№ 2(29) (2012)

Зміст

Дослідження ставлення до здорового способу життя студентів харківського національного економічного університету PDF
В. Е. Куделко, О. О. Шевченко 175-178
Основні етапи реалізації моделі формування гуманних якостей учнів у процесі фізичного виховання PDF
С. В. Гуменюк 227-229
Аналіз навчальних програм кафедр фізичного виховання вузів гірничого профілю PDF
Дмитро Петрович Батечко (Batechko D.) 7-11
Аналіз програм з корекції постави дітей молодшого шкільного віку з порушенням зору PDF
Світлана Василівна Вихованец (Vyhovanets S.) 11-15
Визначення рівня фізичної підготовленості майбутніх фахівців-електриків залізничного транспорту PDF
А. Я. Єфремова (Yefremova A.) 15-18
Зміни показників фізичного стану жінок 19–35-літнього віку при самостійних заняттях оздоровчими видами фізичної культури PDF
Галина Миколаївна Шамардіна (Shamardina G.), Ольга Вікторівна Мартынюк (Martynyuk O.) 18-22
Комплексний контроль розвитку координаційних здібностей студентів української академії банківської справи PDF
Юрій Олександрович Остапенко (Ostapenko U.) 22-26
Про необхідність здоров’язберігаючих технологій у процесі фізичного виховання студентської молоді PDF
С. М. Футорний (Futornyі S.) 26-30
Система оцінювання фізичної підготовленості абітурієнтів-2011 напрямів «фізичне виховання» і «здоров’я людини» PDF
Володимир Миколайович Сергієнко (Sergienko V.) 30-35