№ 4(27) (2011)

Зміст

Аналіз рівня фізичної підготовленості і мотивації до занять фізичним вихованням студентів і–ііі курсів дорожньо-будівельних спеціальностей PDF
Ольга Едуардівна Коломійцева, С. Зайцев 7-9
Вплив оздоровчого плавання на організм чоловіків 50–60 років з надлишковою вагою тіла та ожирінням PDF
Л. В. Шейко 10-14
Вплив вправ черлідингу на рівень розвитку координаційних здібностей школярів 5–6-х класів PDF
Т. Бала 14-19
Результативність кидків м’яча в ціль учнями з порушеннями опорно-рухового апарату PDF
І. П. Помещикова, Н. М. Терентьєва 20-23
Рівень фізичної підготовленості студентів другого курсу кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму на початку навчального року PDF
М. С. Пруднікова, В. В. Горіна 23-30
Розвиток підлітків 13–14 років засобами українського рукопашу «Спас» PDF
К. В. Лукоянова, О. К. Панчишна, В. І. Харченко 30-32
Ставлення студенток вищих навчальних закладів до фізичної культури та спорту PDF
О. Радченко, А. Хомич 32-35
Характеристика фізичної підготовленості сільських дітей 10–12 років порівняно з однолітками у 1985 році PDF
Н. М. Грабик 35-40
Вплив змагальних навантажень на функціональний стан організму юних лижників-гонщиків 15–16 років PDF
Л. М. Таран 43-46
Дослідження техніко-тактичної підготовленості команди «Геліос» м. Харків за перше коло 20-го чемпіонату україни з футболу в першій лізі 2011–2012 рр. PDF
С. М. Журід 46-50
Оптимізація вибору основних і додаткових змагальних дистанції з урахуванням індивідуальних особливостей кваліфікованих спортсменів-плавців PDF
О. В. Політько, О. О. Пилипко 50-53
Особливості розвитку гнучкості в дівчаток 5–7 років, які займаються художньою гімнастикою PDF
Г. А. Войнаровська 54-58
Стан фізичного розвитку і фізичної підготовленості юних каратистів на етапі попередньої базової підготовки PDF
В. А. Галімський, А. С. Ровний 58-62
Специфіка змагальної діяльності тенісистів високої кваліфікації PDF
М. В. Ібраімова, А. М. Козак, Л. В. Поліщук 63-66
Засоби й методи техніко-тактичної підготовки фехтувальників на етапі спеціалізованої базової підготовки PDF
А. В. Бакум 66-69
Тактичні моделі змагальної діяльності важкоатлетів PDF
В. Б. Мочернюк 69-74
Теоретико-методичне обґрунтування програмування макроциклу підготовки спортсменок, що спеціалізуються в швидкісно-силових видах легкої атлетики PDF
Є. П. Врублевський 74-77
Вплив спеціальних засобів на швидкісні здібності юних футболістів 12–13 років PDF
В. І. Перевозник 78-81
Аналіз рівня фізичного стану студенток спеціальної медичної групи із захворюваннями кардіореспіраторної системи PDF
В. В. Іваночко, І. Б. Грибовська 85-88
Вплив метаболічного препарату «кардонат» на показники функціональної підготовленості кваліфікованих бігунів на середні дистанції PDF
Р. В. Головащенко 89-93
Вплив розвитку рухового інтелекту на розумову працездатність дітей-сиріт 6–7 років PDF
С. В. Косівська, С. В. Бондаренко 93-96
Збільшення обсягу активних та пасивних рухів у гомілковостопних суглобах у дітей при вродженій клишоногості засобами фізичної реабілітації PDF
Н. Є. Михайлова 97-99
Зміни психофізіологічного стану робітниць промислового підприємства 26–40 років у процесі використання комплексної програми фізичної реабілітації PDF
А. М. Малікова, А. О. Кузнєцов, М. В. Маліков 100-102
Індивідуалізація навантаження при розвитку швидкісно-силових здібностей юнаків 10–11 років PDF
Є. М. Проскуров, О. І. Камаєв 102-107
Клінічний огляд реабілітаційного втручання при дисфагії PDF
М. Я. Романишин 107-110
Комплексна фізична реабілітація дітей середнього шкільного віку при персистуючій бронхіальній астмі ii ступеня тяжкості в умовах стаціонару PDF
О. В. Пєшкова 110-118
Корекція постави підлітків засобами фізичної реабілітації PDF
Н. Б. Грейда, О. С. Грицай, В. У. Кренделєва 119-123
Лікувальний масаж та самомасаж при гонартрозі PDF
О. Я. Андрійчук 123-129
Особливості адаптаційних зрушень у м’язі серця у кваліфікованих спортсменів, обумовлених тренувальними навантаженнями PDF
О. А. Талатинник 129-133
Особливості оцінювання рухових здібностей студентів з урахуванням соматометричних ознак фізичного розвитку PDF
Н. В. Бурень, О. І. Потьомкіна, М. О. Богатко 133-135
Показники дихального об’єму під час фізичних навантажень у дітей з різними рівнями властивостей нервових процесів PDF
О. В. Нєворова 136-138
Удосконалення біодинамічних характеристик відштовхування при стрибках у довжину з розбігу PDF
Т. Яворська 138-142
Функціональний стан організму студентів при сколіозі І–ІІ ступеня PDF
В. Я. Ковальчук 142-144
Особливості фізичного виховання молодших школярів з урахуванням соматотипу PDF
С. В. Трачук, Х. Делбані 145-149
Біомеханічний аналіз техніки подачі в тенісі з використанням сучасних оптико-електронних систем реєстрації рухів PDF
В. В. Гамалій, Ю. В. Литвиненко 153-157
Щодо питання використання інформаційних технологій у процесі фізичного виховання студентської молоді PDF
В. О. Кашуба, С. М. Футорний, Н. Л. Голованова 157-163
Навчальна комп’ютерна програма «регбі-13» для вдосконалення навчально-тренувального процесу в регбіліг PDF
О. Б. Подоляка, В. В. Пасько 163-168
Порівняльний аналіз кінематичних характеристик «стандартного» гребкового руху кваліфікованих спортсменок, що спеціалізуються в синхронному плаванні PDF
М. В. Гордєєва 168-171
Загальна характеристика валеологічної освіти молодших школярів PDF
В. С. Дмитрук 178-182
Компетентнісний та особистісний підходи в процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання PDF
Л. О. Демінська 182-186
Маркетинг як засіб адаптації професійного тенісу до умов сучасного ринку PDF
О. В. Борисова, Ю. П. Мічуда 186-189
Навчально-методичний комплекс дисципліни кафедри «фізичне виховання» PDF
С. М. Кирильченко, А. О. Аркуша, Є. Є. Павленко, Н. О. Зелененко 189-193
Організація діяльності директора училища фізичної культури PDF
І. І. Приходько, С. О. Стадник 193-197
Організація забезпечення умов для реалізації у вищому навчальному закладі потреб студентської молоді в здоровому способі життя PDF
О. Ф. Баканова 197-201
Відношення старшокласників до цінностей фізичної культури PDF
М. М. Саінчук 201-204
Правові аспекти діяльності спеціалізованих класів з виду спорту дитячо-юнацьких спортивних шкіл PDF
О. А. Андріанова 204-207
Співпраця сім’ї та школи в процесі фізичного виховання школярів PDF
І. В. Лисак 207-211
Сутність інтерактивних педагогічних технологій особистісно орієнтованого формування цінностей здорового способу життя в студентів університетів PDF
А. П. Федоров 211-215
Технологія розробки рекреаційно-оздоровчих програм у літньому оздоровчому таборі PDF
О. В. Андрєєва, А. В. Гакман 216-220
Удосконалення курсу «методика викладання фізичної культури в початковій школі» в дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти PDF
В. А. Савченко 220-222
Шляхи залучення неповносправних до фізкультурно-спортивної діяльності PDF
Н. В. Семаль, І. Б. Грибовська, Г. Г. Маланчук 222-226
Основні етапи реалізації моделі формування гуманних якостей учнів у процесі фізичного виховання PDF
С. В. Гуменюк 227-229
«Філософія спорту» і криза сучасного фізкультурно-спортивного світогляду PDF
М. М. Ібрагімов 229-236
Діяльність сокільських гімнастичних товариств щодо розвитку фехтування на території України PDF
О. Дьоміна, В. Бусол 239-242
Історико-філософська основа культури здоров'я PDF
С. А. Крошка 242-245
Популяризація ідей здорового способу життя на сторінках друкованих видань Буковини (кінець ХІХ–початок ХХ сторіччя) PDF
Н. О. Гнесь 245-249
Розвиток фізичної культури та спорту на Волині в 1930–1950-х роках PDF
А. М. Войнаровський 249-254
Використання відеозапису на змаганнях усіх рівнів як найважливіший чинник підвищення об’єктивності суддівства в любительському боксі PDF
Л. Д. Вострокнутов, Д. О. Булгаков, В. В. Єрьоменко 257-260
Ефективний механізм ціноутворення на продукт сфери послуг PDF
Я. Леонов, Н. Завацька 263-264
Особливості мнестичних функцій спортсменів в умовах змагальної та післязмагальної діяльності PDF
О. Є. Гант, М. В. Сушкова 265-266
Особливості тривожності в емоційно стійких та нестійких кікбоксерів PDF
О. М. Павлик, Д. О. Вакуленко 266-268
Особливості ціннісно-мотиваціонної сфери особистості спортсменів, які займаються айкібудо PDF
О. Є. Гант О. Є, О. Г. Дубнікова 268-269
Трудовий ресурс галузі «Фізична культура та спорт» PDF
І. Хомко, А. Лугова 269-270
Рівень показників гнучкості баскетболістів 10–12 років PDF
О. О. Кравцова 271-273
Характеристика функцій уваги спортсменів, як показника психічної працездатності PDF
О. Є. Гант, О. Н. Долиновська 272-273