№ 5-1(32) (2012)

Зміст

Використання в навчанні фізичної культури східних єдиноборств як засобу формування мотивації до здорового способу життя та самовдосконалення особистості учнів PDF
Валерій Олексійович Гаврилюк [Gavrilyk V.], Федір Григорович Опанасюк [Opanasiuk F.] 7-11
Дослідження рівня фізичної підготовленості школярів сьомих класів загальноосвітніх шкіл з різним підходом до організації фізичного виховання PDF
Ірина Вікторівна Лисак [Lisak I.] 12-15
Настільний теніс як засіб розвитку координаційних здібностей студентів коледжу PDF
Ольга Едуардівна Коломійцева [Kolomiytseva O.], Я. Радченко [Radchenko Ya.] 16-19
Організація і реалізація фізичного виховання школярів у різних медичних групах (огляд стану проблеми) PDF
Іванна Боднар [Bodnar І.] 19-23
Аналіз стану здоров’я студентів ВНЗ міста Запоріжжя PDF
Євген Леонідович Михалюк [Mikhalyk Ye.], Світлана Миколаївна Малахова [Malahova S.], Леонід Іванович Левченко [Levchenko L.] 24-26
Ставлення студентів до фізичного виховання і спорту PDF
Надія Остапівна Земська [Zemska N.] 26-30
Особливості прояву показників швидкісно-силових здібностей у хлопчиків 11–14 років різної будови тіла PDF
Олександр Федорович Артюшенко [Aleksandr Artyushenko] 31-34
Корекція фізичного та психоемоційного стану дітей 6–7 років із міопією засобами плавання PDF
Алла Владимировна Гета [Geta A.] 34-39
Педагогічний контроль фізичної підготовленості студентів з урахуванням їх індивідуальних антропометричних характеристик PDF
Наталія Михайлівна Баламутова [Balamutova N.] 40-45
Особливості формування рухових навичок при початковому навчанні курсантів техніці рукопашного бою PDF
О. А. Ярещенко, Анатолій Тимофеєвич Маляренко 49-52
Факторний аналіз та оцінка підготовленості юних баскетболістів 13 років PDF
Ню Юньфей [Niu Yunfei], Олег Іванович Камаєв [Kamaev O.] 52-56
Аналіз виступу веслярів легкої ваги на xxix та xxx олімпійських іграх PDF
Олена Станиславівна Омельченко [Omel’chenko O.] 56-60
Аналіз рівня розвитку координаційних здібностей у дітей з порушенням зору PDF
Ірина Зинов'ївна Гложик [Glozhyk I.], Зоряна Мирославівна Якимец [Yakimets Z.] 63-66
Визначення рівня фізичного розвитку і соматичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку PDF
Ольга Борисівна Головата [Golovata O.] 66-70
Ефективність впливу тренувальних навантажень, спрямованих на «підтягування відстаючих» якостей юних велосипедистів 13–16 років PDF
Сергій Миколайович Воропай [Voropay S.] 70-76
Історичні аспекти проведення лікарсько-педагогічних спостережень за тренувальним процесом спортсменів (огляд літератури) PDF
Євген Леонідович Михалюк [Mikhalyk Ye.] 76-80
Непрямі методи оцінки біокінематичних характеристик у складнокоординованих рухах PDF
Володимир Семенович Ашанін [Ashanin V.], Ю. І. Петренко [Petrenko J.], Олена Вікторівна Басенко [Basenko E.], Ярослава Ігоревна Пугач [Pugach Ya.] 81-86
Експериментальне обґрунтування ефективності організаційно-методичних основ покращення моторної функції дошкільників у процесі фізичного виховання PDF
Лариса Василівна Балацька [Balatska L.] 86-92
Особливості кореляційного зв'язку рівня функціональної підготовленості волейболісток 18–22 років з показниками фізичної працездатності й системи енергозабезпечення на різних етапах змагального періоду PDF
Д. В. Ванюк [Vanyuk D.] 92-95
Оцінка ефективності відновлювальних заходів серед волейболісток 18–22 років у змагальному періоді річного циклу підготовки PDF
Олександр Іванович Ванюк [Vanyuk О.] 95-98
Морфологічні зміни плечових кісток у тварин з вираженими старечими змінами при помірних фізичних навантаженнях PDF
Наталія Олегівна Давибіда [Davibida N.] 99-102
Динаміка показників вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу на тлі застосування засобів фізичної реабілітації PDF
Сергій Андрійович Калмиков [Kalmikov S.] 102-105
Визначення адаптації до фізичних навантажень юних футболістів з різним рівнем біологічного розвитку
С. І. Петренко 106-108
Комплексна фізична реабілітація хворих на подагру на санаторному етапі PDF
Ганна Валеріївна Таможанська [Tamozhanskaya A.], Марина Валентинівна Коваль [Koval M.] 111-114
Глобалізація і її вплив на розвиток світового професійного тенісу PDF
Ольга Володимирівна Борисова [Borysova O.] 117-123
Дослідження локусу контролю як корелята професійної успішності спортсмена PDF
Тетяна Олександрівна Гемонова [Gemonova T.], Ігор Володимирович Кукурудзяк [Kukurudzyak I.] 123-126
Основні напрямки діяльності органів управління, які забезпечують неолімпійський спорт в Україні PDF
Ніна Григоріївна Долбишева [Dolbysheva N.], Є. Ю. Саварец [Savarets E.] 126-129
Подолання групових конфліктів у процесі професійної адаптації студентів PDF
Едуард Іванович Гура [Gura E.] 129-132
Вплив сучасної системи шкільного фізичного виховання на формування в учнів особистісної фізичної культури PDF
Олексій Кирилович Булгаков [Bulgakov A.] 132-137
Попередній контроль спеціальних теоретичних знань студентів фізкультурних ВНЗ PDF
Марія Ісаченко [Isachenko M.] 138-141
Мотивація до занять східними одноборствами в системі фізичного виховання ВНЗ PDF
Олександр Миколайович Литвиненко [Litvinenko A.] 141-144
Удосконалення психологічної підготовленості яхтсменів високої кваліфікації PDF
Юлія Дмитріївна Родина [Rodina Yu.] 144-148
Психологічні механізми регуляції спортивної діяльності PDF
Микола Григорійович Самойлов [Samoylov N.] 148-151
Аутогенне тренування як метод психологічного відновлення юних спортсменів у передзмагальний період PDF
В. В. Гусак [Gusak V.], Я. П. Галан [Galan Ya.] 151-154
Показники участі спортсменів черкащини на олімпійських та паралімпійських іграх (1952–2012 рр.) PDF
Лариса Петровна Ярославская [Yaroslavska L.] 157-161
Ветеранський рух у світовому пауерліфтингу PDF
Анатолій Іванович Стеценко [Stetsenko A.] 162-166