№ 1(34) (2013)

Зміст

СПОРТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ − ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Дмитро Цись [Dmytro Tsys’] 5-7
Впровадження регбі-5 у навчальний процес з фізичного виховання в середній школі PDF
Олег Борисович Подоляка [Oleg Podolyaka], Артур Артурович Мартиросян [Artur Martirosyan], Ігор Юрійович Філенко [Igor Filenko] 8-11
Драфтинг у виді спорту триатлон PDF (Русский) PDF
Володимир Єгорович Водлозеров [Volodymyr Vodlozerov] 15-17
Метрологічна повірка оптоелектронної системи для кульової стрільби PDF
Ігор Пилипович Заневський [Igor Zanevskiy], Юлія Сегіївна Коростильова [Yuliya Korostileva], Володимир Віталійович Михайлов [Volodymyr Mikhaylov] 18-23
Визначення функціонального стану спортсменів-фехтувальників PDF (Русский) PDF
Володимир Леонідович Богуш [Volodymyr Bogush], Сергій Васильович Гетманцев [Sergіy Getmantsev], Олександр Сергійович Яцунський [Oleksandr Yatsunskiy], Ольга Володимирівна Сокол [Olga Sokol], Оксана Іванівна Резніченко [Oksana Reznichenko], Ольга Вікторівна Кувалдіна [Olga Kuvaldina] 24-28
Професійний спорт: перспективи розвитку в Україні (на матеріалі тенісу) PDF (Русский) PDF
Ольга Володимирівна Борисова [Olga Borisova] 29-34
Техніко-тактичні стилі ведення спортивного поєдинку в ударних єдиноборствах PDF (Русский) PDF
Андрій Миколайович Литвиненко [Andrey Litvinenko] 35-38
Порівняльна оцінка фізичної підготовленості спортсменів після учбово-тренувальних зборів в умовах середньогір’я і на рівнині PDF (Русский) PDF
Лілія Іванівна Черкес [Liliya Cherkes] 39-42
Сучасні підходи до відбору та прогнозуванню перспективності занять в акробатичному рок-н-ролі PDF
Галина Павлівна Артем’єва [Galina Artemieva] 43-45
Вивчення стану здоров’я та змін, які відбуваються в організмі студентів у період екзаменаційної сесії PDF
Анатолій Олексійович Сеймук [Anatoliy Seymuk], Валерій Анастасійович Хаджинов [Valeriy Khadzhinov], Наталля Григоріївна Чекмарьова [Natalya Chekmarova], Олександр Аркадійович Редозубов [Oleksandr Redozubov] 49-52
Діагностичні ознаки функціональної готовності штангісток к змаганням PDF
Володимир Анатолійович Хор’яков [Volodymyr Khoriakov] 53-55
Моніторинг стану здоров'я студентів харківських вищих навчальних закладів PDF
Наталія Михайлівна Баламутова [Nataliya Balamutova], Ольга Едуардівна Коломійцева [Olga Kolomiytseva] 56-59
Оптимізація навчального процесу з фізичного виховання студентів підготовчої групи на підставі індивідуальних вентиляторних характеристик PDF
Ірина Михайлівна Белоусова [Irina Belousova], Юрій Олександрович Буков [Yuriy Bukov] 60-63
Вегетативні та нервові механізми адаптації юних борців до специфічних навантажень PDF
Володимир Анатолійович Хор’яков [Volodymyr Khoriakov] 64-66
Комплексна програма фізичної реабілітації підлітків при ортопедичній деформації стоп з урахуванням змін опорно-рухового апарату PDF
Олена Миколївна Мятига [Olena Myatiga], Наталія Володимирівна Гончарук [Natalia Goncharuk] 69-73
Сучасний стан здоров’я студентів та шляхи його вдосконалення PDF
Тетяна Євгенівна Христова [Tetiana Khrystovaya] 74-78
Фізична реабілітація при інфільтративному туберкульозі легенів PDF
Юлія Сергіївна Калмикова [Yulia Kalmykova] 79-83
Емпатія в процесі професійної адаптації студентів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту PDF
Віктор Григорович Савченко Savchenko, Едуард Іванович Гура Gura 87-90
Особливості особистості спортсменів, які практикують східні одноборства PDF
Олена Євгенівна Гант [Olena Gant], Наталля Семенівна Сігал [Natalia Sigal], Вікторія Анатолієвна Штих [Viktoria Shtykh] 91-94
Особистісно орієнтовані технології організації навчально-виховного процесу студентів вищих навчальних закладів PDF
Леонід Петрович Пилипей 95-98
Про коректність використання терміну «фізична культура і спорт» PDF
Василь Опанасович Сутула [Sutula, Г. В. Власов [G. Vlasov] 103-105
Історичні тенденції участі українських баскетболісток у олімпійських іграх PDF
Руслана Олександрівна Сушко [Ruslana Sushko] 113-115
Становлення методу застосування тренажерних пристроїв для розвитку рухових якостей і зміцнення здоров’я школярів та його місце в сучасній системі фізичного виховання PDF
Ганна Казанцева [Ganna Kazantseva] 116-121
Чи повноцінна професійна фізкультурна освіта без вивчення теорії фізичної культури? PDF
Василь Опанасович Сутула [Vasilij Sutula] 125-126