Подання

Керівництва для авторів

Вимоги до оформлення статей, що подаються для друку.

Для написання статті рекомендується використання шаблону статтi. Всі необхідні елементи форматування  вже вбудовані у шаблон. 

Публікація статей у збірник "Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу"  платна. За одну повну чи неповну сторінку матеріалу стягується плата у розмірі 40 грн. Сплата коштів здійснюється за надісланим автору рахунком лише після завершення процесу рецензування статті в редакції журналу та рекомендування її до друку. 

 Друкований примірник коштує 100 гривень. Про намір його придбати повідомляти під час подачі публікації

Матеріали для публікування надсилати на електронну пошту: rvv@ztu.edu.ua

 

 Вартість додаткових послуг:
  1. Переклад анотації на англійську мову (1 000 друк. знаків) – 40 грн.
  2. Оформлення списку літератури згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (10 найменувань) – 30 грн.
  3. Оформлення списку літератури Гарвардським стилем (10 найменувань) – 50 грн.

 

Статті до збірника наукових праць „Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку,
контролю та аналізу”
приймаються у такі терміни:

№ 1 - до 20.02
№ 2 - до 20.06
№ 3 - до 20.10
.

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  3. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 

Положення про авторські права

Автор, який подає матеріали до друку, зберігає за собою всі авторські права та надає відповідному виданню право першої публікації, дозволяючи розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства та джерела первинної публікації, а також погоджується на розміщення її електронної версії на сайті Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського та у відкритому доступі в електронному архіві університету http://eztuir.ztu.edu.ua/ .

Автор надає право редакційній колегії на рецензування та відхилення поданих для опублікування матеріалів.

 

Положення про конфіденційність

Процедура рецензування є анонімною як для автора, так і для рецензента. Її здійснюють два рецензенти незалежно один від одного. Як рецензент виступає член редакційної колегії фахового видання та сторонній висококваліфікований фахівець, якій має глибокі знання за певним науковим напрямом та необхідний досвід роботи.

 

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.