопостачання вентрального відділу хребта при різних за тривалістю динамічних фізичних навантаженнях PDF
Андрій Евгенович Сак [Sak A.] 87-90
Показники серіальної динамометрії у футболістів-юнаків у динаміці коректування компенсаторно-пристосованих можливостей препаратом енцефабол PDF
Валерій Анатолійович Марченко [Marchenko V.], О. В. Малахов [Malakhov O.], С. П. Сухарев [Sukharev S.], В. О. Малахов [Malakhov V.] 90-92
Розробка методики визначення поточного стану серцево-судинної і дихальної систем у спортсменів PDF
М. О. Олейник [Olejnik N.], В. І. Чибісов [Chibisov V.], Ю. І. Рейдерман [Reiderman Yu.], І. Т. Скрипченко [Skripchenko I.], Є. О. Чередник [Cherednik Ye.] 92-96
Оцінка параметрів фізичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку PDF
Тетяна Сергіївна Саранчук [Saranchuk T.] 97-99
Фізична реабілітація спортсменів при остеохондрозі попереково-крижового відділу хребта на тренувальному руховому режимі PDF
Ольга Володимирівна Пєшкова [Peshkova O.], Олексій Геннадійович Гончаров [Goncharov A. A.] 103-107
Вплив занять фітнесом на психофізіологічну сферу жінок PDF
О. М. Шишкіна [Shishkina O.] 111-113
Основи підготовки громадських інструкторів фізичної культури в Китаї PDF
Юй Лань [Yu Lan] 114-117
Програма спеціальної психологічної підготовки для жіночих волейбольних команд PDF
Д. О. Казаков [Kazakov D.] 117-121
Теоретичні основи впровадження модельних характеристик фізичної підготовленості учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів PDF
І. М. Пелешенко [Peleshenko I.] 121-125
Контрактування як основа правових відносин футбольних агентів PDF
Н. Н. Павленко [Pavlenko M.] 125-128
Передумови удосконалення роботи вчителів по формуванню здоров’я школярів PDF
О. І. Холодний [Holodnij A.] 129-131
Ставлення батьків щодо розвитку порушень постави у дітей PDF
Анастасія Василівна Сутула [Sutula A.] 131-135
Визначення основних мотивів студенток спеціальної медичної групи до занять фізичними вправами з метою формування здорового способу життя PDF
Людмила Анатоліївна Петрук [Petruk L.] 135-139
До проблеми реалізації компетентнісного підходу у процесі фізичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів PDF
Олена Анатоліївна Чернявська [Chernyavskaya E.] 140-142
Мотивація студентської молоді до занять туристичною діяльністю PDF
Максим Юрійович Ячнюк [Yachnyuk M.] 143-145
Фізичне виховання дівчат у загальноосвітніх навчальних закладах західної Волині у 1921–1939 рр. PDF (Русский)
Олексій Гук [Guk О.] 149-152
Історичні аспекти становлення національної системи фізичного виховання населення України PDF
Олександр Ілліч Попович [Popovych О.] 152-156
Історія розвитку і традиції спорту на Слобожанщині PDF
Анастасія Сергіївна Бондар [Bondar A.] 156-159