№ 6К (2019)

DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-6.02

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Взаємозв’язок психофізіологічних показників та технічної підготовленості у спортсменів з настільного тенісу на етапі попередньої базової підготовки PDF
Ярославна Асєєва, Олег Шевченко 5-9
Стратегічний менеджмент неолімпійського спорту (на прикладі сумо) PDF
Анастасія Бондар, Руслан Байрамов 10-15
Динаміка продуктивності когнітивних функцій спортсменів на різних етапах змагальної діяльності PDF
Олена Гант, Ярослава Малик 16-21
Використання спортсменами духовних практик та ритуалів при підготовці до змагань PDF
Олена Гант, Ксенія Млікова 22-25
Дослідження соціально-психологічного клімату футболістів на етапі попередньої базової підготовки PDF
Владислав Гончаренко 26-28
Взаємозв’язок показників фізичної підготовленості студентів-педагогічних спеціальностей PDF
Андрій Єфременко, Світлана Блізнюк, Клименченко Вікторія, Валерія Галєєва, Олена Насонкіна 29-33
Сучасний спортивний менеджер як об’єкт наукового аналізу PDF
Марина Корольова, Світлана Стадник, Анастасія Бондар, Ірина Петренко 34-38
Сучасні проблеми менеджменту у спортивній сфері PDF
Юлія Леонова, Тетяна Дорофєєва 39-43
Аналіз силових показників висококваліфікованих армспортсменів на етапі передзмагальної підготовки PDF
Ігор Мазуренко 44-49
Ефективність застосування комплексної програми фізичної реабілітації дітей шкільного віку з короткозорістю на санаторному етапі PDF
Вікторія Онищук, Наталія Гаврилова, Ірина Мацейко, Олександр Звіряка 50-56
Соціально-філософські та етичні аспекти конфлікту і агресивності у спортивній діяльності PDF
Юлія Семенова, Олена Орленко, Світлана Червона, Наталія Салтан 57-61
Самооцінка та рівень домагань вихованців футбольного клубу для дошкільнят PDF
Олена Павлик 62-65
Підвищення рівня швидкісно-силової підготовки футболістів 17-18 років PDF
Володимир Перевозник, Володимир Паєвський 66-70
Модель формування кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту у процесі їх професійної підготовки PDF
Юлія Петренко, Володимир Ашанін, Юрій Петренко 71-75
Медична та фізична терапія після вогнепальних проникаючих поранень великих суглобів PDF
Борис Пустовойт, Юрій Клапчук 76-80
Дослідження показників функціонального стану тактильного аналізатора у дітей середнього шкільного віку з вадами зору PDF
Ліліана Рядова 81-83
Вплив комплексної фітнес-технології на психоемоційний стан жінок другого зрілого віку PDF
Світлана Савіна, Ольга Подрігало 84-88
Організаційні аспекти використання інтернет- маркетингу в діяльності фітнес-клубу PDF
Наталія Середа 89-92
Нові тенденції у тренувальному процесі спортсменів, що спеціалізуються в мотоциклетному кросі на мотоциклах з коляскою PDF
Марія Сова, Володимир Шишка 93-96
Виявлення факторів впливу на навчальну мотивацію студентів-спортсменів PDF
Сергій Ткачов, Наталія Ткачов, Артем Ткачев 97-100
Вплив занять за комплексною програмою фізичної реабілітації на біоелектричну активність серця юнаків, хворих на бронхіальну астму PDF
Юрій Фурман, Вікторія Онищук, Наталія Гаврилова, Олександр Здебський 101-106
Психологічна характеристика особистості спортсменів-борців різної кваліфікації PDF
Вікторія Штих 107-111
Ваго-ростові та амплітудні показники у дітей дошкільного віку із наслідками дисплазії кульшових суглобів PDF
Анна Руденко, Олександр Звіряка, Юлія Арєшина 112-116
Ефективність фізичної терапії дітей із окремими системними ураженнями на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини PDF
Юлія Руденко, Олександр Звіряка, Юлія Арєшина 117-122
Обґрунтування необхідності професійної підготовки тренерів до ведення навчально- тренувального процесу в жіночому міні-футболі з урахуванням гендерної диференціації PDF
Євгенія Шаповал, Ліна Голуб 123-128
Оцінювання рівня розвитку технічних навичок у спортсменів-орієнтувальників PDF
Надія Шип 129-133